:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Akcije i aktivnosti matičnih sekcija - Sedam prezentiranih radova
 
AKCIJE I AKTIVNOSTI MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
Seminar "Integritet građevinskih konstrukcija", Beograd 27-28. oktobar 2005. godine

Sedam prezentiranih radova
- Dr Dragoslav Šumarac -
 
Jedna od tema Seminara je bila i Bolonjska deklaracija i značaj dužine trajanja školovanja inženjera o kojoj su govorili gosti iz inostranstva Alberti Karpinteli (Torino) i Dan Konstantinesku (Bukurešt)

U organizaciji Društva za integritet i vek konstrukcija, Građevinskog fakulteta u Beogradu i Instituta za ispitivanje materija Srbije (IMS), a uz podršku Inženjerske komore Srbije, održan je dvodnevni seminar pod naslovom: "Integritet građevinskih konstrukcija".

Kao gosti Seminara učešće su uzeli profesor Alberto Karpinteri (Alberto Carpinteri) kao predsednik Evropskog društva za integritet konstrukcija sa Politehničkog univerziteta u Torinu i profesor Dan Konstatinesku (Dan Constatinescu) sa Politehničkog fakulteta u Bukureštu. Na Seminaru je uzelo učeće i više od 15 naših istraživača među kojima i mladi asistenti sa univerziteta u Beogradu i Nišu.

Slobodan pristup Seminaru je bio za članove Inženjerske Komore Srbije. Prvog dana Seminaru je prisustvovalo 50, a drugog 45 učesnika. Svi su dobili besplatno časopis "Integritet i vek konstrukcija" broj 2, čija je priprema za štampu pomognuta od strane IKS.

sedamprezentacija Jedna od tema Seminara je bila i Bolonjska deklaracija i značaj dužine trajanja školovanja inženjera. Po rečima gospodina Karpinterija školovanje inženjera u Italiji je tri godine za diplomiranog inženjera (Bachelor) plus dve godine za magistraturu. Licencu mogu dobiti inženjeri koji su završili školovanje u trajanju od pet godina. Profesor Karpinteri smatra da bi mnogo bolja solucija bila četiri plus jedna godina, što su niki naši fakulteti već usvojili.

Sam seminar se odnosio na konstrukcije izgrađene od čelika, betona, kao i zidane objekte. Ukupno je izlagano i prikazano sedam radova. Prvi rad "Integritet cevovoda hidroelektrane", čiji su autori S. Sedmak i A. Sedmak prikazuje iskustvo ekspoloatacije cevovoda hidroelektrane. Na primeru hidroelektrane "Bajina Bašta" prikazani su rezultati ispitivanja modela cevovoda i zavarenih spojeva, kojima je dokazana zadovoljavajuća zavarljivost čelika sa metalom šava niže čvrstoće i otpornost prema prslinama i krtom lomu. Drugi rad "Sanacija oštećenih zidanih konstrukcija tehnologijom DC 90" čiji su autori Z. Petrašković, D. Šumarac, M. Anđelković, S. Miladinović i M. Trajković daje numeričku analizu zidanih konstrukcija korišćenjem metode konačnih elemenata, zatim prikazuje postupak sanacije oštećenih konstrukcija korišćenjem tehnologije DC 90. U radu su takođe opisani eksperimenti na raznim modelima zidanih konstrukcija izvedeni na vibroplatformi, a pokazani su i primeri sanacije zidanih konstrukcija u Kolubarskom okrugu. Treći rad "Primena informacionih tehnologija u arhitektonsko-građevinskom projektovanju u cilju ostvarivanja integriteta objekta" čiji je autor I. Svetel, prikazuje predlog za razvoj računskog sistema za projektovanje baziranog na analizi otkaza. Takođe je dat prikaz razvijenog prototipa arhitektonskog projektnog sistema. Četvrti rad "Otkrivanje oštećenja određivanjem dinamičkih karakteristika" autora M. Trajković, D. Šumarac, M. Mijalković i D. Krajčinović, se bavi oštećenjima konstrukcije koja su mala unutar sistema, stoga ne mogu biti detektovana vizuelno, pa se predlaže koristan nedestruktivan postupak za određivanje oštećenja preko dinamičkih parametara, nazvan monitoring vibracija konstrukcije. Peti rad autora Lj. Kurjavceve, D. Šumarca i M. Mićunovića, "Termoelastičnost oštećenih elastomera - efektivne karakteristike materijala" razmatra elastomer kao deformabilno telo sa slučajnom trodimenzionalnom raspodelom elipsoidnih šupljina. Za takvo telo određene su efektivna krutost kao i tenzor koeficijenata termičkog širenja. U šestom radu "Otvoreni problemi modeliranja procesa loma u betonu" autora M. Pavišića kritički se razmatra primena tri opšte poznate teorije koje se bave opisivanjem fenomena loma u betonu: mehanike loma, teorije plastičnosti i mehanike neprekidnog oštećenja. U poslednjem radu čiji je autor D. Momčilović "Čelici za armiranje betona" prikazane su osnovne Metode kontrole kvaliteta čelika, primenjene u građevinarstvu, sa posebnim osvrtom na standarde za čelike za armiranje i njihovu harmonizaciju. Pomenuto izdanje časopisa "Integritet i vek konstrukcija" može se dobiti u DIVK-u. Više informacija na internet adresi: http://divk.org.yu/ivk.

Pročitajte iz oblasti "Akcije i aktivnosti matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj