:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Meridijani - Jednoglasan prijem u punopravno članstvo
 
MERIDIJANI
Odštampaj
Regionalna saradnja u oblasti merenja, obrade i analize padavina u zemljama jugoistočne Evrope, Beograd 1-2. decembar 2005. godine

Eksperti se dobro razumeli
- Dr Jovan Despotović -
 
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je pokrenuo regionalnu saradnju u vezi sa merenjem, obradom i analizom padavina, imajući u vidu značaj podataka o padavinama za mnoge naučne i inženjerske oblasti, uključujući promenu klime na globalnom nivou, posebno poplave i suše, kao i uticaj na proizvodnju hrane i energije. Realizacija ove saradnje počela je na regionalnom ekspertskom sastanku održanom na Građevinskom fakultetu u Beogradu 1. i 2. decembra 2005. godine.

Na konferenciji su učestvovali evropski stručnjaci prof. dr Maria Manuela Portela sa Tehničkog fakulteta iz Lisabona, Portugal, dr Boris Sevruk sa Nacionalnog instituta za tehnologiju - proučavanje atmosfere i klime iz Ciriha, Švajcarska i dr Thomas Einfalt iz "Einfalt & Hydrotec", Lübeck, Nemačka i predstavili najnovija dostignuća iz oblasti merenja i analize kiša.

Ekspertskom sastanku su prisustvovali predstavnici iz Bugarske, Slovenije, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije i Crne Gore, sa pripremljenim prezentacijama u okviru kojih je dat uvid u trenutno stanje raspoloživih podataka o kišama u regionu i informacije o metodama za obradu podataka koje se koriste u odgovarajućim zemljama. Pozvani stručnjaci koji su objektivno bili sprečeni da prisustvuju konferenciji poslali su svoje prezentacije.

Zvanični jezik konferencije je bio engleski uz obezbeđeno simultano prevođenje na srpski jezik.

Posle dvodnevnih rasprava, sučeljavanja mišljenja i stavova izražen je zajednički interes za pokretanje zajedničkog projekta, organizovanje obuke za stručnjake iz regiona, razmenu podataka i metodologija i traženje podrške od odgovarajućih institucija iz Evropske unije i međunarodnih organizacija.

Kompletan prezentirani materijal, zajedno sa zaključcima, biće dostavljen svim zemljama učesnicama prvog Regionalnog ekspertskog sastanka vezanog za merenje, obradu i analizu padavina.

Pročitajte iz oblasti "Meridijani" i:

<<< Nazad na sadržaj