:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Ostalo - Broj prijavljenih radova u stalnom porastu
 
OSTALO
Odštampaj
Održan 36. međunarodni kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju

Broj prijavljenih radova u stalnom porastu
 
U Beogradu, u Centru "Sava", od 30. novembra do 2. decembra 2005. u organizaciji Društva za grejanje, hlađenje i klimatizaciju i Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, održan je 36. međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji.

Ova manifestacija već dugo godina okuplja veliki broj mašinskih inženjera iz naše zemlje, koji imaju mogućnost da se na jednom mestu upoznaju sa novim svetskim trendovima, novim tehničkim rešenjima i proizvodima, kao i da razmene iskustva sa kolegama iz struke.

Osnovne tematske oblasti su iz tehnike grejanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije, a za svaki kongres poseban akcenat se daje aktuelnoj problematici koja se poslednjih godina naročito odnosi na racionalno korišćenje energije, očuvanje životne sredine i na obnovljive izvore energije.

Na ovogodišnjem skupu najveći broj radova je obuhvatio teme o energetskoj efikasnosti građevinskih objekata, daljinskim sistemima grejanja i njihovoj racionalnoj eksploataciji, i simulaciji energetskih rešenja za građevinske objekte kao savremenom postupku za optimizaciju projektantskih rešenja.

Zahvaljujući agilnom Organizacionom odboru, na čelu sa predsednikom prof. dr Branislavom Todorovićem, Kongres je čak i u vreme najveće krize koja je krajem prošlog veka potresala našu zemlju uspeo da održi vitalnost, tako da je u poslednjih nekoliko godina spremno ušao u svoju drugu mladost - broj prijavljenih radova je u stalnom porastu, isto važi i za interesovanje firmi iz inostranstva, a sam skup je redovno prisutan u godišnjem kalendaru svetskih dešavanja u oblasti KGH.

Programski sponzori Kongresa su najznačajnije svetske organizacije nauke i struke KGH: Američko društvo inženjera za grejanje, hlađenje i klimatizaciju, Međunarodni institut za hlađenje, Evropska federacija nacionalnih društava za grejanje i klimatizaciju i Dunavski ogranak ASHRAE, kome pripada i naša zemlja.

Jedna od lepih inicijativa koja se brižljivo neguje u okviru Kongresa je i dodeljivanje Plakete KGH i Medalje KGH za posebne doprinose u struci. Ceremonija predaje plaketa i medalja tradicionalno je na zajedničkoj večeri koja se organizuje za sve učesnike skupa. Ovogodišnji laureati su Jovan Đenadić, iz preduzeća "Termoenergoinženjering" iz Beograda i prof. dr Vojislav Novaković sa Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju, odsek za energetiku i procesnu tehniku u Trondhajmu. Medalja KGH ove godine je dodeljena Draganu Babiću i firmi "Danfos" d.o.o. iz Beograda.

Sastavni deo ove manifestacije je i prateća izložba dostignuća i opreme KGH, koja se održava u prostranim holovima Centra "Sava", a izlagači - sponzori su u okviru kongresnih dešavanja predstavili proizvodni program i prezentovali aktuelne informacije o svojim proizvodima.

Pročitajte iz oblasti "Ostalo" i:

<<< Nazad na sadržaj