:: Naslovna strana > Glasnik broj 2 > Akcije i aktivnosti matičnih sekcija - Strateška procena uticaja na životnu sredinu
 
AKCIJE I AKTIVNOSTI MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
Pod pokroviteljstvom Matične sekcije prostornih planera organizovan jednodnevni seminar

Strateška procena uticaja na životnu sredinu
- Đorđe Milić -
 
Ukupna ocena seminara je vrlo dobra 4,20. Na kraju jednodnevnog seminara doneto je pet relevantnih zaključaka
Pod pokroviteljstvom Matične sekcije prostornih planera Inženjerske komore Srbije, a u okviru Programa permanentne edukacije, organizovan je jednodnevni seminar "Strateška procena uticaja na životnu sredinu - Izveštaj o strateškoj proceni uticaja u planskim dokumentima". Seminar je održan 18. novembra prošle godine u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu.

Usvajanjem seta zakona o zaštiti životne sredine, decembra prošle godine, stvoren je pravni okvir za sistemsku zaštitu životne sredine u planiranju, projektovanju, izgradnji i korišćenju objekata. Predstavljena je strateška procena uticaja na životnu sredinu u međunarodnom kontekstu, pravni okvir, dosadašnja iskustva u primeni zakonodavnog okvira u izradi planskih dokumenata, metode strateških procena, kao i praktični problemi u izradi Izveštaja o strateškoj proceni.

Seminar je organizovan u dva dela: prvi - u kome su predstavljene teme - prezentacije predavača i otvoren niz pitanja za diskusiju, i drugi - diskusija, u kojoj su učesnici zajedno sa predavačima aktivno učestvovali i formulisali zaključke i preporuke.

Nakon pozdravne reči predsednika IO Matične sekcije prostornih planera prof. dr Dejana Đorđevića i kratkog predstavljanja rukovodioca Seminara Đorđa Milića, usledilo je pet prezentacija: mr Nebojša Stefanović - "Sistem planiranja, planski dokumenti, procedura izrade planskih dokumenata, analiza planskih dokumenata u kontekstu zaštite životne sredine", mr Irena Mitrović - "Strateška procena uticaja na životnu sredinu u kontekstu evropskih zemalja, Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i integrisanje strateške procene uticaja u prostorno planiranje", Đorđe Milić - "Konkretni primeri i problemi u strateškoj proceni - primena zakonodavne regulative", prof. dr Dejan Filipović - "Metode strateške procene u istraživanju i planiranju prostora", dr Božidar Stojanović - "Neki praktični problemi strateške procene uticaja u praksi planiranja u Srbiji".

Seminaru "Strateška procena uticaja na životnu sredinu - Izveštaj o strateškoj proceni uticaja u planskim dokumentima" prisustvovalo je 57 učesnika, od toga 52 člana Inženjerske komore. Izvršena je evaluacija prema kriterijumima Inženjerske komore. Evaluacija se odnosila na ispunjenje očekivanja, pojedinačnu ocenu predavača, pripremljeni materijal, način izlaganja, kvalitet odgovora, organizaciju, ukupnu ocenu. Rang ocena je od 1 do 5 (1 - nedovoljno, 5 - odlično), a evaluacija je izvedena na osnovu obrade 22 evaluaciona lista. Ukupna ocena seminara je vrlo dobra 4,20.
Evaluacija seminara
Kriterijum Srednja ocena
Očekivanja 4,07
OCENE PREDAVAČA  
Mr Nebojša Stefanović 4,40
Mr Irena Mitrović 4,20
Đorđe Milić 4,27
Prof. dr Dejan Filipović 4,30
Dr Božidar Stojanović 3,94
Srednja ocena predavača 4,22
MATERIJAL 4,38
IZLAGANjE 4,48
ODGOVORI 3,76
ORGANIZACIJA 4,45
UKUPAN UTISAK 4,00
Ukupno srednja ocena 4,20
Na kraju jednodnevnog seminara doneto je pet relevantnih zaključaka: strateška procena uticaja je proces koji je integrisan u proces izrade planskih dokumenata i instrument zaštite životne sredine u procesu planiranja; strateška procena uticaja se bavi strateškim a ne sporednim pitanjima. Neophodno je još u samom početku odvojiti bitno od nebitnog, suštinsko od pojavnog i nužno od značajnog; neophodno je razvijati sopstvenu praksu kroz izradu uputstava za obavljanje strateške procene uz istovremeno razvijanje metoda, tehnika i istraživanja koji bi bili prilagođeni našim uslovima; neophodno je definisati jedinstvenu listu indikatora, kao i listu planskh dokumenata za koju se obavlja strateška procena uticaja; prostorno planiranje je vodeća aktivnost - strateška procena uticaja je sredstvo za podršku, i u tom smislu efikasnost strateške procene uticaja je u direktnoj zavisnosti od efikasnosti sistema planiranja.

Pročitajte iz oblasti "Akcije i aktivnosti matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj