:: Naslovna strana > Glasnik broj 2 > Direkcija - Kreću i višednevna predavanja
 
DIREKCIJA
Odštampaj
Kroz program "Permanentno usavršavanje članova Komore" realizovano je preko 20-ak susreta

Kreću i višednevna predavanja
- Ivana Kocić -
 
Kroz program "Permanentno usavršavanje članova Komore" realizovano je preko dvadeset predavanja. Na osnovu sprovedenih anketa, može se konstatovati velika zainteresovanost članova Komore za predavanja, tako da ćemo u sledećem ciklusu početi sa realizacijom i višednevnih predavanja, a za početak možemo najaviti sledeća predavanja:

Solarna arhitektura
Predavač: dr Mirjana Lukić
Kratak opis: mogućnost primene i metode projektovanja solarnih pasivnih i aktivnih objekata, sa primerima; širenje znanja o ovom području u cilju racionalnijeg projektovanja; ušteda energije i zdravijeg života

Inspekcijski nadzor i iskustva građevinske inspekcije
Predavač: Miroljub Todorović, sa saradnicima
Kratak opis: Uloga i mesto građevinske inspekcije; Zakonska regulativa; postupanje po Zakonu o planiranju i izgradnji (članovi 141-147), postupanje drugostepenih organa, presude sudova (okružnih, vrhovnog)

Savremeni materijali u enterijeru
Predavač: Milica Miletić Šerbedžija
Kratak opis: Upoznavanje polaznika sa novim materijalima u enterijeru: karakteristike, osnovna svojstva, način postavljanja, kombinovanje različitih materijala, detalji veza; Upoznavanje sa novim materijalima i mogućnostima njihove primene

Odgovornost učesnika u postupku izgradnje objekta
Predavač: Milija Đalović
Kratak opis: Odgovornost investitora, projektanta, vršioca tehničke kontrole tehničke dokumentacije, izvođača i odgovornog izvođača radova, vršioca stručnog nadzora, urbanističkog i građevinskog inspektora, odnosno lica koja vrše inspekcijski nadzor kao i lica koja rade na poslovima izdavanja odobrenja za izgradnju, vršioca tehničkog pregleda i drugih učesnika u procesu izgradnje i korišćenja objekta. Uloga i odgovornost komisije za planove i Inženjerske komore sa posebnim osvrtom na aktivnosti koje prethode izgradnji objekta

Savremeni sistemi drvenih konstrukcija LKV i LLD u našoj arhitekturi
Predavač: Gordana Kujundžić
Kratak opis: Projektovanje, montaža i implementacija Lakih Krovnih Vezača i Lepljenog Lameliranog Drveta u Srbiji i Crnoj Gori. Upoznavanje sa tokovima u projektovanju i izvođenju savremenih drvenih konstrukcija.

Sva obaveštenja i detaljne informacije možete pronaći na internet sajtu Komore www.ingkomora.org.yu

Pročitajte iz oblasti "Direkcija" i:

<<< Nazad na sadržaj