Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Meridijani - Jednoglasan prijem u punopravno članstvo
 
MERIDIJANI
Odštampaj
Regionalna saradnja u oblasti merenja, obrade i analize padavina u zemljama jugoistočne Evrope, Beograd 1-2. decembar 2005. godine

Eksperti se dobro razumeli
- Dr Jovan Despotović -
 
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je pokrenuo regionalnu saradnju u vezi sa merenjem, obradom i analizom padavina, imajući u vidu značaj podataka o padavinama za mnoge naučne i inženjerske oblasti, uključujući promenu klime na globalnom nivou, posebno poplave i suše, kao i uticaj na proizvodnju hrane i energije. Realizacija ove saradnje počela je na regionalnom ekspertskom sastanku održanom na Građevinskom fakultetu u Beogradu 1. i 2. decembra 2005. godine.

Na konferenciji su učestvovali evropski stručnjaci prof. dr Maria Manuela Portela sa Tehničkog fakulteta iz Lisabona, Portugal, dr Boris Sevruk sa Nacionalnog instituta za tehnologiju - proučavanje atmosfere i klime iz Ciriha, Švajcarska i dr Thomas Einfalt iz "Einfalt & Hydrotec", Lübeck, Nemačka i predstavili najnovija dostignuća iz oblasti merenja i analize kiša.

Ekspertskom sastanku su prisustvovali predstavnici iz Bugarske, Slovenije, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije i Crne Gore, sa pripremljenim prezentacijama u okviru kojih je dat uvid u trenutno stanje raspoloživih podataka o kišama u regionu i informacije o metodama za obradu podataka koje se koriste u odgovarajućim zemljama. Pozvani stručnjaci koji su objektivno bili sprečeni da prisustvuju konferenciji poslali su svoje prezentacije.

Zvanični jezik konferencije je bio engleski uz obezbeđeno simultano prevođenje na srpski jezik.

Posle dvodnevnih rasprava, sučeljavanja mišljenja i stavova izražen je zajednički interes za pokretanje zajedničkog projekta, organizovanje obuke za stručnjake iz regiona, razmenu podataka i metodologija i traženje podrške od odgovarajućih institucija iz Evropske unije i međunarodnih organizacija.

Kompletan prezentirani materijal, zajedno sa zaključcima, biće dostavljen svim zemljama učesnicama prvog Regionalnog ekspertskog sastanka vezanog za merenje, obradu i analizu padavina.

Pročitajte iz oblasti "Meridijani" i:

<<< Nazad na sadržaj
06. jun 2023.