Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 4 > Meridijani - U HKAIG obavezno permanentno usavršavanje
 
MERIDIJANI
Odštampaj
 
Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske, Opatija, 9-12. jun 2006.

U HKAIG obavezno permanentno usavršavanje
- Dr Dragoslav Šumarac, Goran Vukobratović -
 
Hrvatska komora arhitekata i inženjera u građevinarstvu (HKAIG) organizovana je preko pet strukovnih razreda
U delu svojih međunarodnih aktivnosti IKS nastavlja uspostavljanje saradnje sa inženjerskim komorama u okruženju i o voga puta su naši predstavnici imali priliku da prisustvuju jednom značajnom skupu koji je organizovala Hrvatska komora arhitekata i inženjera u građevinarstvu (HKAIG). Skup je održan u Opatiji od 9. do 12. juna, a pored naše, kao gosti prisustvovale su i delegacije komore Mađarske i Slovačke. Na plenarnoj sednici koja je održana u petak 9. juna i koja je imala i svečani karakter u ime IKS prisutne je pozdravio i potpredsednik IKS Goran Vukobratović.

Skup je održan pod nazivom "Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva" i iako HKAIG postoji već sedam godina skup je po prvi put održan.

hkaig Pored tematske aktuelnosti, to je bila prilika i za naše predstavnike da saznaju neke interesantne podatke o organizaciji, načinu rada i planovima kolega iz susedne Hrvatske. Ukupan broj članova HKAIG (www.hkaig.hr) je 8.990, a broj stalno zaposlenih u upravi komore je devet. Hrvatska komora organizovana je preko strukovnih razreda. Postoji pet razreda i to: Razred arhitekata, Razred inženjera građevinarstva, Razred inženjera geodezije, Razred inženjera strojarstva i Razred inženjera elektrotehnike. Skupštinu Komore čine delegati iz strukovnih razreda. Svaki razred ima jednak broj predstavnika u Skupštini komore. Predsednika komore bira Skupština komore između članova Skupštine i mandatni period je godinu dana, svake godine iz drugog strukovnog razreda. Upravni odbor komore čine po tri člana svakog strukovnog razreda, kao i predsednici strukovnih razreda i njihovi zamenici. Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana. HKAIG ima tužioca, Sud časti, Viši sud časti kao i Veća Suda časti. Godišnja članarina je 250 evra (plaća se u dve rate u toku jedne godine), ali pokriva i osiguranje od profesionalnog rizika prema trećim licima do iznosa od 100.000 evra. Članovi HKAIG nisu inženjeri koji se bave izvođenjem radova, a mali kuriozitet je da se danom odlaska u penziju gubi pravo na posedovanje licence.

Najvažniji utisak sa skupa je izuzetan odziv i posećenost, prisustvovalo je oko 700 članova iako je po rečima organizatora broj prijavljenih bio preko hiljadu. Jedan od razloga tome je svakako i novousvojen pravilnik Hrvatskog Ministarstva građevinarstva koji je, zašto ne reći, donesen u saradnji sa HKAIG, o obaveznom permanentnom usavršavanju kojim se u toku pet uzastopnih godina mora sakupiti 100 bodova i to je jedan od uslova da se zadrži i verifikuje članstvo u komori.

To znači da ako je u toku ovog dvodnevnog skupa svaki učesnik mogao sakupiti oko 20 bodova (jedno predavanje je u proseku "vredelo" oko četiri boda), svaki član komore mora u petogodišnjem periodu pohađati najmanje pet ovakvih seminara, odnosno prisustvovati na oko 20 tematskih predavanja, naravno, sledeći svoje uže stručno opredeljenje u okviru svoje struke. Sama predavanja su bila dobro izabrana i pokrivala su oblasti geotehnike, fundiranja, proračuna i modeliranja AB i čeličnih konstrukcija, kao i naravno neizbežno usaglašavanje hrvatskih propisa i Eurokodova u ovoj oblasti. Imali smo priliku da se uverimo da su hrvatske kolege veoma ozbiljno shvatile novu obavezu i ne samo disciplinovano prisustvovale predavanjima nego i aktivno učestvovale u diskusijama koje su pratile prikaze nekih praktičnih iskustava u realizovanim projektima.

U bilateralnim razgovorima konstatovana je sličnost u problemima sa kojima se i jedna i druga komora u svom radu susreću i razmenjena su iskustva oko nekih praktičnih pitanja. S obzirom da HKAIG postoji već sedam godina nas su naročito interesovala njihova iskustva u primeni Cenovnika projektantskih usluga i već spomenuto osiguranje njihovih članova. Iskustva koja su nam preneta su veoma interesantna i nadamo se korisna za rad naše komore. Buduća bilateralna saradnja IKS i HKAIG je načelno dogovorena skorašnjim potpisivanjem Protokola o saradnji. Prilika za to će biti na jesenjem susretu komora iz regiona u Beogradu, što je kao naš predlog prihvaćeno od kolega iz HKAIG. Komisija za međunarodnu saradnju će Upravnom odboru IKS uskoro predložiti okvirni plan i termin održavanja skupa.

Na kraju sa zadovoljstvom možemo reći da je skup u Opatiji bio zaista impresivan čemu je pored dobre organizacije, izuzetne posećenosti i radne atmosfere sigurno doprineo i predivan ambijent ovog lepog grada. Čestitamo organizatorima i nadamo se da ćemo uskoro i mi imati priliku u organizaciji IKS da prisustvujemo ovako uspešnom okupljanju članova IKS.

Pročitajte iz oblasti "Meridijani" i:

<<< Nazad na sadržaj
 
25. maj 2020.