Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
:: Naslovna strana >Najčešća pitanja i odgovori
NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI VEZANO ZA

  1. Koliko iznosi godišnja članarina u Komori?
  2. Godišnja članarina iznosi 9.500,00 dinara.

  3. Koji je tekući račun Komore?
  4. Tekući račun Komore je 160-40916-33.

  5. Šta se piše u pozivu na broj na uplatnici za uplatu članarine?
  6. U pozivu na broj piše se 05-broj bilo koje pripadajuće licence (primer 05-300K00108).

  7. Kako utvrditi kada treba da uplatim članarinu?
  8. Datum dospeća uplate članarine za tekuću godinu je datum (dan i mesec) kada je članu Komore izdata prva licenca odnosno datum (dan i mesec) Odluke Upravnog odbora Komore o prijemu u članstvo.

  9. Da li mi je, kao članu Komore, omogućeno da sam proverim dugovane članarine?
  10. Da. Vaša dugovanja možete proveriti jednostavno, tako što ćete se ulogovati na svoj nalog na portalu Komore i proveriti dugovanja ukoliko ih imate. Prijava na sistem se nalazi na naslovnoj strani sajta Komore (sa desne strane).Da. Vaša dugovanja možete proveriti jednostavno, tako što ćete se ulogovati na svoj nalog na portalu Komore i proveriti dugovanja ukoliko ih imate. Prijava na sistem se nalazi na naslovnoj strani sajta Komore (sa desne strane).

  11. Kako popuniti uplatnicu za uplatu članarine?
  12. Primer uplatnice možete pogledati ovde.

  13. Kome mogu da se obratim za dodatne informacije vezane za članarinu Komore?
  14. Sve informacije vezane za članarinu možete dobiti na sledeće brojeve telefona:
   • (011)655-7423
   • (011)655-7424
   • (011)655-7425
   • (011)655-7426

  15. Gde mogu da preuzmem podatke za identifikaciju Inženjerske komore Srbije?
  16. Obrazac za identifikaciju možete preuzeti ovde.

  1. Gde mogu pronaći informacije vezane za prijavljivanje i polaganje stručnih ispita i kome mogu da se obratim za detaljnije informacije?
  2. Detaljne informacije u vezi polaganja stručnih ispita nalazi se na sajtu Komore na linku stručni ispiti:
   www.ingkomora.rs/strucniispiti..
   U slučaju potrebe, detaljnije informacije možete dobiti od zaposlenih u stručnim službama Komore koji su zaduženi za određene struke. Njihove kontakt podatke možete naći na sledećoj internet stranici:
   http://www.ingkomora.rs/strucniispiti/?stranica=kontakti.


  1. Podneo/la sam zahtev za izdavanje licence/i Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Da li ću od Ministarstva ili od Komore dobiti rešenje o izdavanju licence?
  2. Što se tiče izdavanja licenci, svi kandidati koji su podneli zahtev za izdavanje licence Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture do 28. februara 2020. godine, rešenje o izdavanju licence dobiće od ministarstva.

  3. Uzimajući u obzir da su Inženjerskoj komori Srbije, između ostalog, povereni poslovi izdavanja licenci za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitejtu i izođača radova na osnovu zaključenog ugovora između Komore i Ministarstva od 28.02.2020. godine, interesuje me procedura podnošenja zahteva za izdavanje licenci preko Komore?
  4. U skladu sa Ugovorom koji je potpisan između ministarstva i Komore, nakon 28.02.2020. godine, zahtevi za izdavanje licenci podnose se Inženjerskoj komori Srbije. Zahtev za izdavanje licence će se podnositi putem elektronskog obrasca koji se nalazi na sledećoj internet stranici:
   https://www.ingkomora.rs/prijava/.
   Detaljnije informacije u vezi izdavanja licenci možete pročitati na stranici:
   http://www.ingkomora.rs/licence/.

  5. Koliko iznosi naknada za obradu zahteva za izdavanje licence, odnosno za donošenje rešenja koje u okviru administrativno - stručnih i tehničkih poslova obavlja Inženjerska komora Srbije?
  6. Naknada za obradu zahteva za izdavanje licence, odnosno za donošenje rešenja koje u okviru administrativno - stručnih i tehničkih poslova obavlja Inženjerska komora Srbije iznosi 5.000,00 dinara. Dokaz o uplati naknade za obradu zahteva za izdavanje licenci odnosno rešenja, prilaže se uz zahtev za izdavanje licence.

  1. Za koja lica se vrši upis u Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera, registra licenciranih izvođača i evidencije stranih lica koja obavljaju stručne poslove?
  2. Za sva lica kojima je licencu izdala Inženjerska komora Srbije, kao i lica kojima je licencu odnosno rešenje o izdavanju licenci izdalo nadležno ministarstvo po službenoj dužnosti vrši se upis u registar. Registar između ostalog sadrži i podatke o statusu (aktivan ili nije aktivan).

  3. Kako se stiče pravo na upotrebu profesionalnog naziva, odnosno pravo na obavljanje stručnih poslova u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona?
  4. Pravo na upotrebu profesionalnog naziva, odnosno pravo na obavljanje stručnih poslova stiče se upisom aktivnog statusa u registar na osnovu važeće polise osiguranja od profesionalne odgovornosti. Lica kojima je izdata licenca odnosno rešenje o izdavanju licence dužna su da Komori dostave važeću polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti radi upisa aktivnog statusa u registru licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i registru licenciranih izvođača. Ukoliko nemaju polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, status u Registru je "nije aktivan".

  5. Da li je članovima Inženjerske komore Srbije obezbeđena polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti?
  6. Za članove koji redovno izmiruju godišnju članarinu, Inženjerska komora Srbije je obezbedila polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, i njihov status u Registru je "aktivan" i ne morate dostavljati polisu.

  7. Da li licencirani inženjer koji nije član Komore može da obezbedi polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na drugi način?
  8. Nezavisno od polise koju Komora obezbeđuje svojim članovima, polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, imalac licence može obezbediti individualno ili u vidu drugog kolektivnog osiguranja od profesionalne odgovornosti u okviru firme u kojoj radi.

   • Ukoliko se dostavlja kolektivna polisa osiguranja koju lice dostavlja preko firme, mora biti overena od strane notara, uz polisu se dostavlja dopis firme (koja lica pokriva kolektivna polisa odnosno navodi se lice ili spisak lica, koji treba da sadrži i broj licence, sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica u firmi). Tražena dokumenta mogu biti predata na pisarnici, ili dostavljena poštom.

   • Individualna polisa mora da bude overena kod notara, i dostavljena na isti način kao i kolektivna.

  9. Da li je važenje licence, tačnije pravo na upotrebu profesionalnog naziva, odnosno pravo na obavljanje stručnih poslova uslovljeno članstvom u Komori, kao i plaćanjem članarine?
  10. Važenje licence, tačnije pravo na upotrebu profesionalnog naziva, odnosno pravo na obavljanje stručnih poslova nije uslovljeno članstvom u Komori, kao i plaćanjem članarine. U tom smislu pogodnost za naše članove je ta, da redovnim plaćanjem članarine stiču pravo na polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na osnovu čega im je status u registu aktivan i samim tim imaju pravo na upotrebu profesionalnog naziva, odnosno pravo na obavljanje stručnih poslova.

  1. Želim da postanem član Inženjerske komore Srbije? Zanima me postupak prijavljivanja u članstvo Komore?
  2. Članstvo u Komori je dobrovoljno i svi koji žele da budu članovi Komore, dužni su da plaćaju članarinu. Za lica kojima je ministarstvo izdalo licencu i žele da budu članovi Komore popunjavaju elektronski obrazac prijave koji se nalazi na sledećoj stranici:
   http://portal.ingkomora.rs/zahtev/clanstvo.

   Popunjenu, odštampanu i potpisanu prijavu zajedno sa rešenjem o izdavanju licence (ili rešenjima o izdavanju licenci) i fotokopijom lične karte (ili očitanom ličnom kartom) pošaljite poštom na adresu Komore u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II ili na adrese naših regionalnih kancelarija: http://www.ingkomora.rs/kontakt/ ili navedenu skeniranu dokumentaciju možete poslati na mejl adresu: info@ingkomora.rs.

   Upravni odbor Inženjerske komore Srbije odlučuje o prijemu u članstvo Komore po podnetim prijavama i donosi Odluku o Vašem prijemu u članstvo, a na predlog Vašeg izvršnog odbora matične sekcije.

   O pristupanju u članstvo Komore bićete blagovremeno obavešteni putem imejla i poštom.

  3. Koje pogodnosti ostvarujem pristupanjem u članstvo Inženjerske komore Srbije?
  4. Pristupanjem u članstvo Inženjerske komore Srbije ostvarujete pravo na brojne pogodnosti kao što su:

   • OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI
   • Članovi Komore su osigurani od profesionalne odgovornosti po svim štetnim događajima nastalim prilikom obavljanja stručnih poslova. Maksimalna suma za osiguranje po članu i štetnom događaju iznosi 15.000,00 evra (1.763.695,50 dinara). Članovi Komore koji su osigurani ne učestvuju u novčanom iznosu u štetnom događaju (franšiza). Osiguranjem se pokriva odgovornost licenciranih inženjera, projektanata i izvođača radova (svih članova Inženjerske komore Srbije) za štete nanete investitoru usled grešaka i propusta nastalih u obavljanju poslova izrade prostornih i urbanističkih planova, projektovanja, izvođenja radova i nadzora.

   • PRISTUP SVIM ZAKONIMA I PROPISIMA
   • Svi registrovani članovi Komore na portalu Komore imaju mogućnost pristupa svim zakonima i propisima preko servisa INTERMEX. Pored baze propisa, članovima su dostupna i pravna mišljenja, obrasci, modeli ugovora, kao i sudska praksa.

   • ELEKTRONSKA ČITAONICA STANDARDA
   • Mogućnost korišćenja elektronske čitaonice standarda u prostorijama Komore u Beogradu.

   • STRUČNO USAVRŠAVANJE
   • Stručno usavršavanje kroz učešće na mnogobrojnim predavanjima, seminarima, stručnim prezentacijama itd.

   • PRISTUP VIDEOTECI PREDAVANJA
   • Mogućnost pristupa videoteci predavanja održanih u organizaciji Inženjerske komore Srbije, koji su dostupni na portalu Komore sa mogućnošću preuzimanja kompletnog materijala sa održanih predavanja.

   • ULAZNICE ZA POSETU SAJMOVIMA
   • Komora obezbeđuje ulaznice svim članovima Komore za Sajam građevinarstva, tehnike, energetike, Sajam knjiga i Sajam nameštaja u Beogradu, kao i ulaznice za Sajam poljoprivrede u Novom Sadu i dr.

   • POPUSTI ZA KUPOVINU STRUČNE LITERATURE
   • Članovi Komore ostvaruju popust za kupovinu stručne literature kod određenog broja izdavača.

   • LIČNE PREZENTACIJE ČLANOVA NA SAJTU KOMORE
   • Mogućnost postavljanja lične prezentacije svakog člana Komore na sajtu Komore, kao najboljeg mogućeg načina za predstavljanje kolegama inženjerima, poslodavcima i mogućim poslovnim partnerima.

    Komora kontinuirano radi na praćenju vaših profesionalnih potreba i osmišljavanju načina da se iste adekvatno zadovolje.

  5. Koja su prava i dužnosti članova Komore?
  6. Prava i obaveze članova Komore propisani su Statutom Inženjerske komore Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 36/2019). Članovi su jednaki u pravima, obavezama i odgovornostima u Komori.

   Članovi Komore imaju naročito sledeća prava i dužnosti:
   1. da se bave profesijom za koju su stekli licencu;
   2. da pokreću i razmatraju sva pitanja iz aktivnosti koje vrši Komora sa ciljem unapređenja organizovanja u pružanju usluga u oblastiprostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, izgradnje objekata i drugih oblasti značajnih za planiranje i izgradnju;
   3. da aktivno učestvuju u radu Komore, kao i donošenju programa i planova rada Komore;
   4. da biraju i da budu birani u organe Komore;
   5. da neposredno, ili preko svojih predstavnika u organima Komore i telima matičnih sekcija u sastavu Komore, daju predloge, sugestije imišljenja radi donošenja odluka, zaključaka i drugih akata u cilju zaštite opšteg i pojedinačnog interesa u obavljanju poslova iz oblastiprostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, izgradnje objekata i drugih oblasti značajnih za planiranje i izgradnju;
   6. da iniciraju i predlažu osnivanje komisija i drugih oblika organizovanja i rada u Komori;
   7. da koriste poslovne i druge informacije kojima raspolaže Komora;
   8. da koriste stručnu i drugu pomoć, kao i usluge koje vrši Komora u okviru ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka;
   9. da poštuju Statut i Etički kodeks Komore;
   10. da neguju dobre poslovne običaje svoje struke i poštuju profesionalne standarde i normative;
   11. da stalno prate dostignuća u struci;
   12. da ispunjavaju obaveze u organima Komore u koje su izabrani;
   13. da uredno plaćaju članarinu;
   14. da poštuju i primenjuju sve odluke, cenovnike, normative i ostala dokumenta iz struke i delatnosti struke, koje donese ili usvoji Komora;
   15. Član organa, odnosno nosilac funkcije je dužan da o svom radu i aktivnostima izveštava Veće Matične sekcije Regionalnog centra čiji je član.

