Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje članova
 Literatura
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanja
Poslednje predavanje

Materijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora
Energetska efikasnost


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Obrazac prijave za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 

Akademik prof. Branislav Mitrović o Projektu Beograd na vodi
Akademik prof. Branislav Mitrović, diplomirani inženjer arhitekture, redovni profesor Univerziteta u Beogradu - Arhitektonskog fakulteta, predsednik Prvog saziva Skupštine Inženjerske komore Srbije u periodu od 2004. do 2008. godine, laureat Nagrade za životno delo Inženjerske komore Srbije za 2009. godinu, iznosi svoja mišljenja i stavove o projektu Beograd na vodi. >

Poziv za nominacije UNESCO - Japan Nagrada na ESD
UNESCO - Japan Nagrada za edukaciju o održivom razvoju (ESD), osnovana je od strane Izvršnog odbora na svojoj 195. sednici i najavljena službeno na Svetskoj konferenciji UNESCO-a o ESD (10.-12. novembar, Aichi-Nagoya, Japan). ESD Nagrada odaje počast za izuzetne napore pojedinaca, institucija, organizacija ili drugih lica koja se bave ESD aktivnostima. Velikodušno finansirana od Vlade Japana, nagrada se sastoji od tri godišnje nagrade od 50.000 dolara za svakog pobednika. >

Ciljevi održivog razvoja Svetske federacije inženjerskih organizacija
Odbor za očuvanje životne okoline Svetskog udruženja inženjerskih organizacija I Sektor za poljoprivredu su formirali blog, raspravljajući o važnosti inženjeringa I inženjera povodom borbe za smanjenje gladi u svetu.

Jedan od ključnih postova 2015., Ciljeva održivog razvoja Svetske federacije inženjerskih organizacija, svakako je vezan za Inženjering, koji će doprineti ispunjavanju ciljeva organizovanih povodom smanjenja gladi i siromaštva u svetu, a koji su u završnoj fazi usvajanja od strane Ujedinjenih nacija. >

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona
Na osnovu člana 201. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji, a u vezi sa članom 5. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, Vlada RS je donela Uredbu o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona. Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS" br. 35/2015 od 17.4.2015., stupa na snagu 25.4.2015. a primenjuje od 15.5.2015. godine.

Uredbu možete preuzeti... Detaljnije >

Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije
Na osnovu člana 201. stav 5. tačka 28) Zakona o planiranju i izgradnji, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je donelo Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije. Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 35/2015 od 17.4.2015., stupa na snagu 25.4.2015., a primenjuje se od 1.1.2016. godine.

Pravilnik možete preuzeti... Detaljnije >

5. Međunarodna konferencija i radionica REMOO 2015
5. Međunarodna konferencija i radionica REMOO 2015. - Tehnologija, Modeliranje i Eksperimentalna Dostignuća u Energetskom Proizvodnom Sistemu, održaće se 23. i 24 septembra 2015. godine u Budvi u Crnoj Gori. Rok za prijavu abstrakata je 24. april 2015.g. Jednu A4 stranu rezimea poslati mailom ( na: remoo@renecon.eu ) kao MS Word fajl, koji treba da sadrži ime autora, rezime sa ili bez grafike /crteža /skice/, 5 ključnih reči i izabranu temu. Jednom autoru je dozvoljeno da podnese maksimalno 2 rada. >

Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije
Aktivnosti iz oblasti Nacionalnog programa za 2015. godinu Aktivnosti iz oblasti zajedničkog Evropskog programa za 2015. godinu

24.04.2015.
Put do kvalitetnog javnog prostora preko konkursa za idejno urbanostičko-arhitektonsko rešenje uređenja centralne zone Leskovca, predavanje u Nišu

24.04.2015.
Stručna poseta objektu mini hidroelektrane "Jošanica", Polazak iz Kraljeva

24.04.2015.
Geografski informacioni sistem Grada Subotice, predavanje u Subotici

24.04.2015.
Primena Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama i standarda iz ove oblasti, predavanje u Beogradu

24.04.2015.
Međunarodna konferencija "Savremena dostignuća u građevinarstvu 2015" u Subotici

27.04.2015.
Mreža grobalja na prostoru regiona (administrativnog područja) Beograda, predavanje u Beogradu sa video prenosom u Nišu i Novom Sadu

