Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Ostalo - "Ljubljanska deklaracija o teritorijalnoj dimenziji održivog razvoja"
 
OSTALO
Odštampaj
Prva knjiga u ediciji "Prevodi"

"Ljubljanska deklaracija o teritorijalnoj dimenziji održivog razvoja"
- Prof. dr Dejan Đorđević -
 
Početkom decembra 2005. godine pojavila se prva knjiga u ediciji "Prevodi" koju izdaje Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija planera. Na osamdesetak strana u prigodnoj formi prevedena je "Ljubljanska deklaracija o teritorijalnoj dimenziji održivog razvoja", jedan od važnijih dokumenata iz oblasti prostornog planiranja u Evropi na samom početku novog milenijuma.

Više od 30 godina saradnje u okviru Evropske Konferencije ministara odgovornih za regionalno planiranje Saveta Evrope (CEMAT) obeleženo je razmenom mišljenja, uspostavljanjem i unapređenjem saradnje, omogućivanjem pristupa znanju i informacijama, kao i usvajanjem većeg broja dokumenata čiji je sadržaj usmeravao prostorni razvoj evropskog kontinenta i služio kao ideja-vodilja državama članicama Saveta Evrope u implementaciji politika održivog razvoja. Među njima posebno su značajni Vodeći principi održivog razvoja evropskog kontinenta, usvojeni 2000. godine, koji definišu principe održivog razvoja i pravila za njihovu implementaciju u zemljama članicama Saveta Evrope, a koji su zaslugom studenata - postdiplomaca na smeru Prostorno planiranje Geografskog fakulteta u Beogradu u celini prevedeni na naš jezik, u časopisu "Prostor", broj 12, iz 2004. godine.

Publikacija sadrži pregled aktivnosti vezanih za primenu Vodećih principa ... u prve tri godine nakon njihovog usvajanja, a izdata je u vreme kada je Republika Slovenija predsedavala CEMAT-om, tokom čega je u Ljubljani 16. i 17. septembra održana 13. konferencija CEMAT-a. Osnovni zaključci i preporuke Konferencije sadržani su u dokumentu nazvanom "Ljubljanska deklaracija o teritorijalnoj dimenziji održivog razvoja", putem koje su predstavnici zemalja članica - među kojima su bili i delegati Ministarstva za urbanizam i građevinu Republike Srbije u svojstvu punopravnog člana - detaljnije definisali shvatanje paradigme održivog razvoja kao paradigme ekonomske, socijalne, envajermentalne i kulturne dimenzije održivosti, te odredili ulogu politika održivog razvoja u cilju ostvarenja održivog razvoja evropskog kontinenta.

Prva u nizu prevoda značajnih publikacija vezanih za oblast prostornog planiranja kao stalne aktivnosti Sekcije ovlašćenih planera Inženjerske komore Srbije, ova knjiga bi trebalo da posluži svrsi koju su ministri CEMAT-a jasno definisali: da što širi krug učesnika uzme ulogu u pripremanju predloga politika održivosti, obezbeđujući na taj način podjednako harmonizaciju interesa i svest o karakteristikama i potencijalima okruženja unutar koga se te politike pripremaju i sprovode.

Pročitajte iz oblasti "Ostalo" i:

<<< Nazad na sadržaj
06. jun 2023.