Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Meridijani - Jednoglasan prijem u punopravno članstvo
 
MERIDIJANI
Odštampaj
Komisija za međunarodnu saradnju Skupštine IKS učestvovala u radu Druge generalne skupštine ECEC-a

Jednoglasan prijem u punopravno članstvo
- Dr Dragoslav Šumarac -
 
Na Drugoj sednici generalne skupštine Evropskog saveta inženjerskih komora ECEC (European Council of Engineers Chambers) održanoj u Varšavi, Poljska, 22. i 23. novembra 2005. Inženjerska komora Srbije primljena u punopravno članstvo, čime je potvrđen dostignuti nivo organizovanosti koji odgovara standardima drugih organizacija, članica ove značajne komorske organizacije.

Još dok su podnosili program rada za Skupštinu IKS u junu 2005. godine, ispred Komisije za međunarodnu saradnju, prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik, prof. mr Petar Arsić, Aleksandar Leko, članovi, u dogovoru sa predsenikom Skupštine prof. Branislavom Mitrovićem, naveli su da će jedan od prioriteta ove komisije biti - povezivanje i učlanjenje u Evropski savet inženjerskih komora - ECEC. Na jednoj od prvih sednica Komisije, održanoj početkom jula 2005. napisano je pismo gospodinu Rudolfu Kolbeu (Rudolf Kolbe), predsedniku ECEC, sa molbom da Inženjerskoj komori Srbije pošalje uslove za prijem, odnosno, da u Beograd stigne "formular za učlanjivanje". Nakon tog pisma stigao je "set pitanja" na pet stranica, pa je Komisija, zajedno sa sekretarijatom Komore, prionula na posao i brzometno poslala odgovore vezane za organizaciju, ustrojstvo i način rada Komore. Vrlo brzo usledio je poziv za učešće u radu Generalne skupštine u Varšavi.

Na sednici Upravnog odbora ECEC, održanoj 22. novembra, odlučeno je da IKS bude primljena u punopravno članstvo. Ta odluka je saopštena na samoj Generalnoj skupštini posle izlaganja dr Dragoslava Šumarca, predsednika Komisije, o ustrojstvu Komore, dosadašnjim aktivnostima i planovima za budućnost. Kako je po Statutu ECEC predviđeno da svaka država ima samo jedan glas, a kako je Srbija sa Crnom Gorom još uvek "jedinstvena država" moraće da sa njom usaglašava stavove pre glasanja, jer će na raspolaganju imati samo jedan glas.

ECEC je osnovana 2003. godine, a među osnivačima su bile inženjerske komore Austrije, Nemačke, Italije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Mađarske, Poljske i Češke. Na žalost, prethodno rukovodstvo IKS nije dovoljno pažnje posvetilo međunarodnoj saradnji, zbog koje je Komora i osnovana, tako da je morala da sačeka Drugu generalnu skupštinu kako bi postala punopravni član Evropskog saveta inženjerskih komora.

Skup u Varšavi Komisija za međunarodnu saradnju IKS je iskoristila za neposredne kontakte sa drugim nacionalnim organizacijama, pre svega sa slovenačkom, sa kojom su započeti razgovori o sklapanju sporazuma koji bi otvorio vrata neposrednijoj saradnji pa i priznavanju licenci, pošto veliki broj članova IKS radi u slovenačkim firmama na projektima koji se realizuju u ovoj državi. Priznavanje licence IKS bi našim stručnjacima popravilo status u slovenačkim kompanijama, verovatno i zaradu. S druge strane IKS je već priznala, doduše u simboličnom broju, licence slovenačkim inženjerima.

Ovo je svečarski trenutak, ali predstoji mnogo posla, kako bi se Komora napravila efikasnom profesionalnom organizacijom koja će da vodi brigu o svojim članovima i da neprestano unapređuje struku. Kruna će biti kada se licence IKS-a budu priznavale i u svim evropskim zemljama.

Pročitajte iz oblasti "Meridijani" i:

<<< Nazad na sadržaj
06. jun 2023.