Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 2 > Akcije i aktivnosti matičnih sekcija - Za podršku 1,5 milion dinara
 
AKCIJE I AKTIVNOSTI MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
Inženjerska komora Srbije sufinansira 14 projekata od interesa za struku i članove

Za podršku 1,5 milion dinara
- Radoš O. Dragutinović -
 
Inženjerska komora Srbije (IKS), u cilju pružanja podrške izdavanja naučno-stručne literature, kao i značajnim javnim manifestacijama (tematskim skupovima, izložbama, predavanjima, seminarima, konferencijama) od interesa za struku i članove Komore, objavila je 30. avgusta 2005. godine Konkurs za sufinansiranje projekata, na koji je, zaključno sa 30. septembrom, stiglo 34 prijava.

knjige Nakon razmatranja svih pristiglih prijava, Konkursna komisija je predložila Upravnom odboru da odobri sufinansiranje više od 40 odsto pristiglih prijava. Finansijska pomoć se kreće od 10 do 30 procenata od predočene vrednosti projekata. Za sufinansiranje 14 projekata, odobrenih od strane Upravnog dbora, izdvojena je suma od preko 1,5 milion dinara.

Prema odluci UO IKS finansijsku pomoć će dobiti: knjiga "Značaj Teslinog dela", autora Gorana Lazića, publikacija "Vreme arhitekture - arhitektura i urbanizam u Valjevu", izdavača Društva arhitekata Valjeva, monografija "Moderna Niš 1930-1940", autora dr Aleksandra Kekovića, časopis "Arhitekt", čiji je izdavač Savez inženjerskih i tehničkih organizacija Niša, knjiga "Bioklimatska arhitektura", aurorke dr Mile Pucar, monografija "Tradicionalno graditeljstvo Pomoravlja i savremena arhitektura", autora mr Igora Marića, monografija "Modernizam u Srbiji eluzivne margine arhitekture", autorke dr Ljiljane Blagojević, biće pomognuta i dva projekta Društva arhitekata Beograda: finansiranje biltena i časopisa "Forum" i manifestacija "Nedelja arhitekture u Beogradu", časopis "Nauka i praksa" izdavača Građevinsko-arhitektonskog fakulteta iz Niša, stručni skup "Urbani dizajn", u organizaciji Drštva urbanista Beograda, manifestacija "YUCOR 2006" u organizaciji Saveza inženjera i tehničara za zaštitu materijala Srbije i hrestomatija "Naučno stručna literatura "alati i pribori", "upravljanje procesima", autora prof. dr Dragoljuba Drndarevića sa Više poslovne škole iz Užica.

Pročitajte iz oblasti "Akcije i aktivnosti matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj
06. jun 2023.