Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Ostalo - Visoka zainteresovanost
 
OSTALO
Odštampaj
U akciji "permanentno usavršavanje" održano 18 predavanja sa preko 1.000 slušalaca

Visoka zainteresovanost
- Dr Ratko Salatić -
 
Od maja ove godine, u okviru projekata permanentnog usavršavanja članova, Inženjerska komora Srbije je realizovala ciklus jednodnevnih predavanja i kurseva vezanih za najaktuelnije teme, oblasti i probleme iz inženjerske teorije i prakse.

Prvi korak u realizaciji kurseva bilo je poziv zainteresovanim predavačima. Anketiranje, koje je trajalo mesec dana, sprovedeno je preko internet sajta, kao i prijavljivanje članova Komore za pohađanje predloženih predavanja i kurseva.

Nakon sprovedenih anketa, dobijeni su sledeći podaci: 90 prijavljenih predavanja i preko 3.000 zainteresovanih polaznika. Na osnovu pristiglih podataka i ocene dobijenih materijala, usvojeno je da se u narednoj godini realizuje 40 predavanja sa najvećim brojem prijava zainteresovanih članova.

zainteresovanost Odgovor članstva posle 18 realizovanih predavanja je bio izuzetan. Prvo predavanje koje je organizovano u Novom Sadu, sa temom vezanom za zaštitu od požara, sredinom juna, okupilo je preko 100 polaznika. Ostala predavanja organizovana su u Beogradu, dok je po jedno održano u Nišu i Kraljevu.

Pohađanje kurseva za članove Komore je bilo besplatno, a polaznici su dobijali odgovarajući štampani materijal i CD. Članovi Komore prijavljivali su se prema svom interesovanju i aktivno su učestvovali su u diskusijama. Kroz jednodnevne kurseve do sada, svoje znanje su usavršili preko 1.000 članova Komore.

Permanentno obrazovanje u današnje vreme je od velikog značaja, zbog naglog usavršavanja nauke i tehnologije i čestih izmena tehničke i pravne regulative. Ovo zahteva organizovan pristup permanentnom usavršavanju i naknadnom obrazovanju, kako bi se inženjerski kadrovi pravovremeno upoznali sa svim novim tehnologijama i promenama vezanim za njihov delokrug rada.

Na osnovu sprovedenih aktivnosti, može se konstatovati velika zainteresovanost članova Komore, kao i ostalih eksperata, da sarađuju sa Komorom i ponude odgovarajuće teme da bi prezentovali članovima Inženjerske komore Srbije.

Sledeće godine predviđa se održavanje i višednevnih kurseva u cilju detaljnijeg pristupa problemima. Po savlađivanju kurseva, uz prethodnu proveru, polaznici će dobijati odgovarajuće sertifikate o završenom kursu. Ceo sistem kurseva treba da značajno pomogne inženjerima u njihovoj profesionalnoj karijeri. Prvi ciklus od 40 predavanja realizovaće se do kraja aprila 2006. godine. Sva obaveštenja i detaljne informacije mogu se naći na internet sajtu Komore www.ingkomora.org.yu

Pročitajte iz oblasti "Ostalo" i:

<<< Nazad na sadržaj
06. jun 2023.