Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 2 > Direkcija - Kreću i višednevna predavanja
 
DIREKCIJA
Odštampaj
Kroz program "Permanentno usavršavanje članova Komore" realizovano je preko 20-ak susreta

Kreću i višednevna predavanja
- Ivana Kocić -
 
Kroz program "Permanentno usavršavanje članova Komore" realizovano je preko dvadeset predavanja. Na osnovu sprovedenih anketa, može se konstatovati velika zainteresovanost članova Komore za predavanja, tako da ćemo u sledećem ciklusu početi sa realizacijom i višednevnih predavanja, a za početak možemo najaviti sledeća predavanja:

Solarna arhitektura
Predavač: dr Mirjana Lukić
Kratak opis: mogućnost primene i metode projektovanja solarnih pasivnih i aktivnih objekata, sa primerima; širenje znanja o ovom području u cilju racionalnijeg projektovanja; ušteda energije i zdravijeg života

Inspekcijski nadzor i iskustva građevinske inspekcije
Predavač: Miroljub Todorović, sa saradnicima
Kratak opis: Uloga i mesto građevinske inspekcije; Zakonska regulativa; postupanje po Zakonu o planiranju i izgradnji (članovi 141-147), postupanje drugostepenih organa, presude sudova (okružnih, vrhovnog)

Savremeni materijali u enterijeru
Predavač: Milica Miletić Šerbedžija
Kratak opis: Upoznavanje polaznika sa novim materijalima u enterijeru: karakteristike, osnovna svojstva, način postavljanja, kombinovanje različitih materijala, detalji veza; Upoznavanje sa novim materijalima i mogućnostima njihove primene

Odgovornost učesnika u postupku izgradnje objekta
Predavač: Milija Đalović
Kratak opis: Odgovornost investitora, projektanta, vršioca tehničke kontrole tehničke dokumentacije, izvođača i odgovornog izvođača radova, vršioca stručnog nadzora, urbanističkog i građevinskog inspektora, odnosno lica koja vrše inspekcijski nadzor kao i lica koja rade na poslovima izdavanja odobrenja za izgradnju, vršioca tehničkog pregleda i drugih učesnika u procesu izgradnje i korišćenja objekta. Uloga i odgovornost komisije za planove i Inženjerske komore sa posebnim osvrtom na aktivnosti koje prethode izgradnji objekta

Savremeni sistemi drvenih konstrukcija LKV i LLD u našoj arhitekturi
Predavač: Gordana Kujundžić
Kratak opis: Projektovanje, montaža i implementacija Lakih Krovnih Vezača i Lepljenog Lameliranog Drveta u Srbiji i Crnoj Gori. Upoznavanje sa tokovima u projektovanju i izvođenju savremenih drvenih konstrukcija.

Sva obaveštenja i detaljne informacije možete pronaći na internet sajtu Komore www.ingkomora.org.yu

Pročitajte iz oblasti "Direkcija" i:

<<< Nazad na sadržaj
03. februar 2023.