Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 

Zbog  trenutne epidemiološke situacije izazvane zaraznom bolešću “Covid-19” Inženjerska komore Srbije - Veće Matične sekcije inženjera mašinske struke Regionalnog centra Beograd, organizuje video prenos predavanje koje će se održati u utorak, 02. marta. 2021. godine sa početkom u 11:00 časova. Možete se prijaviti na sledećem linku

>

Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, je u saradnji sa Institutom za šumarstvo započeo projekat „Izrada Strategije uticaja klimatskih promena na interakciju ekosistemskih usluga u korišćenju i upravljanju šumskim resursima Beograda“.

Ovim putem pozivamo članove Komore da daju svoj doprinos u izradi ove Strategije tako što će popuniti Anketni upitnik - ekosistemske usluge.

Više informacija možete pronaći na sajtu Instituta za šumarstvo: https://www.forest.org.rs

Link za anketu:

https://www.forest.org.rs/?%D0%A3%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A

>

Poštovani članovi Komore,

Inženjerska komora Srbije je dvanaestu godinu zaredom potpisala polisu osiguranja profesionalne odgovornosti, za sve članove Inženjerske komore Srbije koji uredno plaćaju članarinu i inženjere koji u toku perioda osiguranja steknu svojstvo člana Komore, od dana uvođenja u evidenciju. Od 1.2.2021. do 1.2.2022. godine, članovi Inženjerske komore Srbije osigurani su od profesionalne odgovornosti po svim štetnim događajima.

Maksimalna suma za osiguranje po osiguraniku i štetnom događaju iznosi 15.000,00 evra (1.763.562,50 dinara). Važno je napomenuti, da osiguranici (članovi Komore) ne učestvuju u novčanom iznosu u štetnom događaju (franšiza).

Pored obezbeđivanja polise osiguranja profesionalne odgovornosti, Inženjerska komora Srbije je u saradnji sa kompanijom Dunav osiguranje ado Beograd, svojim zainteresovanim članovima omogućila i zaključenje Polise osiguranja profesionalne odgovornosti inženjera u svojstvu vlasnika pravnog lica uz 10% popusta, Pojedinačnih polisa životnog osiguranja uz benefit u vidu treće premije gratis bez obzira na dinamiku plaćanja osiguranja i Individualnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za članove, uz mogućnost uključenja članova porodice, sa 10% popusta na premiju osiguranja.

>

U skladu sa novom Odlukom Upravnog odbora, donetom na sednici održanoj 28. januara 2021. godine, produžen je rok za uplatu članrine za 2020/2021. godinu, za članove koji imaju neizmirene obaveze plaćanja godišnje članarine.

Članovi koji imaju dugovanja za prethodne godine, imaju mogućnost da izvrše uplatu članarine (nevezano za ukupan iznos dugovanja) najkasnije do 31. marta 2021. godine i time steknu pravo na korišćenje Polise osiguranja od profesionalne odgovornosti, a samim tim i aktivan status u Registru licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registru licenciranih izvođača.

Dugovanja po osnovu neizmirene članarine iz prethodnih godina članovi Komore mogu izmiriti na rate u narednih godinu dana.

>

Na osnovu člana 201. stav 7. tač. 20), 21), 28) i 32) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20), Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, doneo je Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitektu i izvođača i registrima licenciranih lica.

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 2/2021 od 13.1.2021. godine, a stupa na snagu 21.1.2021. godine.

Pravilnik možete preuzeti ovde.

>

Postupak prijavljivanja za članstvo u Inženjerskoj komori Srbije je veoma jednostavan.

Potrebno je da popunite obrazac prijave za prijem u članstvo Komore, koji se nalazi na sledećoj Internet stranici: http://prijava.ingkomora.rs/clan

Popunjenu, odštampanu i potpisanu prijavu zajedno sa rešenjem o izdavanju licence i fotokopijom lične karte (ili očitanom ličnom kartom) pošaljite poštom na adresu Komore u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II ili na adrese naših regionalnih kancelarija: http://www.ingkomora.rs/kontakt/ ili navedenu skeniranu dokumentaciju možete poslati na mejl adresu: info@ingkomora.rs

>

Poštovani inženjeri,

Na osnovu Sporazuma o saradnji između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Inženjerske komore Srbije potpisanog u septembru 2019. godine i partnerske saradnje između Ministarstva, Komore i konzorcijuma "Behtel-Enka", pozivamo sve zainteresovane inženjere građevinske, geološke, saobraćajne, geodetske struke, kao i inženjere pejzažne arhitekture da se prijave za učešće u realizaciji Projekta Moravski koridor. 

Moravski koridor dug 112 kilometara jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji, koji će biti završen u predviđenom roku.

Reč je o najmodernijoj saobraćajnici sa akcentom na regulaciju reka i zaštitu od poplava koja spaja celu Srbiju odnosno Koridor 10 i "Miloša Velikog", a ujedno postaje sinonim za konekciju Srbije i regiona.

Kompetentnost, stručnost i profesionalizam su stub ovog kapitalnog projekta, a da bi se što kvalitetnije i efikasnije realizovao, težište je na vama, inženjeri, koji ste pokretačka snaga našeg društva.

>
01. mart 2021.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (15)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

miab

iksmobnet


hram