:: Naslovna strana > Glasnik broj 2 > Akcije i aktivnosti matičnih sekcija - Za podršku 1,5 milion dinara
 
AKCIJE I AKTIVNOSTI MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
Inženjerska komora Srbije sufinansira 14 projekata od interesa za struku i članove

Za podršku 1,5 milion dinara
- Radoš O. Dragutinović -
 
Inženjerska komora Srbije (IKS), u cilju pružanja podrške izdavanja naučno-stručne literature, kao i značajnim javnim manifestacijama (tematskim skupovima, izložbama, predavanjima, seminarima, konferencijama) od interesa za struku i članove Komore, objavila je 30. avgusta 2005. godine Konkurs za sufinansiranje projekata, na koji je, zaključno sa 30. septembrom, stiglo 34 prijava.

knjige Nakon razmatranja svih pristiglih prijava, Konkursna komisija je predložila Upravnom odboru da odobri sufinansiranje više od 40 odsto pristiglih prijava. Finansijska pomoć se kreće od 10 do 30 procenata od predočene vrednosti projekata. Za sufinansiranje 14 projekata, odobrenih od strane Upravnog dbora, izdvojena je suma od preko 1,5 milion dinara.

Prema odluci UO IKS finansijsku pomoć će dobiti: knjiga "Značaj Teslinog dela", autora Gorana Lazića, publikacija "Vreme arhitekture - arhitektura i urbanizam u Valjevu", izdavača Društva arhitekata Valjeva, monografija "Moderna Niš 1930-1940", autora dr Aleksandra Kekovića, časopis "Arhitekt", čiji je izdavač Savez inženjerskih i tehničkih organizacija Niša, knjiga "Bioklimatska arhitektura", aurorke dr Mile Pucar, monografija "Tradicionalno graditeljstvo Pomoravlja i savremena arhitektura", autora mr Igora Marića, monografija "Modernizam u Srbiji eluzivne margine arhitekture", autorke dr Ljiljane Blagojević, biće pomognuta i dva projekta Društva arhitekata Beograda: finansiranje biltena i časopisa "Forum" i manifestacija "Nedelja arhitekture u Beogradu", časopis "Nauka i praksa" izdavača Građevinsko-arhitektonskog fakulteta iz Niša, stručni skup "Urbani dizajn", u organizaciji Drštva urbanista Beograda, manifestacija "YUCOR 2006" u organizaciji Saveza inženjera i tehničara za zaštitu materijala Srbije i hrestomatija "Naučno stručna literatura "alati i pribori", "upravljanje procesima", autora prof. dr Dragoljuba Drndarevića sa Više poslovne škole iz Užica.

Pročitajte iz oblasti "Akcije i aktivnosti matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj