:: Naslovna strana > Glasnik broj 2 > Godišnjica - Časopis za odgovore na izazove vremena
 
GODIŠNJICA
Odštampaj
Za šest decenija preko 700 brojeva "Izgradnje" u tiražu većem od 1,5 milion primeraka

Časopis za odgovore na izazove vremena
- Branko Bojović -
 
U ovoj godini časopis "Izgradnja" navršava punih šest decenija kontinuiranog izlaženja i za to vreme je jednom menjao ime, pet puta izdavače, u preko 700 brojeva objavljeno je nekoliko hiljada stručnih i naučnih radova, u tiražu većem od 1,5 milion primeraka, što je najočigledniji izraz njegovog trajanja i odolevanja društvenim, strukovinim, uređivačkim i izdavačkim menama i promenama
Prvi broj časopisa pojavio se septembra 1947. godine pod nazivom "Građevinski bilten" a prvi izdavač bilo je Ministarstvo građevina Narodne Republike Srbije. Pod tim nazivom časopis je izlazio nešto duže od godinu dana, a od januara 1949. godine menja naziv i status i postaje časopis "Izgradnja" i to ime zadržava sve do danas.

Već u prvom broju časopisa određeni su njegovi zadaci:
"...On bi trebalo da omogući prenošenje iskustava sa jednog gradilišta na sva druga. On bi trebalo da nam pomogne u svestranoj borbi za bolju organizaciju posla, za savršeniju tehniku, da pruži pomoć svakom preduzeću, svakom gradilištu u njihovom svakodnevnom radu..."

Ti zadaci su ostali osnova delovanja časopisa sve do naših dana, razume se, prilagođeni društvenim promenama koje su se u proteklih šezdeset godina dešavale. U životu i trajanju časopisa bilo je mnogo promena, kako suštinskih tako i formalnih koje po svom karakteru izražavaju upravo suštinu društvenih i svih ostalih promena koje su se desile, ili su u toku.

Najpre, kada se radi o osnivačima, oni su tokom šest decenija menjani pet puta. S obzirom da je časopis osnovan u vreme administrativnog, to jest, dirigovanog razvoja privrede koji je trajao srazmerno kratko (1947-1951), dve godine kasnije (1953) država svoja osnivačka prava prenosi na Društvo inženjera i tehničara Srbije. Od 1956. godine osnivači su Društvo građevinskih inženjera i tehničara Srbije i Udruženje građevinsko-zanatskih preduzeća Srbije. Društvo građevinskih inženjera i tehničara Srbije i Savez arhitekata Srbije glavni osnivači postaju 1958. godine, da bi im se 1985. godine pridružila dva suosnivača - Društvo za mehaniku tla i fundiranje Srbije i Urbanistički savez Srbije, što je ostalo sve do danas, iako su neki od osnivača promenili ime. U novije vreme želju da postanu suosnivači časopisa izrazila su i neka druga udruženja - Jugoslovensko društvo građevinskih konstruktera, Jugoslovensko društvo za ispitivanje materijala i konstrukcija, Udruženje ciglarske industrije Srbije SIG d.o.o. Sve ove promene, u stvari, izražavaju društvenu promenu u statusu građevinarstva koje postaje sve slobodnije od neposrednog uticaja države i koje se sve više prepušta strukama koje ga čine i tržištu građevinskih usluga svih vrsta. Jedna od takvih promena je upravo u toku - ponovo se uspostavlja privatna inicijativa i privatno vlasništvo uz kapitalistički način proizvodnje što pred časopis postavlja nove i bitno drugačije zadatke.

casopis Zadatak koji je "Izgradnji" namenjen još prilikom osnivanja, danas je veoma precizno određen interesima osnivača čija praksa pokriva praktično sve oblike potencijalnog i efektivnog građenja - od planiranja teritorija i naselja do izgradnje pojedinačnih objekata svih vrsta i namena. Taj zadatak "Izgradnja" je izvršavala i izvršava i danas o čemu svedoče mnoge hiljade tekstova koji su u časopisu objavljeni. Ti tekstovi su svedočanstvo celokupnog razvoja svih oblika građenja u Srbiji tokom proteklih decenija i obuhvataju sve probleme koji su se u proteklim vremenima pojavljivali - od politika, zakonodavstva, obrazovanja, privrednog organizovanja i delovanja, preko arhitektonskog i inženjerskog projektovanja, tehnologija i organizacija građenja, propisa i standarda, proizvodnje građevinskih materijala svih vrsta, do proizvodnje prostora i planiranja naselja, ali i svih drugih aktivnosti koje se tiču građenja i građevinarstva direktno i indirektno.

U izvršavanju tog zadatka "Izgradnji" su pomogli najelitniji ljudi našeg građevinarstva čije je mnoge tekstove redakcija objavljivala decenijama. Isto tako, redakcija je objavljivala i monografske publikacije posvećene najznačajnijim građevinskim firmama i pojedinačnim graditeljima najvišeg ranga, kao i mnogo posebnih izdanja - monografija, udžbenika i drugih publikacija.

Promene statusa i osnivača bile su praćene odgovarajućim oblicima upravljanja časopisom. Odmah po osnivanju, časopis je imao samo glavnog i odgovornog urednika, da bi danas imao Redakcioni odbor u kome su po tri predstavnika svih osnivača, Uređivački odbor sa po jednim predstavnikom svih osnivača i glavnog i odgovornog urednika. Kroz organe časopisa - savete, redakcione i uređivačke odbore i druge organe u proteklih šezdeset godina, takođe, su prošli najelitniji ljudi srpskog i jugoslovenskog građevinarstva čime su dali veoma bitan doprinos njegovom trajanju i delovanju.

U ovom trenutku časopis je stabilna institucija koja normalno i mirno obavlja svoje poslove uprkos veoma velikim materijalnim i drugim teškoćama koje su obeležile poslednjih petnaest godina njegovog poslovanja.

U vremenima koja nailaze časopis "Izgradnja" mora da se prilagodi u celosti promenama koje nastaju u društvu i građevinskoj privredi - promenama koje se dešavaju u sferi vlasništva nad zemljištem i sredstvima za proizvodnju, to jest, da se prilagodi privatnom vlasništvu nad građevinskim firmama, smanjenoj ulozi države u svim oblicima građenja osim nad onim delovima građenja koji se odnose na opšte i javne interese i javne radove, što će za dugo vreme a možda i zauvek, ostati u nadležnosti države, ma kakva ona bila u budućnosti. To prilagođavanje časopisa već je davno započelo, traje i danas i trajaće sve dok se te promene dešavaju, čime potvrđuje sa jedne strane potrebu da i dalje traje a sa druge strane dokazuje svoju vitalnost uz stalnu i upornu podršku struka koje ga sistematski podržavaju.

Pročitajte iz oblasti "Godišnjica" i:

<<< Nazad na sadržaj