Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 3 > Povod za stav - Zašto je sve podređeno arhitekturi i građevini?
 
POVOD ZA STAV
Odštampaj
 
Zašto je sve podređeno arhitekturi i građevini?
- V. Filipović, dipl. inž. tehn. -
 
Zahvaljujem na obaveštenju od 5. aprila 2006. u vezi nove rubrike (Povod za stav) koja će izlaziti u "Glasniku". Ja ću, praktično, ponoviti pitanje koje sam uputio još pre više od godinu dana a do danas nisam dobio odgovor.

Po samom nazivu Inženjerska komora morala bi da sadrži sve inženjerske struke, bez obzira na trenutnu profitabilnost. Konkretno, pored tolikih investicija koje su počele u hemijskoj industriji i koje, takođe, predstoje, nepoznato mi je da postoji u okviru Komore odbor za hemijsku industriju sa pojedinim sekcijama. Ako je tako, šta je razlog tome? Sve je podređeno građevini i arhitekturi. Međutim, i u drugim sektorima predstoje značajne investicije i nemala problematika. Recimo ekologija, koja bi svakako trebalo da bude jedna od podsekcija u odboru za hemijsku industriju. Trebalo bi samo pogledati broj i kapacitete fabrika vode za piće koje su započele izgradnju i tek će graditi.

Problematiku otpadnih voda i muljeva, industrijskih i komunalnih postrojenja i njihove deponije, pogotovo u slivu Dunava. Kranje ozbiljna aerozagađenja mnogih naših gradova. Evropsko zakonodavstvo predviđa uvođenje hiljada novih propisa u oblasti ekologije za čiju će primenu biti potrebna pomoć ne samo inženjera građevine i arhitekture nego mnogo više svih ostalih inženjerskih struka, a pre svega inženjera tehnologije, mašinstva i elektrotehnike. Očigledno je da se ozbiljno kasni, pa bi bilo dobro da neko merodavan, predsednik Komore, ili neko ko se bavi organizacijom Komore iznese razloge sadašnje situacije.

Pročitajte iz oblasti "Povod za stav" i:

<<< Nazad na sadržaj
 
06. jun 2023.