:: Naslovna strana > Glasnik broj 2 > Meridijani - Najnovija dostignuća u teoriji i praksi
 
MERIDIJANI
Odštampaj
Matična sekcija izvođača radova - podsekcija mašinskih inženjera

Najnovija dostignuća u teoriji i praksi
- Dr Marija Todorović -
 
"Zimskoj ASHRAE konferenciji" prisustvovali i predavanje održali članovi podsekcije mašinskih inženjera IKS

U poslednjoj dekadi januara, 21-25. u Čikagu je održana tradicionalna "Zimska ASHRAE konferencija" u organizaciji Američkog društva za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (ASHRAE) koja predstavlja najveći svetski naučno-stručni skup u oblasti KGH (klimatizacija, grejanje, hlađenje). Tradicionalna prateća manifestacija Konferencije je izložba AHR-EXPO bila je ove godine izuzetno posećena. Naime, "76.ahr - expo" je potukao sve predhodne rekorde: privukao je 1.981 izlagača iz SAD i sveta (400), a tokom tri dana trajanja, 23-25. januar, posetilo ga je preko 57.000 profesionalaca i radoznalaca.

dostignuca "Zimska ASHRAE konferencija" okuplja veliki broj inženjera iz čitavog sveta koji na jednom mestu mogu da razmene iskustva, da se upoznaju sa novim trendovima u razvoju KGH struke i da doprinesu svojoj misiji unapređenja života i zdravlja i boljeg razumevanja među ljudima.

Rad skupa odvijao se u okviru brojnih seminara, simpozijuma i foruma niza programskih celina, kao i radom niza tehničkih komiteta posvećenih unapređenju ASHRAE standarda, programa i projekata istraživanja i stalnom unapređenju četiri fundamentalno važne knjige baza znanja ASHRAE priručnika.

Brojna predavanja i poster sekcije su bile posvećene najaktuelnijim problemima KGH struke: alternativne tehnologije za održivi razvoj; sistemi prirodne i mešovite ventilacije u komercijalnim zgradama; pitanja sigurnosti/bezbednosti; upravljanje i kontrola energijom; unapređenje osnova fizikalnih i matematičkih modela za proračun merodavnih meteoroloških podataka i toplotnih opterećenja; komercijalni i industrijski KGH sistemi i primena; rezidencijalni objekti; problemi eksploatacije i održavanja, praćenja rada i kontrole KGH sistema; rashladna tehnika.

dostignuca Po tradiciji, značajan deo aktivnosti posvećen je i daljem obrazovanju i usavršavanju mladih inženjera.

Sve aktivnosti na skupu obavljaju se u četiri forme: prezentacija naučno-stručnih članaka (prikaz izabranih sponzorisanih od strane ASHRAE istraživanja); postera - ovom prilikom predstavljen je 21 rad; simpozijuma i seminara; foruma.

Veoma atraktivno i za širu publiku je bilo predavanje pod naslovom "Integrisano projektovanje visokih zgrada" održano kao plenarna javna tribina.

I na ovogodišnjem skupu učešće istaknutih pojedinaca iz naše zemlje bilo je veoma zapaženo. U okviru seminara pod naslovom "Energetska i ekonomska evaluacija sistema kogeneracije za kombinovanu proizvodnju toplote i električne struje", dr Marija Todorović, profesor Beogradskog univerziteta i član Inženjerske komore Srbije, održala je veoma zapaženo predavanje pod naslovom "Long Hystory of Cogeneration in Europe Pays Off" (Duga evropska kogeneracijska saradnja se isplatila). U pripremi predavanja je korišćen veoma bogat materijal koautora rada: Kostasa Teofilaktosa iz atinske firme HACHP (Costas G. Theofylaktosa - Hellenic Association for the Cogeneration of Heat and Power), Marka Gojnića iz kompanije "Termoprojekt & Montinvest" - Beograd, Radeta Batinića iz firme IMP-Klima iz Moskve, kao i akademika Sergeja Andreeviča Čistoviča člana Nacionale akademije Rusije, takodje iz Moskve. . Slušaoci su bili impresionirani bogatim sadržajem i brojnošću vrednih podataka deset decenija iskustva razvoja sistema kombinovane proizvodnje toplote i snage u Evropi, započetog pre duže od jednog stoleća (1903. godine) gradnjom prva dva sistema - jednog u Petrogradu s namenom snabdevanja toplotom Dečje bolnice princa Oldenberga, pored proizvodnje električne energije, a drugog u Frederiksburgu - danas delu Kopenhagena. Pritom, ovaj drugi je kao gorivo koristio obnovljivi izvor energije - gradski otpad, a takođe je bio namenjen grejanju bolnice pored proizvodnje električne energije.

Posle daljeg pregleda istorije nauke i tehnologije u ovoj oblasti u nekadašnjem Sovjetskom Savezu i potom turbulentnog puta tranzicije u Ruskoj Federaciji, uz isticanje značaja tih istorijskih promena za potonji razvoj kogeneracije u Zapadnoj Evropi, predstavljen je program EU donet Evropskom direktivom o kogeneraciji, kao i planovi Evropskog udruženja proizvođača kogeneratora (GOGEN), da bi se na kraju istakla i domaća iskustva Srbije. Sa posebnom pažnjom je praćen deo izlaganja koji se odnosio na izgrađeni sistem kogeneracije u okviru novobeogradskog poslovnog kompleksa "Geneks apartmani" i hotela "Interkontinental", koji uspešno radi i to sinhrono sa mrežom. Takođe je prezentiran i "sistem decentralizovane kogeneracije za blokove zgrada u Moskvi", inženjerski veoma upečatljiv, a energetski efektan i efikasan, koji je projektovao inženjer Marko Gojnić, licenciran član Inženjerske komore Srbije.

Pročitajte iz oblasti "Meridijani" i:

<<< Nazad na sadržaj