Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Meridijani - Dopuna "Protokola o saradnji"
 
MERIDIJANI
Odštampaj
"Nedelja ruskog graditeljstva - Moskva u Beogradu", 29. oktobar - 5. novembar 2005. godine

Dopuna "Protokola o saradnji"
- Mr Petar Arsić -
 
Između poslednje oktobarske i prve novembarske subote trajali razgovori, druženje i razmena iskustava ruskih i srpskih arhitekata

ruskadelegacija Tokom aprila 2004. godine održana je u Moskvi manifestacija "Nedelja srpskog graditeljstva" koja je realizovana u okviru bilateralnog Protokola o dugoročnoj saradnji strukovnih asocijacija SCG i Rusije - Savez arhitekata Srbije, Savez arhitekata SCG i Savez arhitekata Rusije. Gotovo godinu i po dana kasnije, od 29. oktobra do 5. novembra, Beograd je bio domaćin ruskim arhitektama u okviru "Nedelje ruskog graditeljstva - Moskva u Beogradu".

Osmočlanu rusku delegaciju činili su: Logvinov Viktor Nikolajevič, akademik, prezident MOO Savez moskovskih arhitekata, rukovodilac delegacije, prof. dr Belousov Vladimir Nikolajevič, akademik, počasni doktor Beogradskog univerziteta, viceprezident RAASN - Ruske akademije arhitekture i građevinskih nauka, prof. Voskresenski Igor Nikolajevič, akademik, zamenik glavnog arhitekte grada Moskve, glavni umetnik grada Moskve, izvršni sekretar MASA - Međunarodne asocijacije saveza arhitekata, Pasternak Tatjana Leonidovna, odgovorni sekretar MOO Saveza moskovskih arhitekata, Taranov Andrej Ivanovič, viceprezident MOO Saveza moskovskih arhitekata, prof. Černjihov Andrej Aleksandrovič, akademik, viceprezident MAA - Međunarodne akademije arhitekture, prof. Šugajev Gadžimurad Tairovič, akademik, sekretar za umetnička pitanja i informisanje MASA - Međunarodne asocijacije saveza arhitekata, Šumakov Nikolaj Ivanovič, glavni arhitekta OAO Metrogiprotrans - Moskva.

Bogat i sadržajan program realizovan je pre svega zahvaljujući veoma dobroj i očigledno dugotrajnoj pripremi ruskih kolega.

Predstavljene su tri zanimljive izložbe: "Ruski konstruktivizam - arhitektonske fantazije Jakova Černjihova", u holu Skupštine grada, "Savremena arhitektura Rusije 2001-2004", održana u Savezu arhitekata Srbije i "Laureati međunarodnih festivala arhitekture Moskve" - "Zodčestvo" na beogradskom Arhitektonskom fakultetu. Priredile su moskovske kolege nekoliko značajnih predavanja i prezentacija: I. Voskresenski - Kompleks "Moskva siti" - najveće gradilište na svetu, V. Logvinov - Zakonska osnova organizacije inženjerskih delatnosti u Rusiji i N. Šumakov - Kapitalna izgradnja u Moskvi - mostovi i nove metro stanice i još jednom V. Logvinov - Umetnik ruskog konstruktivizma - Jakov Černjihov.

Održano je i nekoliko okruglih stolova i stručnih razgovora na Arhitektonskom i Građevinskom fakultetu, u Inženjerskoj komori Srbije, Savezu arhitekata Srbije, Skupštini grada Beograda, Energoprojektu, Jugoslovenskoj inženjerskoj akademiji, Akademiji arhitekture Srbije, Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

O sveobuhvatnosti naše dugogodišnje saradnje sa ruskim kolegama govori već sam spisak institucija koje su aktivno uključene. Radni sastanci kao i uvek odisali su kompleksnom analizom i sadržajnom razmenom iskustava i dostignuća u različitim oblastima, od planiranja, projektovanja i graditeljske prakse, preko različitih oblika integralne zaštite svih dobara koja nam je priroda podarila i generacije do sada stvorile i izgradile, do formiranja profesionalnog podmlatka, razmene stručnjaka, novih oblika obrazovanja za novi milenijum i saradnje naših akademija.

Posebna pažnja posvećena je problemima daljeg razvoja naših inženjerskih struka, od obrazovanja stručnjaka i permanentne edukacije kadrova, preko zakonske regulative i njene neophodne harmonizacije, do mogućih i poželjnih okvira bilateralne i međunarodne saradnje, licenciranja i saradnje u oblasti projektovanja i izgradnje na našim i trećim tržištima.

Uvaženim gostima prezentirali smo raznovrsne sadržaje. Tako su eksperti Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda prikazali izložbu "Ruski arhitekti u Beogradu", dok je u Skupštini grada Beograda - Đorđe Bobić, glavni arhitekta grada, predstavio gostima kapitalne gradske planove i projekte čija je realizacija u toku ili tek predstoji. Na Arhitektonskom i Građevinskom fakultetu gosti su upoznati sa stanjem reforme i procesom harmonizacije nastavnih planova i programa sa evropskim standardima. Na sastanku ruskih i naših akademika razgovaralo se o do sada realizovanim programima i nekoliko zajedničkih istraživačkih projekata, aktuelnim zadacima i istraživanjima koja su u toku, kao i o budućim planovima i mogućim oblicima saradnje. U Savezu arhitekata rezimirana je plodna međunarodna saradnja, a takođe je osmišljen i plan zajedničkih aktivnosti za neposredno nastupajući period.

Analiza i pregled dogovorenih ostvarenih programa i budući planovi verifikovani su dokumentima - Sporazum o saradnji između Ruske akademije arhitekture i građevinskih nauka i Jugoslovenske inženjerske akademije, kao i dopunom Protokola o saradnji čiji su potpisnici predstavnici ruskih i naših saveza arhitekata.

I pored intenzivnog radnog programa našlo se vremena da gostima pokažemo i nešto od naših prirodnih vrednosti, urbanog i graditeljskog nasleđa - Kalemegdan, Beogradsku tvrđavu, značajne građevine starog i novog grada, zatim Zlatibor, Mokru Goru, Šargansku osmicu, i dragulj našeg narodnog neimarstva - Sirogojno.

Organizatori programa posete ruske delegacije bile su naše strukovne asocijacije arhitekata, Inženjerska komora Srbije i beogradski Arhitektonski fakultet, a realizator Savez arhitekata Srbije. Pokrovitelj manifestacije "Nedelja ruskog graditeljstva - Moskva u Beogradu" bila je Uprava grada Beograda, koja je, zajedno sa Inženjerskom komorom Srbije i brojnim sponzorima, pružila veliku pomoć bez koje ovaj program ne bi bilo moguće realizovati. Stoga im, i ovom prilikom, izražavamo veliku zahvalnost.

Pročitajte iz oblasti "Meridijani" i:

<<< Nazad na sadržaj
03. februar 2023.