:: Naslovna strana > Glasnik broj 1 > Uvodna reč - Glasnik za svakog člana
 
UVODNA REČ
Odštampaj
 
Glasnik za svakog člana
- Goran Vukobratović -
 
Nakon dve i po godine postojanja Inženjerska komora Srbije se pojavljuje u domaćoj javnosti sa svojim "Glasnikom".

Možda ćete se zapitati zašto ne pre? Ili zašto sad? Pitanja su opravdana, ali verujemo da imamo razložne odgovore. Od osnivanja do danas Komora je suočena sa rešavanjem početnih organizacionih problema, formiranjem svoje strukture, prepoznavanjem svog mesta u društvu i naravno, definisanjem minimuma zajedničkog interesa svih naših članova što je sine qua non uslov njenog postojanja. U prvoj polovini 2005. godine novi Upravni odbor Komore je preduzeo niz sinhronizovanih aktivnosti da se pripreme nov Statut, Plan i program rada za 2005. godinu kao i odgovarajući finansijski plan kao ključna dokumenta na kojima počiva Komora, njena odgovornost i rad. Na Drugoj redovnoj skupštini, održanoj 27. juna 2005. godine, ova ključna dokumenta su gotovo jednoglasno usvojena i time su stvoreni uslovi da Komora ozbiljno, odgovorno i dugoročno izrasta u istinski oslonac svojih članova i istovremeno u društveno priznatu, respektabilnu organizaciju koja će zastupati interese svih njenih članova na najbolji mogući način. U usvojenom Planu i programu, poglavlje III - "Servisiranje potreba članova Komore" kao jedna od aktivnosti koju bi trebalo realizovati do kraja ove godine zapisano je i pokretanje opšteg glasila Komore. Dakle, u odgovoru na spomenuta dva moguća pitanja, odgovori su jednostavni - pokretanje "Glasnika" je u skladu sa planom i programom, a sadržaj je aktuelan. Nije li prvi, novogodišnji broj prava prilika za to?

Pojava "Glasnika", u kratkoj istoriji Inženjerske komore Srbije, je sigurno jedan od neobično važnih trenutaka njenog postojanja. Naime, bez obzira na veliki trud uprave Komore i zaposlenih u sekretarijatu, postojanja sajta Komore, "Glasnik" je sigurno najpristupačniji način za potpunije informisanje naših članova o aktivnostima Komore, njenom radu i planovima. I ne samo to, "Glasnik" će pisati i o svemu onome što je naša struka, profesionalna i društvena stvarnost, pre svega sa aspekta naših interesa koji su nas 2003. godine i povezali u jedinstvenu strukovnu organizaciju. Naravno i o svemu onome što najšire članstvo bude želelo i zahtevalo. Želimo da svaki broj bude sadržajan i sa korisnim informacijama iz svih oblasti našeg profesionalnog delovanja.

Zašto klasična forma novinskog izdanja? U našoj stručnoj javnosti postoji značajan broj stručnih časopisa, zbornika i izdanja ("Izgradnja", DANS, "AG magazin", "Modul"...) koji uprkos teškoćama njihovih izdavača zadržavaju visok kvalitet svog sadržaja i čuvaju periodiku izlaženja. Ovim putem pregaocima iz tih redakcija čestitamo na tome. Pokretanje našeg "Glasnika" nema za cilj da uskrati ili zauzme medijski prostor javne reči bilo kojoj od tih edicija. Naprotiv.

Cilj našeg "Glasnika" je da kroz novinski format i savremen novinarski i stručni pristup, pre svega, informišemo svoje članstvo upotpunjujući javnu i stručnu pisanu reč sa aktuelnostima koje ne pokrivaju ni redovna dnevna novinska izdanja, ni spomenuti stručni časopisi. Nadam se da ćemo u tome i uspeti.

Naravno, za članove Komore list će biti besplatno dostavljen na adrese svakog od 14.700 članova kojima sekretarijat raspolaže. Zato Vas molimo da ukoliko ste u međuvremenu menjali adresu o tome obavestite sekretarijat Komore, kako bi "Glasnik" mogao da stigne do svakog od Vas.

Naša redakcija je ovim prvim brojem pokušala da Vam predstavi list kakav bismo želeli da Vam se dopadne. Uz Vaša mišljenja i sugestije, nadamo se da će vremenom ova novina zauzeti značajno mesto i u širem medijskom prostoru i informativnoj javnosti.

<<< Nazad na sadržaj