Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 2 > Akcije i aktivnosti matičnih sekcija - Inicijativa za promenu dva važna zakona
 
AKCIJE I AKTIVNOSTI MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
IO Matične sekcije izvođača radova održao šest redovnih i jednu vanrednu sednicu

Inicijativa za promenu dva važna zakona
- Gligor Obrenović -
 
Kritički analiziran Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata
Rad Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova u 2005. godini počinje učestvovanjem u pripremi Prve vanredne skupštine Inženjerske komore Srbije, na kojoj je konstituisan Upravni odbor 21. januara 2005. godine. Do kraja decembra 2005. godine Izvršni odbor Sekcije izvođača radova održao je šest redovnih sednica i jednu vanrednu sednicu.

Odmah nakon konstituisanja Upravnog odbora održana je Druga redovna sednica Izvršnog odbora 3. februara 2005. godine na kojoj je formirana Komisija za izradu plana i programa rada Matične sekcije izvođača radova.

Izvršni odbor je formirao i Komisije po strukama radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje licencii kao i Komisiju za razmatranje zahteva za uvođenje novih vrsta licenci i preispitivanje postojećih.

Treća redovna sednica Izvršnog odbora održana je 12. aprila 2005. godine, i na njoj je usvojen Predlog plana i programa rada Matične sekcije izvođača radova i dostavljen Komisiji za izradu Plana i programa rada Inženjerske komore Srbije. Plan i program rada Matične sekcije usvojila je Skupština IKS-a na Drugoj redovnoj sednici 27. juna 2005. godine nakon koje su se stekle objektivne mogućnosti za realizaciju. Takođe je formirana i Komisija za izradu predloga finansijskog plana Matične sekcije izvođača radova.

Na sednici su razmatrane primedbe na Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje Ministarstvo za kapitalne investicije. Izvršni odbor Sekcije izvođača radova predložio je Upravnom odboru da utvrđene primedbe prosledi nadležnom ministarstvu. Na ovoj sednici formirana je Komisija za pripremu tehničkih uslova i to: tehnički uslovi za zaštitu konstrukcija (objekata) od uticaja voda, tehnički uslovi za radove na kolovoznim zastorima na mostovima i prilazima, tehnički uslovi za izbor i ugradnju podlivki, tehnički uslovi za popravku betona nosećih konstrukcija, tehnički uslovi za zaštitu od korozije čeličnih konstrukcija, tehnički uslovi za ležišta i dilatacije na mostovima. Rad ovih komisija je u završnoj fazi i navedene preporuke će tokom prvog tromesečja 2006. godine biti pripremljene za objavljivanje kao "Interne preporuke IKS".

Na Prvoj vanrednoj sednici Izvršnog odbora održanoj 9. maja 2005. godine usvojena je lista kandidata sudija Suda časti.

Na Četvrtoj redovnoj sednici Izvršnog odbora održanoj 24. avgusta 2005. godine formirana je Komisija koja je pripremila spisak propisa i standarda koji se primenjuju u graditeljstvu i koje treba objaviti na sajtu IKS.

Na istoj sednici doneta je odluka da se kao prioritet do kraja konstituišu regionalni odbori u Novom Sadu i da se u onim regionalnim odborima u kojima su izabrani koordinatori, a stekli su se uslovi za formiranje regionalnih odbora u celosti, sprovedu naknadni izbori. Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova u saradnji sa Izvršnim odborom Matične sekcije projektanata formirao je regionalne odbore u Novom Sadu za diplomirane građevinske inženjere, diplomirane inženjere arhitekture i diplomirane inženjere ostalih tehničkih struka. Takođe je formiran i regionalni odbor diplomiranih inženjera elektrotehnike u Vranju.

inicijativa Kako bi Izvršni odbor odgovorio na dopis Ministarstvu za kapitalne investicije u vezi izdavanja licenci bez stručnog ispita diplomiranim inženjerima geodezije, formirana je Komisija koja ima zadatak da preispita zahteve izdatih licenci. Komisija je pregledala sve izdate licence diplomiranim inženjerima geodezije, i ustanovljeno je da nijedna licenca nije izdata bez stručnog ispita ali da neki stručni ispiti nisu odgovarajući, to jest, nisu propisani Zakonom o planiranju i izgradnji. Izvršni odbor je napravio specifikaciju svih ustanova u kojima su polagani stručni ispiti i čeka tumačenje Pravne službe IKS kako bi ocenila regularnost izdatih licenci i predložila mere za rešenje nastalog problema.

