:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Ostalo - Visoka zainteresovanost
 
OSTALO
Odštampaj
U akciji "permanentno usavršavanje" održano 18 predavanja sa preko 1.000 slušalaca

Visoka zainteresovanost
- Dr Ratko Salatić -
 
Od maja ove godine, u okviru projekata permanentnog usavršavanja članova, Inženjerska komora Srbije je realizovala ciklus jednodnevnih predavanja i kurseva vezanih za najaktuelnije teme, oblasti i probleme iz inženjerske teorije i prakse.

Prvi korak u realizaciji kurseva bilo je poziv zainteresovanim predavačima. Anketiranje, koje je trajalo mesec dana, sprovedeno je preko internet sajta, kao i prijavljivanje članova Komore za pohađanje predloženih predavanja i kurseva.

Nakon sprovedenih anketa, dobijeni su sledeći podaci: 90 prijavljenih predavanja i preko 3.000 zainteresovanih polaznika. Na osnovu pristiglih podataka i ocene dobijenih materijala, usvojeno je da se u narednoj godini realizuje 40 predavanja sa najvećim brojem prijava zainteresovanih članova.

zainteresovanost Odgovor članstva posle 18 realizovanih predavanja je bio izuzetan. Prvo predavanje koje je organizovano u Novom Sadu, sa temom vezanom za zaštitu od požara, sredinom juna, okupilo je preko 100 polaznika. Ostala predavanja organizovana su u Beogradu, dok je po jedno održano u Nišu i Kraljevu.

Pohađanje kurseva za članove Komore je bilo besplatno, a polaznici su dobijali odgovarajući štampani materijal i CD. Članovi Komore prijavljivali su se prema svom interesovanju i aktivno su učestvovali su u diskusijama. Kroz jednodnevne kurseve do sada, svoje znanje su usavršili preko 1.000 članova Komore.

Permanentno obrazovanje u današnje vreme je od velikog značaja, zbog naglog usavršavanja nauke i tehnologije i čestih izmena tehničke i pravne regulative. Ovo zahteva organizovan pristup permanentnom usavršavanju i naknadnom obrazovanju, kako bi se inženjerski kadrovi pravovremeno upoznali sa svim novim tehnologijama i promenama vezanim za njihov delokrug rada.

Na osnovu sprovedenih aktivnosti, može se konstatovati velika zainteresovanost članova Komore, kao i ostalih eksperata, da sarađuju sa Komorom i ponude odgovarajuće teme da bi prezentovali članovima Inženjerske komore Srbije.

Sledeće godine predviđa se održavanje i višednevnih kurseva u cilju detaljnijeg pristupa problemima. Po savlađivanju kurseva, uz prethodnu proveru, polaznici će dobijati odgovarajuće sertifikate o završenom kursu. Ceo sistem kurseva treba da značajno pomogne inženjerima u njihovoj profesionalnoj karijeri. Prvi ciklus od 40 predavanja realizovaće se do kraja aprila 2006. godine. Sva obaveštenja i detaljne informacije mogu se naći na internet sajtu Komore www.ingkomora.org.yu

Pročitajte iz oblasti "Ostalo" i:

<<< Nazad na sadržaj