:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Akcije i aktivnosti matičnih sekcija - Ubuduće bez otvorenih pitanja
 
AKCIJE I AKTIVNOSTI MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
Program permanentne edukacije ili šta će nam planeri ako se planovi ne realizuju

Ubuduće bez otvorenih pitanja
- Mr Aleksandar Vučićević, Mr Nebojša Stefanović -
 
Da li je cilj da se Plan uradi, ako se ne primenjuje? Da li Plan može da se primenjuje ako nema jasno utvrđenih pravila? I do kada ćemo raditi planove u kojima će neki niži nivo planiranja rešavati planske dileme...

Važeći Zakon o planiranju i izgradnji je unapredio struku prostornog planiranja. Pored Strategije prostornog razvoja akt o urbanističkim uslovima iz člana 57 koji se "zainteresovanom licu" izdaje na osnovu prostornog plana je jedna od najznačajnijih "novina". Pored ostalog, Akt sadrži nivelacionu i regulacionu liniju, izgled i gabarit objekta, mogućnosti priključenja objekta na komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu, i tako dalje, što nedvosmisleno govori o tome šta, u stvari, treba da sadrži svaki budući Plan. Takođe, pravila korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja iz Pravilnika o sadržini i izradi planskih dokumenata su dodatno razjasnila osnovne grupe pitanja od kojih su najvažnija: korišćenje i zaštita prirodnih resursa; razvoj i uređenje mreže naselja i ruralnih područja; prostorni razvoj i razmeštaj privrednih i uslužnih delatnosti, kao i javnih službi; prostorni razvoj, razmeštaj i korišćenje infrastrukturnih sistema; zaštita životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara sa posebnim osvrtom na stratešku procenu uticaja.

I to nije sve nego sledi: lista prioritetnih aktivnosti za implementaciju prostornog plana; učesnici u implementaciji prostornog plana; mere i instrumenti za implementaciju prostornog plana i ugovor o implementaciji prostornog plana.

Seminar Matične sekcije prostornih planera Inženjerske komore Srbije, koji je održan u svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta, imao je za cilj da razjasni tehniku izrade "novih" prostornih planova. Predavači su bili mr Aleksandar Vučićević (moderator), prof. dr Dejan Đorđević, mr Nebojša Stefanović i Đorđe Milić. Blizu 50 članova, licenciranih planera i urbanista svojim prisustvom i diskusijom potvrdilo je činjenicu koliko je tema značajna i koliko je važno da se postigne saglasnost u vezi izrade Prostornih planova.

Evidentno je da su potrebna fleksibilna sredstva za planiranje, za razliku od prethodnih tradicionalnih stavova. Sve veća složenost teritorijalnih procesa i sve veća nesigurnost u pogledu prostornih tendencija i uzročno-posledičnih odnosa, zahtevaju nove stilove planiranja usmerene ka definisanju principa i pravila upravljanja.

U skladu sa prezentiranim moderan plan bi trebalo da postane: sistem pravila; nastojanje da se shvate i predvide buduće teritorijalne tendencije i efekti i strateško sredstvo upućeno na aktiviranje sposobnosti privatnog sektora da osmisli projekte, ostvarenje sinergije između privatnog i državnog sektora, usmerenost novih aktivnosti ka zajedničkim ciljevima, poštovanje široko prihvaćenih vrednosti i drugo.

Republika Srbija će postati uređena zemlja, između ostalog i u prostornom smislu. Direktno sprovođenje planskih rešenja iz prostornih planova regulisano je definisanjem čitavog kompleksa planova: regionalni prostorni plan i prostorni plan opštine; prostorni plan područja posebne namene (granica plana ujedno i granica NP i PP); pravilnik o privremenim pravilima (koji prestaje da važi po donošenju Plana).

Pročitajte iz oblasti "Akcije i aktivnosti matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj