:: Naslovna strana > Glasnik broj 3 > Povod za stav - Zašto je sve podređeno arhitekturi i građevini?
 
POVOD ZA STAV
Odštampaj
 
Zašto je sve podređeno arhitekturi i građevini?
- V. Filipović, dipl. inž. tehn. -
 
Zahvaljujem na obaveštenju od 5. aprila 2006. u vezi nove rubrike (Povod za stav) koja će izlaziti u "Glasniku". Ja ću, praktično, ponoviti pitanje koje sam uputio još pre više od godinu dana a do danas nisam dobio odgovor.

Po samom nazivu Inženjerska komora morala bi da sadrži sve inženjerske struke, bez obzira na trenutnu profitabilnost. Konkretno, pored tolikih investicija koje su počele u hemijskoj industriji i koje, takođe, predstoje, nepoznato mi je da postoji u okviru Komore odbor za hemijsku industriju sa pojedinim sekcijama. Ako je tako, šta je razlog tome? Sve je podređeno građevini i arhitekturi. Međutim, i u drugim sektorima predstoje značajne investicije i nemala problematika. Recimo ekologija, koja bi svakako trebalo da bude jedna od podsekcija u odboru za hemijsku industriju. Trebalo bi samo pogledati broj i kapacitete fabrika vode za piće koje su započele izgradnju i tek će graditi.

Problematiku otpadnih voda i muljeva, industrijskih i komunalnih postrojenja i njihove deponije, pogotovo u slivu Dunava. Kranje ozbiljna aerozagađenja mnogih naših gradova. Evropsko zakonodavstvo predviđa uvođenje hiljada novih propisa u oblasti ekologije za čiju će primenu biti potrebna pomoć ne samo inženjera građevine i arhitekture nego mnogo više svih ostalih inženjerskih struka, a pre svega inženjera tehnologije, mašinstva i elektrotehnike. Očigledno je da se ozbiljno kasni, pa bi bilo dobro da neko merodavan, predsednik Komore, ili neko ko se bavi organizacijom Komore iznese razloge sadašnje situacije.

Pročitajte iz oblasti "Povod za stav" i:

<<< Nazad na sadržaj