:: Naslovna strana > Glasnik broj 2 > Direkcija - Unapređeno hardversko okruženje
 
DIREKCIJA
Odštampaj
Kontinuirani razvoj informacionog sistema Inženjerske komore Srbije

Unapređeno hardversko okruženje
- Miša Angeleski -
 
Kupljena tri moderna servera, čiju je instalaciju, konfiguraciju i testiranje izvela Služba za informatičku podršku
Inženjerska komora Srbije je od osnivanja pa do danas intenzivno radila na razvoju svog informacionog sistema. Jedna od skorašnjih aktivnosti bila je unapređenje hardverskog okruženja kupovinom tri moderna servera, čiju je instalaciju, konfiguraciju i testiranje sprovela Služba za informatičku podršku. Prevashodni cilj bio je poboljšanje funkcionalnosti rada informacionog sistema, obezbeđivanje bolje zaštite podataka i kreiranje uslova za dalje unapređenje.

O SISTEMU: Inženjerska komora Srbije je jedna od prvih institucija koja je uvažila značaj i mogućnosti današnjih modernih komunikacija - interneta. Elektronski obrazac za izdavanje licence do danas je popunilo preko 38.000 korisnika. Kao što je poznato, svaki član Komore prošao je popunjavanje ovog obrasca. Njegova uloga nije samo kreiranje zahteva, već i ažuriranje baze podataka. Do dobijanja licence uneseni podaci prolaze kroz nekoliko faza obrade: od elektronskog zavođenja zahteva, dodeljivanja datuma dobijanja i broja licence, do unošenja u glavni registar licenciranih i raznih drugih evidencija. Elektronski podaci dalje služe za proces tehničke izrade licence, članske karte, pečata i tako dalje, čime je ceo postupak unapređen do maksimuma.

Velika revizija informacionog sistema urađena je 2004. godine kada je promenjen kompletan dizajn sajta, uvedeni lični sajtovi članova, unapređene postojeće i uvedene nove interne aplikacije kako bi se proces komunikacije, poslovanja i rada Komore sa članovima unapredio.

Trenutno u bazi posedujemo kompletne podatke za oko 15.000 licenciranh članova. Ovi podaci se koriste i za aktivnu komunikaciju sa članstvom, u vidu slanja raznih obaveštenja i informacija na kućnu adresu ili putem elektronske pošte. Interesantno je spomenuti da je do sada na adrese članova Komore poslato preko milion poruka. Značajnu ulogu u komunikaciji ima i sajt Komore, koji se svakodnevno ažurira, dopunjuje i unapređuje. Sajt je potpuno oslonjen na bazu podataka i deo je integralnog sistema čime je značajno ubrzan period dopunjavanja podataka.

Moderan način poslovanja iziskuje i kvaliteno predstavljanje pojedinaca na internetu, pa je Komora članovima omogućila da na sajtu postave ličnu web-prezentaciju. Za ovu namenu postoji specijalna aplikacija prilagođena i korisnicima koji poseduju osnovno znanje o korišćenju računara. Ovom aplikacijom omogućeno je i samostalno ažuriranje ličnih podataka člana putem interneta.

Nedavno je na sajtu uvedena i stranica - berza poslova, na kojoj firme oglašavaju ponude za poslove članovima Komore. Ova stranica je za veoma kratko vreme zabeležila značajnu posećenost i u narednom periodu se očekuje njeno intenzivno širenje i unapređenje.

hardver Informacioni sistem Komore jeste i težiće da postane još značajniji servis članovima Komore. Služba za informatičku podršku je u stalnom kontaktu sa članovima i otvorena je za svaku vrstu sugestije.

Unapređenje servera: Dosadašnji rad sistema bazirao se na jednom računaru, na kome je bilo instalirano više različitih servisa, od web-servera, mail servera, aplikacionog servera, do servera baze podataka. Upravo je zbog toga bilo neophodno rasteretiti trenutni sistem uvođenjem posebnih računara za navedene servise.

Tri moderna Power Edge 1800 Dell servera (dobitnika nagrade "IT Globus 2005") sa dva 3GHz Intel Xeon procesora, brzim SCSI diskovima i redudantnim napajanjem, značajno su unapredili rad postojećeg sistema. Odabirom pravih hardverskih konfiguracija i neophodnog sistemskog softvera, postignut je visok stepen stabilnosti i sigurnosti informacionog sistema Komore.

Jedan od servera postavljen je u Sekretarijatu kao centralni server i opslužuje oko 20 radnih stanica u lokalnoj računarskoj mreži. Njegova svrha je čuvanje važnih dokumenata koji se svakodnevno kreiraju. Time je obezbeđeno da se svi važni podaci koji se svakodnevno koncentrišu u Komori, centralizovano administriraju. Pored toga, na njemu je implementiran servis za primanje i slanje elektronske pošte i testna baza podataka. Internet konekcija ostvarena je preko poprečne veze sa provajderom.

Druga dva servera su postavljena u prostorije internet provajdera i predstavljaju web server i server baze podataka. Pored toga, jedan od njih koristi se i za masovno slanje elektronske pošte članovima Komore. Preduslov za to, svakako je i brzina pristupa internetu, koja je u prostorijama provajdera za sada zadovoljavajuća.

Prelazak na novi sistem doneo je veliko unapređenje. Nova oprema omogućava veću produktivnost, visoku pouzdanost i zaštitu čime su stvoreni uslovi da Inženjerska komora Srbije nastavi sa planiranim aktivnostima na unapređenju informacionog sistema u celini.

Pročitajte iz oblasti "Direkcija" i:

<<< Nazad na sadržaj