Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 3 > Uvodna reč - Skupština sa dva događaja "u senci"
 
UVODNA REČ
Odštampaj
 
Skupština sa dva događaja "u senci"
- Goran Vukobratović -
 
Četvrtak 13. (april) bio je dan kada je održana godišnja sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije, veoma važan događaj za esnafsku organizaciju i njenih 15.550 članova, a nadamo se i za kompletnu društvenu zajednicu, jer smo jedna od retkih institucija u našoj Republici sa takvim intelektualnim, kreativnim i radnim potemcijalom. IKS poseduje izuzetnu snagu i energiju i na nama, njenim članovima pre svega, je obaveza, da Komora zavredi i adekvatan društveni ugled i poziciju.

Obiman dnevni red je na pravi način odslikavao uobičajenu skupštinsku proceduru, ali sa druge strane bio i rezultat ozbiljnog rada Komore u 2005. godini. Skupštinari, ili učesnici u radu Skupštine, to su prepoznali pa je i atmosfera bila konstruktivna, radna, demokratska i bilo je pravo zadovoljstvo biti učesnik takvog događaja. Jer, ne treba zaboraviti, nešto više od 80 prisutnih delegata je predstavljalo gotovo 24.000 licenciranih diplomiranih inženjera iz 14 struka vezanih za izgradnju građevinskih objekata i svako od prisutnih je poneo svoj deo odgovornosti za uspešan rad Skupštine. Mi svim učesnicima na tome i čestitamo.

Naravno, upravljanje procesom izgradnje Komore kao institucije, upravljanje njenim ciljevima i njenim razvojem nije jednostavno. Pa ipak možemo biti svi zajedno zadovoljni sa onim što je postignuto za manje od tri godine postojanja. Mnogo više od ovoga što pripada uvodniku sa ovog važnog događaja može se naći na sledećim stranama ovog broja.

U senci skupštinskog zasedanja održana je dvanaesta sednica Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata na kojoj je prezentovan Predlog cenovnika minimalnih cena izrade projektne dokumentacije za stambene i stambeno-poslovne objekte. Prve ocene i komentari članova ovog tela su pozitivni, uskoro će sa tim materijalom biti upoznat i Upravni odbor Inženjerske Komore Srbije pa se može očekivati da će odgovarajući deo tog elaborata biti publikovan na sajtu Komore. Istovremeno, nastaviće se rad na Cenovniku koji bi trebalo da bude upotpunjen i merilima za druge vrste i kategorije objekata. Svi se nadamo da ae se proces izrade i usvajanja kompletnih cenovnika konačno ubrzati jer odavno, među ogromnom većinom naših članova, postoji konsenzus da je donošenje sveobuhvatnog Cenovnika naših usluga jedan od ključnih dokumenata kojim ćemo pokušati da poboljšamo i trajno uredimo naš status na tržištu usluga vezanih za Zakon o planiranju i izgradnji. Predlog Cenovnika koji je pred nama je veoma važan korak u postizanju tog cilja.

Drugi događaj koji je ostao u senci Treće skupštine IKS je usvajanje izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, koje su nakon rasprave u Skuštini Srbije usvojene 26. aprila i posle osam dana stupile na snagu. Sticajem nekih okolnosti Komora nije bila uključena u sam proces tako da ćemo naše viđenje usvojenih dopuna i izmena publikovati u sledećem broju "Glasnika". Svakako da će se tim povodom oglasiti pored uprave Komore i neko od stručnih autoriteta, a pozivamo i ostale članove da daju svoj doprinos boljem sagledavanju usvojenih izmena.

<<< Nazad na sadržaj
 
05. februar 2023.