28.04.2015.
Naselje i ograničene zone saobraćaja u naselju, predavanje u Valjevu

28.04.2015.
Nesimetrični poremećaji u mrežama i instalacijama sa osvrtom na prekid faza, predavanje u Novom Pazaru

29.04.2015.
Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije za zdrava naselja, uz očuvanje prirodnog i kulturnog nasleđa do integralno ruralno-urbanog održivog razvoja, predavanje u Paraćinu

29.04.2015.
U susret zgradama "nula" energije - zgrade budućnosti kao kopija termoregulacije ljudskog tela, predavanje u Paraćinu

14. - 15. 05.2015.
KONFERENCIJA "SAVREMENA GRAĐEVINSKA PRAKSA 2015"
NAJAVA AKTIVNOSTI
> Trenutno nema najavljenih predavanja


Uredba o lokacijskim uslovima
Vlada RS je usvojila Uredbu o lokacijskim uslovima. Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 35/2015 od 17.04.2015. godine, a stupila je na snagu 18.04.2015. godine.

Uredbu možete preuzeti ovde. >

Uputstvo o načinu postupanja organa Ministarstva unutrašnjih poslova i organa koji sprovode objedinjenu proceduru u postupcima ostvarivanja prava na gradnju za objekte za koje se primenjuju mere zaštite od požara
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa članom 47. Zakona o državnoj upravi, sarađujući u zajedničkim pitanjima koja se tiču primene Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o zaštiti od požara doneli su Uputstvo o načinu postupanja organa Ministarstva unutrašnjih poslova i organa koji sprovodi objedinjenu proceduru u postupcima ostvarivanja prava na gradnju za objekte za koje se primenjuju mere zaštite od požara. Detaljnije >

KONFERENCIJA "SAVREMENA GRAĐEVINSKA PRAKSA 2015"
Društvo građevinskih inženjera Novog Sada, Novi Sad i Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad u suorganizaciji sa Inženjerskom komorom Srbije - Regionalnim odborom podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera regionalnog centra Novi Sad, organizuju tradicionalnu konferenciju SAVREMENA GRAĐEVINSKA PRAKSA 2015., koja će se održati u Novom Sadu, Andrevlje, Fruška gora - "CePTOR" Centar za privredno - tehnološki razvoj Vojvodine 14. i 15. maja 2015. godine. Konferencija obrađuje aktuelne teme sa eminentnim predavačima, stručno usavršavanje, stručna i marketing saopštenja, informacije, izložbe i prezentacije. Detaljnije >

Drugi regionalni Simpozijum o klizištima ResyLAB 2015
Drugi regionalni Simpozijum o klizištima ResyLAB 2015 održaće se od 14-16 maja 2015. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Simpozijum je namenjen ICL ABN (International Consortium on Landslides, Adriatic-Balkan Network) članovima, ali i svim uvaženim stručnjacima i istraživačima (akademskog i privatnog sektora) iz regiona i šire, koji se prepoznaju u temama i ciljevima simpozijuma.

Predviđene su veoma zanimljive teme, počev od konvencionalnih istraživanja klizišta, preko najsavremenijih metoda praćenja i modelovanja klizišta, do socio-ekonomskih aspekata njihovih posledica. Većina prispelih radova tiču se upravo ovih tema i imaju neposredne veze sa Jadransko-Balkanskim područjem i imaju osvrt na katastrofalna klizišta koja su zahvatila region (iz perioda maj-septembar 2014). Detaljnije >

Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi"
Predsednik Republike Srbije, Tomislav Nikolić proglasio je 14. aprila 2015. godine Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi", koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2015. godini, 10. aprila 2015. godine. Detaljnije >

ČLANSTVO KOMORE U BROJKAMA: Grafički prikaz brojnosti i strukture članstva Inženjerske komore Srbije, regionalne zastupljenosti i vrsta licenci
Informacije u formi grafičkih prikaza brojnosti i strukture članstva Inženjerske komore Srbije, regionalne zastupljenosti i vrsta licenci, na dnevnom nivou ažurnosti podataka, možete pogledati ovde >

Predavanje na temu: Stanovanje - "Kako do krova nad glavom"
U organizaciji Inženjerske komore Srbije - Izvršnog odbora Matične sekcije planera i Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista, održaće se predavanje na temu: Stanovanje - "Kako do krova nad glavom"

Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 7 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršteno u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015.godinu, i namenjeno je licenciranim inženjerima nosiocima licenci: 100, 200, 201, 202, 203 i 300.

Predavanje će se održati u Beogradu, u četvrtak 23. aprila 2015. godine sa početkom u 12 časova. U regionalnim kancelarijama u Novom Sadu i Nišu je omogućeno praćenje predavanja putem video linka. >

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo nove pravilnike
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o sadržini i načinu vođenja i održavanja Centralnog registra planskih dokumenata, informacionog sistema o stanju u prostoru i lokalnog informacionog sistema i digitalnom formatu dostavljanja planskih dokumenata i Pravilnik o sadržini, načinu, postupku i rokovima izrade i objavljivanje separata. Pravilnici su objavljeni u "Službenom glasniku RS", br. 33/2015 od 9.4.2015. godine. >

Konkurs za godišnje nagrade Inženjerske komore Srbije
Inženjerska komora Srbije dodeljuje godišnje nagrade članovima Komore i drugim licima, kao priznanje i stimulaciju za uspeh i napredak u struci, i to u tri kategorije:
- za životno delo,
- za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova Komore i
- za ostvarivanje izuzetnih rezultata na početku stručne karijere

Nagrade Komore se laureatima dodeljuju na svečanosti povodom obeležavanja Dana Komore, 14. juna 2015. godine. Predlozi kandidata za dodelu ovih nagrada se mogu dostaviti najkasnije do 20. maja 2015. godine, poštom ili lično, na adresu: Inženjerska komora Srbije, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II, 11000 Beograd. >

Anketni Konkurs za idejno grafičko rešenje za znak i logo Godišnjeg skupa urbanista Srbije "Forum urbanum"
Sekcija urbanista Inženjerske komore Srbije raspisuje anketni Konkurs za idejno grafičko rešenje za znak i logo Godišnjeg skupa urbanista Srbije "Forum urbanum".
Predmet Konkursa je grafičko rešenje znaka i logotipa skupa urbanista Srbije "Forum urbanum", koji jednom godišnje organizuje Sekcija urbanista Inženjerske komore Srbija.
Cilj Konkursa je da se između ponuđenih autorskih predloga odabere kvalitetno, originalno i jednostavno rešenje znaka i logotipa, primenljivo na svim savremenim sredstvima poslovne i vizuelne komunikacije. >

Treća konvencija CEDEF godišnjeg Programa za gradove i opštine Srbije - Lideri održivog razvoja 2015
Treća konvencija CEDEF godišnjeg Programa za gradove i opštine Srbije - Lideri održivog razvoja 2015 održaće se 21. aprila 2015. godine sa početkom u 11 časova u Zrenjaninu, Gradska kuća, Trg slobode 10.
Pokrovitelji Programa su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije, Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Privredna komora Vojvodine. Domaćin Treće Konvencije je Grad Zrenjanin. >

Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa. Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 31/2015 od 1.4.2015. godine, a stupio je na snagu 2.4.2015. >

RENEXPO® Western Balkans - Sajam obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti za Zapadni Balkan
Manifestacija RENEXPO® Western Balkans - Sajam obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti za Zapadni Balkan održaće se 22. i 23. aprila 2015. godine u Belexpocentru u Beogradu. Ceremonija svečanog otvaranja Sajma održaće se 22. aprila 2015 u 09.30 časova. Radno vreme Sajma je od 10.00 do 17.00 časova. Karte za ulazak na Sajam su besplatne uz potrebnu registraciju na sledećem linku http://www.renexpo-belgrade.com/renexpo-visitors.html
Poseta ovom Sajmu nije vrednovana bodovima za članove Inženjerske komore Srbije. >

41. Međunarodni sajam građevinarstva
Obaveštavamo članove Inženjerske komore Srbije da je Beogradski sajam za 41. Međunarodni sajam građevinarstva, koji se održava od 15. do 19. aprila 2015. godine, obezbedio besplatan ulazak na Sajam za sve posetioce, koji se blagovremeno prijave i registruju preko Internet stranice Sajma. Za dobijanje besplatne ulaznice za posetu Sajmu, možete se prijaviti na sledećoj Internet stranici: http://seebbe.talkb2b.net/members/register.
Inženjerska komora Srbije će 15. aprila 2015.g. od 13 do 15 časova imati nastup na Sajmu građevinarstva u Svečanoj sali Upravne zgrade Beogradskog sajma, ul. Bulevar vojvode Mišića 14 kao i svoj štand za sve dane trajanja Sajma, koji se nalazi u hali 2 nivo A (broj štanda 2204).
Pozivamo članove Komore da posete štand Inženjerske komore Srbije i da prisustvuju aktivnostima u okviru pratećih aktivnosti na Sajmu. >

Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova
Matične sekcije projektanata i izvođača radova raspisuju Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova. Rok za pristizanje prijave je 22.04.2015. godine >

OBJAVLJENI NOVI PRAVILNICI
U "Službenom glasniku RS" broj 27/2015 od 18.03.2015.g., objavljeni su podzakonski akti - Pravilnici na osnovu ovlašćenja iz Zakona o planiranju i izgradnji, i to Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti i o izdavanju i oduzimanju licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera i Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata
Pravilnike možete pogledati ovde >

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo Javni konkurs za sufinansiranje projekata koji su od javnog interesa
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koji su od javnog interesa. Konkurs ima za cilj realizacije projekata kojima se doprinosi jačanju svesti, značaju i unapređenju aktivnosti u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 08. april 2015. godine. Tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti na internet stranici Ministarstva na linku www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-gradjevinarstva-saobracaja-i-infrastukture . >

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo obrasce koji se primenjuju u objedinjenoj proceduri
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je objavilo obrasce koji se primenjuju u objedinjenoj proceduri.
Obrasci su dostupni na sajtu ministarstva na linku: http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/objedinjena-procedura-obrasci. >

Obrasci zahteva za lokacijsku i gradjevinsku dozvolu i šeme objedinjene procedure i procedure za izdavanje lokacijskih uslova
Gradska uprava Grada Beograda, na svom sajtu objavila obrasce zahteva za lokacijsku i gradjevinsku dozvolu i šeme objedinjene procedure i procedure za izdavanje lokacijskih uslova. Obrasci i šeme se mogu preuzeti sa sajta Gradske uprave:

Link: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1656031 >

Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci
Objavljen je Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ("Službeni glasnik RS", broj 24 od 6. marta 2015. godine), koji se može preuzeti sa sajta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Link: pravilnik-o-nacinu-postupku-i-sadrzini-podataka-za-utvrdjivanje-ispunjenosti-uslova >

Pitanja i odgovori u vezi primene novog zakona o planiranju i izgradnji
Pitanja i odgovore u vezi primene novog zakona o planiranju i izgradnji možete preuzeti sa sajta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Link: pitanja-i-odgovori >

OBJAVLJENI NOVI PRAVILNICI
U "Službenom glasniku RS" broj 22/2015 od 27.02.2015.g., objavljeni su podzakonski akti - Pravilnici na osnovu ovlašćenja iz Zakona o planiranju i izgradnji.
Pravilnike možete pogledati ovde >

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, 02. marta 2015. godine, koji možete pogledati ovde >

Zakon o planiranju i izgradnji prekretnica za investicije
Novi Zakon o planiranju i izgradnji, koji predviđa primenu objedinjene procedure izdavanja građevinskih dozvola od 1. marta, biće prekretnica u privlačenju investicija u našu zemlju, rečeno je na skupu u Privrednoj komori Beograda održanom 25.2.2015.
Državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović je rekla da će 1. januara 2016. početi i elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. >

8. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE"
U organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije, Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu I Zavoda za urbanizam grada Subotice održaće se osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE", od 16 do 18. aprila 2015. godine, u Subotici - Paliću. Kako je pomenuti skup uvršćen u Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komora Srbije za 2015. godinu, članovi matičnih sekcija planera I urbanista (licence: 100,200,201,202 i 203) dobijaju bodove usvojene od strane Skupštine Inženjerske komore Srbije, I to: za izlaganje rada 10 bodova, a učešće na skupu 7 bodova. >

Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matične sekcije urbanista
Matična sekcija urbanista raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za članove Matične sekcije urbanista. Rok za pristizanje prijava je 31.03.2015. godine. >

Pedeset prvi kongres ISOCARP, Međunarodne asocijacije urbanista i planera
Pedeset prvi kongres ISOCARP, Međunarodne asocijacije urbanista i planera održaće se od 19. do 23. oktobra 2015. godine u Holandiji, Belgiji i Nemackoj. Tema kongresa je "Gradovi spasavaju svet: otkrijmo ponovo planiranje" . >

11. Letnja škola urbanizma
U organizaciji Udruženja urbanista Srbije I Republičkog geodetskog zavoda održaće se 11. Letnja škola urbanizma, od 14 do 16. maja 2015. godine, u Kragujevcu, hotel "Šumarice". Ciljne grupe učesnika su: ministarstva, državna uprava, lokalna samouprava, fakulteti i instituti, javna i druga preduzeća, direkcije, zavodi, urbanisti, planeri, projektanti, izvođači. Kako je pomenuti skup uvršćen u Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komora Srbije za 2015. godinu, članovi matičnih sekcija planera I urbanista (licence 100,200,201,202 i 203) dobijaju bodove usvojene od strane Skupštine Inženjerske komore Srbije, I to: za izlaganje rada 10 bodova, a učešće na skupu 7 bodova. >

Najavljen novi zakon o legalizaciji nelegalnih objekata
Potpredsednik Vlade Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović najavila je da će u maju Vlada doneti poseban zakon koji će omogućiti da se u što kraćem roku legalizuju svi nelegalno izgrađeni objekti. >

FORUM URBANUM - Sajam urbanizma
Matična sekcija urbanista organizuje skup "FORUM URBANUM - Sajam urbanizma", na Borskom jezeru, u hotelu "Jezero" u periodu od 10. do 12. juna 2015. godine, i to kao redovni godišnji pregled urbanističkih ostvarenja članova sekcije. >
Program skupa preuzmite ovde.
Spisak učesnika preuzmite ovde.

Obaveštenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture članovima Inženjerske komore Srbije
Na sledećem linku možete da pročitate obaveštenje koje je objavljeno na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Link: obavestenje-za-clanove-inzenjerske-komore-srbije >

Obaveštenje potpredsedniku Vlade i ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorani Mihajlović
Obaveštenje potpredsedniku Vlade i ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorani Mihajlović možete pročitati ovde >

Izveštaj o postupanju Skupštine Inženjerske komore Srbije po dostavljenom mišljenju Ministarstva od 29.01.2015. godine
Izveštaj o postupanju Skupštine Inženjerske komore Srbije po dostavljenom mišljenju Ministarstva od 29.01.2015. godine možete pročitati ovde

Prilog 1: Saglasnost Ministarstva na statut Komore, br. 110-00-00014/2009-07 možete pogledati ovde

Detaljnije >

Dopis Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je uputilo Inženjerskoj komori Srbije 29. januara 2015. godine dopis koji možete pogledati ovde >

Osiguranje profesionalne odgovornosti članova Inženjerske komore Srbije u 2015. godini
Od 30.11.2014. do 30.11.2015. godine svi članovi Inženjerske komore Srbije osigurani su od profesionalne odgovornosti inženjera po svim štetnim događajima. Maksimalna suma za osiguranje po osiguraniku i štetnom događaju iznosi 1.807.106,00 dinara. U toku trajanja osiguranja, osiguranici ne učestvuju u novčanom iznosu u štetnom dogadjaju (franšiza) i zaključeno osiguranje je bez agregatne sume, što podrazumeva da ne postoji limit koji ograničava broj isplata načinjenih štetnih događaja. Polisa i uslovi za osiguranje profesionalne odgovornosti inženjera potpisani su sa kompanijom "Dunav osiguranje" a.d.o. koja je i u prethodnih pet godina osiguravala članove Komore. >

Priprema za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti
Inženjerska komora Srbije i Univerzitet "Union Nikola - Tesla" organizuju stručni seminar "Priprema za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti".

Obuka se održava petkom, subotom i nedeljom od 9 do 17:30 časova... Detaljnije >

Pogodnosti za članove Komore turističke agencije Business Travel & Services Kompas
Turistička agencija Business Travel & Services Kompas, omogućila je članovima Komore sledeće popuste: 12-15% na sajmove koji će biti objavljeni na sajtu Komore, 10% popusta za osobe koje putuju sa članom Komore, minimalni sesrvis od 5 evra za izdavanje avio karata i hotelske rezervacije uz servis od 10 evra po osobi. >

Aktivnosti Inženjerske komore Srbije u pružanju pomoći na otklanjanju posledica poplava
Inženjerska komora Srbije preduzima aktivnosti u pružanju pomoći u otklanjanju posledica pooplava koje su zadesile našu zemlju.
Aktivnosti Komore možete pogledati ovde. >

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma dalo je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije
Ministarstvo građevinarstva i urbanizma dalo je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije br. 1493/1-3 od 02.07.2012.godine br. 4078/1-3 od 20.12.2012. godine, broj: 1638/2 od 18.06.2013. godine, usvojenoj van sednice Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije.
Tekst Odluke možete preuzeti ovde. >

26. april 2015.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (3)
Promovisanje kompanija
Galerija
ForumPrijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka


Pretraga sajta