Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Ostalo - Broj prijavljenih radova u stalnom porastu
 
OSTALO
Odštampaj
Održan 36. međunarodni kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju

Broj prijavljenih radova u stalnom porastu
 
U Beogradu, u Centru "Sava", od 30. novembra do 2. decembra 2005. u organizaciji Društva za grejanje, hlađenje i klimatizaciju i Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, održan je 36. međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji.

Ova manifestacija već dugo godina okuplja veliki broj mašinskih inženjera iz naše zemlje, koji imaju mogućnost da se na jednom mestu upoznaju sa novim svetskim trendovima, novim tehničkim rešenjima i proizvodima, kao i da razmene iskustva sa kolegama iz struke.

Osnovne tematske oblasti su iz tehnike grejanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije, a za svaki kongres poseban akcenat se daje aktuelnoj problematici koja se poslednjih godina naročito odnosi na racionalno korišćenje energije, očuvanje životne sredine i na obnovljive izvore energije.

Na ovogodišnjem skupu najveći broj radova je obuhvatio teme o energetskoj efikasnosti građevinskih objekata, daljinskim sistemima grejanja i njihovoj racionalnoj eksploataciji, i simulaciji energetskih rešenja za građevinske objekte kao savremenom postupku za optimizaciju projektantskih rešenja.

Zahvaljujući agilnom Organizacionom odboru, na čelu sa predsednikom prof. dr Branislavom Todorovićem, Kongres je čak i u vreme najveće krize koja je krajem prošlog veka potresala našu zemlju uspeo da održi vitalnost, tako da je u poslednjih nekoliko godina spremno ušao u svoju drugu mladost - broj prijavljenih radova je u stalnom porastu, isto važi i za interesovanje firmi iz inostranstva, a sam skup je redovno prisutan u godišnjem kalendaru svetskih dešavanja u oblasti KGH.

Programski sponzori Kongresa su najznačajnije svetske organizacije nauke i struke KGH: Američko društvo inženjera za grejanje, hlađenje i klimatizaciju, Međunarodni institut za hlađenje, Evropska federacija nacionalnih društava za grejanje i klimatizaciju i Dunavski ogranak ASHRAE, kome pripada i naša zemlja.

Jedna od lepih inicijativa koja se brižljivo neguje u okviru Kongresa je i dodeljivanje Plakete KGH i Medalje KGH za posebne doprinose u struci. Ceremonija predaje plaketa i medalja tradicionalno je na zajedničkoj večeri koja se organizuje za sve učesnike skupa. Ovogodišnji laureati su Jovan Đenadić, iz preduzeća "Termoenergoinženjering" iz Beograda i prof. dr Vojislav Novaković sa Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju, odsek za energetiku i procesnu tehniku u Trondhajmu. Medalja KGH ove godine je dodeljena Draganu Babiću i firmi "Danfos" d.o.o. iz Beograda.

Sastavni deo ove manifestacije je i prateća izložba dostignuća i opreme KGH, koja se održava u prostranim holovima Centra "Sava", a izlagači - sponzori su u okviru kongresnih dešavanja predstavili proizvodni program i prezentovali aktuelne informacije o svojim proizvodima.

Pročitajte iz oblasti "Ostalo" i:

<<< Nazad na sadržaj
06. jun 2023.