Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 4 > Uvodna reč - Prednosti i mane svake posebnosti
 
UVODNA REČ
Odštampaj
 
Prednosti i mane svake posebnosti
- Goran Vukobratović -
 
U roku od pola godine autor ovog uvodnika bio je u prilici da kao gost prisustvuje na dva važna skupa koja su organizovale kolege iz Inženjerske zbornice Slovenije (osnovana 1996) i Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (HKAIG, osnovana 1998). Krajem novembra prošle godine u Ljubljani je održan okrugli sto ECEC (Evropski savet inženjerskih komora) radu i saradnji inženjerskih komora njenih članica, a početkom juna ove godine prvi skup građevinskih inženjera HKAIG. U oba slučaja, s obzirom da se radi o dve komore koje su osnovane nekoliko godina pre IKS, bio sam zainteresovan da saznam što više o njihovoj organizacionoj strukturi, planovima rada, pravima i obavezama članova i naravno načinu na koji se sve to sprovodi i sa kakvim rezultatima ali i problemima se naše kolege u svemu tome susreću. Ovoga puta bih naveo samo neke karakteristične sličnosti i razlike sa komorama Slovenije i Hrvatske u odnosu na IKS.

U članstvu Inženjerske zbornice Slovenije uopšte nema arhitekata, ali postoji šest matičnih sekcija koje su definisane po strukama uključujući i posebne matične sekcije geodeta i rudara i geologa. U HKAIG su uključeni i arhitekti ali ono što je bilo posebno iznenađenje je da su izvođači zasad izvan članstva. Poseban kuriozitet je da se odlaskom u penziju gubi pravo na posedovanje licence. Za vreme svečane sednice na otvaranju skupa bio sam u prilici da u ime IKS pozdravim skup i ukratko izložim naš organizacioni koncept.

Već naredni govornik se sa simpatijama osvrnuo na moje izlaganje apostrofirajući našu Matičnu sekciju izvođača radova kao nešto što nedostaje u HKAIG. Ukratko, ove dve komore iz susedstva, Slovenačka od 1996. i Hrvatska od 1998. imaju poneke bitne razlike, ali utisak je da je u organizacionom smislu naš koncept koji uključuje i arhitekte i izvođače kao konstitutivni deo članstva pun pogodak. Samim tim put ka ostvarenju integrisanih interesa tako velike društvene grupe je teži i možda duži, ali će svakako u konačnom rezultatu imati bolje efekte po sve naše članove. Jer dokle god se određeni nivo zajedničkih interesa SVIH inženjera ujedinjenih posle tako dugo vremena ne utvrdi, proceduralno definiše i zakonski obezbedi svaka moguća podela ili odvajanje može samo usporiti ostvarenje tog cilja ili ga čak i potpuno ugroziti.

Zbog toga, neke namere o kojima se može čuti i pročitati u poslednje vreme o izdvajanju arhitekata i urbanista u posebne komore zvuče preuranjeno i nedobronamerno čak i za same članove IKS iz pomenute dve stručne grupacije. Predstoji još mnogo zajedničkog posla koji se mora obaviti pre nego što delegiranje komorske odgovornosti na posebne celine bude razložno i svrsishodno. Naravno, takva inicijativa, a potom i moguća odluka su stvar poštovanja zakonske i procedure opredeljenja demokratske većine koja to želi ili ne, ali to mora biti promišljen potez sa punom svešću o odgovornosti za posledice koje će osetiti pre svega članovi onih grupacija koje teže izdvajanju.

<<< Nazad na sadržaj
 
25. maj 2020.