:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Meridijani - Kontinuirano ažuriranje prostornih indikatora
 
MERIDIJANI
Odštampaj
Bernar Morel - rukovodilac "Opservatorije za prostor" održao predavanje srpskim planerima - Beograd, 30. jun 2005. godine

Kontinuirano ažuriranje prostornih indikatora
 
Istaknuti francuski naučnik iz nacionalne istitucije "Delegacije za prostorno planiranje i regionalnu akciju" - DATAR, odnosno, specijalizovanog odeljenja "Opservatorije za prostor", održao je predavanje u Beogradu 30. juna 2005. godine

Prostorni indikatori, koji usled interdisciplinarnosti struke prostornog planiranja svoje poreklo vode od mnogih drugih nauka i struka, zauzimaju važno mesto i u domaćoj i u inostranoj praksi planiranja. Oni, međutim, nisu statična kategorija već zahtevaju redovno ažuriranje u skladu sa promenom kako društveno-ekonomskih tako i mnogih drugih tokova. Prekretnica na kojoj se sa uvođenjem novih planskih dokumenata (Nacionalna strategija prostornog razvoja, šeme prostornog razvoja) i njihovih segmenata (Strategija kao prva faza izrade prostornih planova) danas nalazi prostorno planiranje u Srbiji, obavezuje da se preispitaju i pokazatelji pomoću kojih se prezentuje postojeće stanje, anticipiraju budući događaji i predlažu određena planska rešenja i prioriteti. Ako se istovremeno uzme u obzir i opredeljenost Republike Srbije za evropske integracije, kao zadatak se nameće i usaglašavanje indikatora i prostornih jedinica na kojima će se oni pratiti sa indikatorima i prostornim jedinicama u zemljama Evropske unije.

Idući u susret nagoveštenim izazovima, 30. juna 2005. godine u prostorijama Inženjerske komore Srbije održane su konsultacije sa francuskim ekspertom Bernarom Morelom (Bernard Morel), rukovodiocem takozvane Opservatorije za prostor. Reč je o posebnom odeljenju u okviru Delegacije za prostorno planiranje i regionalnu akciju - DATAR, koje je osnovano 7. septembra 2004. godine, dekretom francuskog Ministarstva za opremanje/infrastrukturu, saobraćaj, prostorno planiranje, turizam i more. Nakon godinu i po dana intenzivnog rada Opservatorija za prostor je formirala interaktivnu bazu podataka o prostornim indikatorima koji se u Francuskoj koriste za izradu prostornih planova, studija i izveštaja, a što je najvažnije za izradu strategija prostornog uređenja i razvoja. Interesantan je i podatak da su izradu jedne takve baze, zapravo inicirali predstavnici mahom lokalnih vlasti, kako bi u svom svakodnevnom poslu mogli ne samo da koriste on-line bazu podataka o teritoriji kojom upravljaju, već i da vrše neophodna poređenja sa drugim teritorijalnim jedinicama - sve do nivoa Evropske unije.

Konsultacije sa gospodinom Morelom su organizovane u skladu sa aktivnostima Republičke agencije za prostorno planiranje i Francusko-srpskog foruma za prostorno planiranje i regionalne politike kao i u skladu sa interesovanjima pojedinih članova Sekcije planera IKS koji se bave proučavanjem prostornih indikatora i odgovarajućih informacionih tehnologija. Cilj susreta je u tom smislu bio da se učesnici upoznaju sa: metodologijom upotrebe postojećih podataka (utvrđivanje validnosti, izbor izvora, tumačenje značaja podataka); metodologijom potraživanja nepostojećih podataka (definisanje zahteva za potrebnim podacima); izborom indikatora; prezentacijom rezultata prikupljanja i obrade podataka.

Kako bi se stvorili uslovi za uspešnu i konstruktivnu diskusiju, Grupa za međunarodnu saradnju Republičke agencije za prostorno planiranje pripremila je materijal koji sadrži pregled indikatora (na srpskom jeziku) koje u svojoj bazi podataka ima Opservatorija za prostor, zatim pregled indikatora koji se koriste u okviru Evropske mreže za posmatranje prostornog planiranja - ESPON čiji član Srbija (posredstvom Agencije) nastoji da postane, kao i pregled "domaćih" indikatora ili onih koji su u Srbiji već preuzeti iz stranih iskustava, na osnovu priloga koji je za podzakonski akt izradila mr Omiljena Dželebdžić i indikatora održivog razvoja Ujedinjenih nacija koje je u okviru projekta "Formiranje indikatora održivog razvoja" preuzelo Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.

Poseta gospodina Morela ispostavila se ne samo kao izuzetna prilika za upoznavanje sa francuskom metodologijom odabira, tretiranja i prikazivanja prostornih indikatora, već i za savetovanje i iznošenje domaćih stavova i problema u vezi sa metodologijom izrade baza podataka o prostoru i saradnjom sa nacionalnim i lokalnim institucijama koje bi bile uključene u jedan takav proces.

Pročitajte iz oblasti "Meridijani" i:

<<< Nazad na sadržaj