Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 2 > Uvodna reč - U susret Trećoj redovnoj skupštini IKS
 
UVODNA REČ
Odštampaj
 
U susret Trećoj redovnoj skupštini IKS
- Goran Vukobratović -
 
Pred nama je i Treća redovna skupština Inženjerske komore Srbije. Prava prilika da se delegati upoznaju sa onim šta je urađeno u odnosu na Plan i program rada Komore koji je usvojen 27. juna prošle godine na Drugoj redovnoj skupštini. Naravno, treba spomenuti da su u međuvremenu preko 1.000 naših kolega postali članovi Komore i da je izdato gotovo 1.900 novih licenci. I dalje su naše najbrojnije sekcije - projektanti i izvođači, dominantna struktura članstva što nikako ne znači da su aktivnosti i podrška Komore kao institucije bili selektivni. Naprotiv.

Upravni odbor je u međuvremenu do izlaska ovog broja održao još dvanaest sednica, ukupno dvadeset dve od svog konstituisanja. Ono što je bila osnovna karakteristika rada i odlučivanja Upravnog odbora je doslednost u primeni Statuta i ostalih važećih normativnih akata Komore i nastojanje da se usvojeni plan i program realizuju u što većem obimu. O tome će naravno posebno biti reči u Izveštaju na samoj Skupštini, a za sve članove taj izveštaj će biti prezentovan u našem trećem broju koji će izaći neposredno nakon Skupštine. Naime, namera nam je da se na taj način o radu Skupštine informiše i najšire članstvo na što detaljniji i kvalitetniji način.

Ipak, ono što su glavne karakteristike i rezultati rada Komore i o čemu će se najviše razgovarati na Skupštini je novi Statut koji je stupio na snagu 22. oktobra 2005. godine i koji je otvorio mogućnost osnivanja Suda časti koji je i sledstveno tome i konstituisan krajem godine. Usvojeno je i nekoliko normativnih akata od kojih je svakako najznačajniji Pravilnik Suda časti Inženjerske komore Srbije, kao akt koji obezbeđuje ostvarivanje jednog od značajnih ciljeva osnivanja Komore, zatim organizacija kurseva permanentnog usavršavanja koji su naišli na izvanredan odziv članstva, nastavak rada na izradi cenovnika naših usluga, pokrenuta je i inicijativa za preuzimanje stručnih ispita u organizaciji Komore.

Treba svakako spomenuti i permanentnu komunikaciju sa našim resornim Ministarstvom za kapitalne investicije, koja je u poslednjih nekoliko meseci mnogo bolja nego ranije, i uzajamno usaglašenu novu kategoriju članstva i članarine u Komori što će detaljno biti pojašnjeno na samoj Skupštini a kasnije i u trećem broju Glasnika.

Na kraju iz domena međunarodnih aktivnosti Komore trebalo bi naglasiti da smo u oktobru primljeni u punopravno članstvo ECEC o čemu će izveštaj podneti i Komisija za međunarodnu saradnju.

Sigurno da ima aktivnosti iz plana i programa koji ostaju obaveza za ovu godinu, ali proces izgradnje Komore i njenog ugleda je trajna obaveza pre svega rukovodstva i profesionalno zaposlenih u Komori i na tom putu ćemo istrajati. U interesu svih nas.

<<< Nazad na sadržaj
 
03. februar 2023.