  7. Po osnovu jedne licence primljen sam u članstvo Komore, a naknadno sam dobio i drugu licencu. Da li je potrebno da ponovo podnosim zahtev za prijem u članstvo? Da li će i druga licenca biti upisana u evidenciju članova Komore?
  8. Ukoliko ste primljeni u članstvo Inženjerske komore Srbije po osnovu jedne licence, a naknadno ste dobili drugu licencu, nije potrebno podnositi novi zahtev za prijem u članstvo. Vaša licenca će po automatizmu biti upisana u evidenciju članova Komore.

  9. U kom momentu počinjem da plaćam članarinu Komori?
  10. Uplatu članarine vršite nakon dobijanja Odluke o prijemu u članstvo Komore, koju će Vam dostaviti naše stručne službe. Članarinu uplaćujete na godišnjem nivou, a počinje da teče danom donošenja Odluke o Vašem prijemu u članstvo Komore. Bez obzira na broj licenci koje član poseduje, vrši se uplata samo jedne članarine.

   Uputstvo za uplatu članarine je sledeće:

   Iznos za uplatu: 9.500,00 dinara
   Svrha uplate: Članarina
   Primalac: Inženjerska komora Srbije
   Tekući račun: 160-40916-33
   Poziv na broj: 05-broj licence (ukoliko posedujete dve licence upisujete broj jedne licence, bilo koje).

   Detaljnije informacije u vezi članarine možete pogledati ovde - http://www.ingkomora.rs/FAQ/

  1. Koju vrstu potvrde Komora izdaje?
  2. Komora izdaje Potvrdu vezanu za status člana Komore.

  3. Kome podnosim zahtev za izdavanje Potvrde vezane za status člana Komore?
  4. Zahtev za izdavanje Potvrde vezane za status člana Komore možete poslati na sledeći imejl: info@ingkomora.rs. Zaposleni u Stručnim službama Komore će vam istog dana dostaviti elektronskim putem traženu potvrdu. Potvrda se može poslati i poštom ili po istu možete doći i lično u sedište Komore u Beogradu ili u regionalne kancelarije Komore, ukoliko ste izmirili obavezu plaćanja članarine.

  5. Kako mogu da dobijem Uverenje o podacima upisanim u Registar?
  6. Potrebno je da popunite zahtev koji se nalazi na sledećoj internet stranici. Detaljnije informacije se nalazi takođe na ovoj internet stranici.

  7. Kome mogu da se obratim za izdavanje Uverenja ili Prepisa uverenja o položenom stručnom ispitu?
  8. Za izdavanje Uverenja ili Prepisa uverenja o položenom stručnom ispitu možete se obratiti zaposlenima u Stručnim službama Komore zaduženim za polaganje ispita iz određene struke. Nihovi kontakt podaci se nalaze na sledećoj internet stranici: http://www.ingkomora.rs/strucniispiti/?stranica=kontakti.

  9. Kakva je procedura za dobijanje Svečane forme licence i koji je iznos naknade za njeno dobijanje?
  10. Svečana forma licence se izdaje na lični zahtev. Naknada za izradu svečane forme licence i duplikata svečane forme licence iznosi 2.500,00 dinara. Dokaz o uplati naknade za izradu svečane forme licence i duplikata svečane forme licence prilaže se uz lični zahtev podnosioca.

  11. Da li se i dalje izdaje i koristi licencni pečat?
  12. Licencni pečet se više ne izdaje, jer je izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji iz novembra 2018. godine, a u skladu sa Akcionim planom o ukidanju obavezne primene pečata, ukinut pečat lične licence (lični pečat je zamenjen elektronskim potpisom). Preko Komore se više ne podnose zahtevi za izdavanja elektronskog sertifikata. Informacije o proceduri izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata možete pogledati na sledećoj stranici Privredne komore Srbije: https://www.pks.rs/strana/sekcija/usluge-elektronski-sertifikat-procedura-izdavanja.

01. oktobar 2022.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (31)
Potražnja zaposlenja (1)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

peri

iksmobnet


hram