Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Akcije i aktivnosti matičnih sekcija - Sedam prezentiranih radova
 
AKCIJE I AKTIVNOSTI MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
Seminar "Integritet građevinskih konstrukcija", Beograd 27-28. oktobar 2005. godine

Sedam prezentiranih radova
- Dr Dragoslav Šumarac -
 
Jedna od tema Seminara je bila i Bolonjska deklaracija i značaj dužine trajanja školovanja inženjera o kojoj su govorili gosti iz inostranstva Alberti Karpinteli (Torino) i Dan Konstantinesku (Bukurešt)

U organizaciji Društva za integritet i vek konstrukcija, Građevinskog fakulteta u Beogradu i Instituta za ispitivanje materija Srbije (IMS), a uz podršku Inženjerske komore Srbije, održan je dvodnevni seminar pod naslovom: "Integritet građevinskih konstrukcija".

Kao gosti Seminara učešće su uzeli profesor Alberto Karpinteri (Alberto Carpinteri) kao predsednik Evropskog društva za integritet konstrukcija sa Politehničkog univerziteta u Torinu i profesor Dan Konstatinesku (Dan Constatinescu) sa Politehničkog fakulteta u Bukureštu. Na Seminaru je uzelo učeće i više od 15 naših istraživača među kojima i mladi asistenti sa univerziteta u Beogradu i Nišu.

Slobodan pristup Seminaru je bio za članove Inženjerske Komore Srbije. Prvog dana Seminaru je prisustvovalo 50, a drugog 45 učesnika. Svi su dobili besplatno časopis "Integritet i vek konstrukcija" broj 2, čija je priprema za štampu pomognuta od strane IKS.

sedamprezentacija Jedna od tema Seminara je bila i Bolonjska deklaracija i značaj dužine trajanja školovanja inženjera. Po rečima gospodina Karpinterija školovanje inženjera u Italiji je tri godine za diplomiranog inženjera (Bachelor) plus dve godine za magistraturu. Licencu mogu dobiti inženjeri koji su završili školovanje u trajanju od pet godina. Profesor Karpinteri smatra da bi mnogo bolja solucija bila četiri plus jedna godina, što su niki naši fakulteti već usvojili.

Sam seminar se odnosio na konstrukcije izgrađene od čelika, betona, kao i zidane objekte. Ukupno je izlagano i prikazano sedam radova. Prvi rad "Integritet cevovoda hidroelektrane", čiji su autori S. Sedmak i A. Sedmak prikazuje iskustvo ekspoloatacije cevovoda hidroelektrane. Na primeru hidroelektrane "Bajina Bašta" prikazani su rezultati ispitivanja modela cevovoda i zavarenih spojeva, kojima je dokazana zadovoljavajuća zavarljivost čelika sa metalom šava niže čvrstoće i otpornost prema prslinama i krtom lomu. Drugi rad "Sanacija oštećenih zidanih konstrukcija tehnologijom DC 90" čiji su autori Z. Petrašković, D. Šumarac, M. Anđelković, S. Miladinović i M. Trajković daje numeričku analizu zidanih konstrukcija korišćenjem metode konačnih elemenata, zatim prikazuje postupak sanacije oštećenih konstrukcija korišćenjem tehnologije DC 90. U radu su takođe opisani eksperimenti na raznim modelima zidanih konstrukcija izvedeni na vibroplatformi, a pokazani su i primeri sanacije zidanih konstrukcija u Kolubarskom okrugu. Treći rad "Primena informacionih tehnologija u arhitektonsko-građevinskom projektovanju u cilju ostvarivanja integriteta objekta" čiji je autor I. Svetel, prikazuje predlog za razvoj računskog sistema za projektovanje baziranog na analizi otkaza. Takođe je dat prikaz razvijenog prototipa arhitektonskog projektnog sistema. Četvrti rad "Otkrivanje oštećenja određivanjem dinamičkih karakteristika" autora M. Trajković, D. Šumarac, M. Mijalković i D. Krajčinović, se bavi oštećenjima konstrukcije koja su mala unutar sistema, stoga ne mogu biti detektovana vizuelno, pa se predlaže koristan nedestruktivan postupak za određivanje oštećenja preko dinamičkih parametara, nazvan monitoring vibracija konstrukcije. Peti rad autora Lj. Kurjavceve, D. Šumarca i M. Mićunovića, "Termoelastičnost oštećenih elastomera - efektivne karakteristike materijala" razmatra elastomer kao deformabilno telo sa slučajnom trodimenzionalnom raspodelom elipsoidnih šupljina. Za takvo telo određene su efektivna krutost kao i tenzor koeficijenata termičkog širenja. U šestom radu "Otvoreni problemi modeliranja procesa loma u betonu" autora M. Pavišića kritički se razmatra primena tri opšte poznate teorije koje se bave opisivanjem fenomena loma u betonu: mehanike loma, teorije plastičnosti i mehanike neprekidnog oštećenja. U poslednjem radu čiji je autor D. Momčilović "Čelici za armiranje betona" prikazane su osnovne Metode kontrole kvaliteta čelika, primenjene u građevinarstvu, sa posebnim osvrtom na standarde za čelike za armiranje i njihovu harmonizaciju. Pomenuto izdanje časopisa "Integritet i vek konstrukcija" može se dobiti u DIVK-u. Više informacija na internet adresi: http://divk.org.yu/ivk.

Pročitajte iz oblasti "Akcije i aktivnosti matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj
03. februar 2023.