Takođe, pokrenuta je inicijativa na Izvršnom odboru i dostavljen je predlog Upravnom odboru: da formira Komisiju za izmenu i dopunu Zakona o planiranju i izgradnji koja bi ažurirala dosadašnje primedbe koje su dostavljene Inženjerskoj komori Srbije i dostavila primedbe nadležnom ministarstvu, da se dostave amandmani na nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, i da članovi Komisije za izmenu i dopunu Zakona o planiranju i izgradnji ispred Izvršnog odbora sekcije izvođača radova budu Tatjana Đorđević, dipl. građ. inž. i Miroslav Biorac, dipl. el. inženjer.

Izvršni odbor Sekcije izvođača radova pokrenuo je inicijativu i pripremio je predlog pisma Upravnom odboru, predsedniku Komore i Komisiji za pripremu predloga za izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama kako bi ih upoznao sa problemima koji nastaju izdavanjem poslova vezanih za projektovanja, nadzor i izvođenje u građevinarstvu mimo procedure propisane Zakonom o javnim nabavkama.

Na Petoj redovnoj sednici Izvršnog odbora održanoj 5. oktobra 2005. godine Matična sekcija izvođača radova pokrenula je i inicijativu da se ispitaju pravne mogućnosti za objavljivanje Fidic-a na engleskom jeziku na sajtu Komore, kako bi bio dostupan svim članovima.

Kao prioritet doneta je Odluka o organizovanju stručnih prezentacija proizvodnih programa vodećih proizvođača pod nazivom "Nove tehnologije u građevinarstvu" u saradnji sa SGITS. Prvi u nizu jednodnevnih programa na temu "Nove tehnologije u građevinarstvu" sa pratećom izložbom održan je 27. oktobra 2005. godine i do kraja godine održano je ukupno sedam programskih prezentacija u Beogradu.

Matična sekcija izvođača radova na Šestoj redovnoj sednici, održanoj 28. novembra 2005. godine, donela je odluku da pomogne Savezu arhitekata Srbije i zajedno sa njima učestvuje u organizovanju posete ruske delegacije u okviru manifestacije "Nedelja ruskog graditeljstva" u Beogradu.

Izvršni odbor Matične sekcije izvođača radova i podsekcija diplomiranih inženjera elektrotehnike organizovao je predavanja na temu "Normativi elektroradova u građevinarstvu". Predavač je bio autor istoimene knjige i član Izvršnog odbora Dragan Stašić dipl. el. inženjer. Predavanja su održana u svim regionalnim centrima Srbije i pokazano je veliko interesovanje za održavanje ovakvih kurseva. Zbog toga je Izvršni odbor doneo odluku na Sedmoj redovnoj sednici, održanoj 29. decembra 2005. godine da se knjiga "Normativi za elektroradove u građevinarstvu" koristi kao preporuka IKS za obračun elektroradova u građevinarstvu i kao preporuka za jedan od potrebnih normativa za rad Suda časti.

Izvršni odbor je 29. decembra 2005. godine pokrenuo izborni postupak za izbor predsednika Podsekcije dimplomiranih inženjera elektrotehnike.

Na predlog Komisije za sufinansiranje projekata IO je prihvatio učešće u finansiranju izdavanja časopisa "Nauka+praksa", Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš i knjige "Značaj Teslinog dela" autora Gorana Zlatića, dipl. el. inženjera.

Matična sekcija izvođača radova je i ove godine kao i prethodne, imala dobru saradnju sa strukovnim organizacijama a pre svega sa SGITS-om. Pored saradnje na sprovođenju programskog opredeljenja "Nove tehnologije u građevinarstvu" IO sekcije izvođača radova je u saradnji sa SGITS-om uspešno organizovao manifestaciju "Dan SGITS i IKS" 28. aprila 2005. godine na sajmu građevinarstva u svečanoj sali. Na ovoj manifestaciji je promovisan program stručnih aktivnosti IKS i Sekcije izvođača radova, zatim su predstavljeni "Novi razvojni programi" koji su nagrađeni na "Građevinarstvu 2005." i stručna predavanja na temu "Savremene metode upravljanja projektima".

Pročitajte iz oblasti "Akcije i aktivnosti matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj
06. jun 2023.