:: Naslovna strana > Glasnik broj 3 > Događaji - događanja - Cena projektovanja - preduslov kvalitetnije gradnje
 
DOGAĐAJI - DOGAĐANJA
Odštampaj
Cenovnik projektantskih usluga pred usvajanjem, a urbanističkih na javnoj raspravi

Cena projektovanja - preduslov kvalitetnije gradnje
- Zorica Savičić -
 
Istovremeno je sa padom cena projektantskih usluga smanjen i kvalitet usluga, kao i mogućnost unapređenja projektantskih postupaka i procesa gradnje. Pad cene projektovanja umanjio je značajno mogućnost profesionalnog usavršavanja pa se sve manji broj mladih inženjera odlučuje za poslove u projektovanju. Jedna od najozbiljnijih posledica je odlazak iz zemlje najkvalitetnijih mladih inženjera različitih struka.

Da bi dugoročnije očuvali konkurentnost naših projektanata, a takođe zaštitili interes društva potrebno je izraditi odgovarajući sistem vrednovanja projektantskih radova.

Tim "Energoprojekta", "Urbanizam i Arhitektura a.d.", sa kojim je Inženjerska komora Srbije sklopila ugovor o izradi predloga cenovnika minimalnih cena projektantskih usluga za stambene i stambeno- poslovne objekte, je prilikom izrade predloga cenovnika analizirao iskustva iz neposrednog okruženja, istovremeno analizirajući troškove gradnje stambenih i stambeno-poslovnih objekata kod nas. Osim predloga minimalnih cena projektne dokumentacije za stambene i stambeno-poslovne objekte dat je i predlog kategorizacije objekata koji predstavlja osnov za izradu cenovnika za sve tipove objekata.

Pored cene izrade projektne dokumentacije definisane su i ostale usluge koje pružaju projektanti: vršenje tehničke kontrole projektne dokumentacije, učestvovanje u izradi tenderske dokumentacije, projektantski nadzor i slično.

Obim usluge određen je saglasno Zakonu o planiranju i izgradnji i prema Pravilniku o sadržaju tehničke dokumentacije. Delovi ovih dokumenata su integralni deo cenovnika. Izdavanje cenovnika projektantskih usluga nema samo za cilj da propiše cenu i da definiše prava projektanta već da istovremeno odredi i njegove obaveze i odgovornost. Tačno je definisan obim svake faze koju projektant treba da izradi (idejni projekat, projekat za dobijanje građevinske dozvole, projekat za izvođenje), kao i procentualno učešće svake faze u ukupnoj ceni.

Cena izrade projektne dokumentacije je određena po strukama procentom od troškova gradnje koji je definisan kategorijom kojoj određena vrsta objekata, odnosno sistema, pripada. Predlog cenovnika za stambene i stambeno-poslovne objekte naći će se na sajtu Inženjerske komore Srbije.

Imajući u vidu da je rad na izradi i primeni cenovnika u zemljama u našem okruženju trajao nekoliko godina, ovaj predlog se smatra preliminarnim. Jedno od pitanja koje se nameće je kako primeniti cenovnik i kojim načinom obavezati sve učesnike u procesu gradnje da se pridržavaju preporučenih cena izrade projektne dokumentacije. Iskustva i modeli kojim se to reguliše u drugim sredinama su različiti.

Od prilaganja ugovora o izradi tehničke dokumentacije prilikom predaje dokumenta za dobijanje odobrenja za izgradnju, do definisanja minimalne cene prilikom izrade tehničke dokumentacije za naručioca iz javnog sektora. Cenovnik bi mogao regulisati pre svega izgradnju koja se finansira iz javnih nabavki, gde se kvalitetom projektne dokumentacije stvaraju preduslovi za odgovarajuće uštede i unapređenja i u stambenoj izgradnji.

Pročitajte iz oblasti "Događaji - događanja" i:

<<< Nazad na sadržaj