Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje članova
 Literatura
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanja
Poslednje predavanje

Mreža grobalja na prostoru regiona (administrativnog područja) Beograda Borka Protić, dipl.inž.arh.,
Borko Pjanić, dipl.inž.arh.
Materijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora
Energetska efikasnost


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Obrazac prijave za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 

Prof. dr Milisav Damnjanović, predsednik Inženjerske komore Srbije učestvovao je na poziv prof. dr Zorane Mihajlović, potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije na Međunarodnom forumu "Građevinske dozvole za konkurentniji region", održanom 07. oktobra u Beogradu
Prof. dr Milisav Damnjanović, predsednik Inženjerske komore Srbije učestvovao je na poziv prof. dr Zorane Mihajlović, potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije na Međunarodnom forumu "Građevinske dozvole za konkurentniji region", održanom 07. oktobra u Palati Srbije u Beogradu. Međunarodni forum "Građevinske dozvole za konkurentniji region" organizovali su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, NALED, GIZ Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga koji finansiraju vlade Nemačke i Švajcarske i USAID Projekat za bolje uslove poslovanja. >

11. Međunarodni sajam energetike i 12. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa ECOFAIR - ulaznice i predavanja za članove Komore
11. Međunarodni sajam energetike i 12. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa ECOFAIR održaće se od 14. do 16. oktobra 2015. godine na Beogradskom sajmu, adresa Bulevar vojvode Mišića 14, u hali 1, od 10,00 do 17,00 časova. Beogradski sajam je za 11. Međunarodni sajam energetike i 12. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa ECOFAIR, obezbedio besplatan ulazak na sajmove za sve posetioce, koji se blagovremeno prijave i registruju preko Internet stranice Sajma. >

Dragana Sinobad Petrović, dipl.inž.arh., član Skupštine Inženjerske komore Srbije, imenovana je za Glavnog urbanistu Grada Niša
Na sednici Skupštine Grada Niša, održanoj dana 24. septembra 2015. godine, Dragana Sinobad Petrović, diplomirani inženjer arhitekture, imenovana je za Glavnog urbanistu Grada Niša. Svoju uspešnu profesionalnu karijeru Dragana Sinobad Petrović ostvarila je Zavodu za Urbanizam grada Niša. Pet godina je bila zamenik direktora Zavoda za urbanizam, a više godina je bila Šef sektora za prostorne i generalne planove. Kao rukovodilac izrade plana, radila je prvi Prostorni plan Grada Niša 1991. godine, a zatim i novi koji je donet 2011. godine. Trenutno je i savetnik predsednika Inženjerske komore Srbije. Nakon preuzimanja dužnosti Glavnog urbaniste, a u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, postaće Predsednik Komisije za planove Grada Niša. >

Prof. dr Dragoslav Šumarac po drugi put izabran za potpredsednika Evropskog saveta inženjerskih komora
Prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije, na Dvanaestoj sednici Generalne skupštine Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC - European Council of Engineering Chambers), održanoj u Rimu 26. septembra 2015. godine, po drugi put je izabran za potpredsednika ECEC - a.
U radu Generalne skupštine ECEC-a, Inženjersku komoru Srbije je pored profesora Šumarca predstavljao i predsednik Komore prof. dr Milisav Damnjanović.

Newsletter ECEC-a možete pogledati ovde.

Galeriju svih slika na internet prezentaciji ECEC-a možete pogledati ovde. Detaljnije >

16. DANI ARHITEKTURE NIŠA
U organizaciji Inženjerske komore Srbije - regionalnih odbora podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture Regionalnog centra Niš i Društva arhitekata Niša, u periodu od 13.10. do 08.11. 2015. god. održati manifestacija 16. DANI ARHITEKTURE NIŠA. Ova tradicionalna manifestacija održava se po šesnaesti put i biće predstavljene četiri izložbe: Trijenale arhitekture Niš - 2015, 60 godina IAUS -a, Serbia - The City as a regional context for arhitecture i Stanovanje - Housing 2015. Detaljnije >

Šesto međunarodno naučno-stručno savetovanje "Geotehnički aspekti građevinarstva" - prvo obaveštenje i poziv za prijavu i dostavljanje radova
U organizaciji Saveza građevinskih inženjera Srbije, Srpskog društva za mehaniku tla i geotehničkog inženjerstva i GP "Rasing" doo Vršac, održaće se Šesto međunarodno naučno-stručno savetovanje "Geotehnički aspekti građevinarstva", od 02. do 06. novembra 2015. godine u hotelu "Srbija" u Vršcu. Detaljnije >

Objavljen je Evrokod za projektovanje betonskih konstrukcija i nacionalni prilog za Evrokod 2, deo 2
Institut za standardizaciju Srbije objavio je najobimniji deo Evrokoda koji sadrži opšta pravila za proračun konstrukcija od nearmiranog, armiranog i prethodno napregnutog betona, napravljenog od agregata normalne zapreminske mase i lakog agregata, kao i specifična pravila za zgrade. SRPS EN 1992-1-1:2015 sadrži i poslednju izmenu A1 ovog standarda koja je objavljena 2014. godine na evropskom nivou. Za primenu ovog standarda na teritoriji Republike Srbije biće potrebno koristiti njegov nacionalni prilog na SRPS EN 1992-1-1:2015/NA:2015 koji sadrži sve nacionalno određene parametre a nalazi se na javnoj raspravi do 17.11.2015. godine. Detaljnije >

Standard iz oblasti keramičkih pločica na javnoj raspravi
U Institutu za standardizaciju Srbije, u obnovljenom sastavu, počela je da radi Komisija za standarde i srodne dokumente KS U189, Keramičke pločice i sanitarna oprema. Ova komisija je, do danas, ažurirala sva izdanja srpskih standarda, pri čemu treba naglasiti da se svi standardi iz oblasti keramičkih pločica donose na srpskom jeziku. Standard na SRPS EN 14411:2015, kojim su standardizovane definicije i specifikacije u oblasti keramičkih pločica nalazi se na javnoj raspravi do 3.11.2015. godine. Standard je citiran u Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za keramičke pločice, čime je njegova primena na teritoriji Republike Srbije postala obavezna... Detaljnije >

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo nacrt zakona o ozakonjenju objekata.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je na sajtu nacrt zakona o ozakonjenju objekata.
Detaljnije >


Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata. Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 23/2015 i 77/2015 od 9.9.2015.godine, a stupio je na snagu 10.9.2015.
Detaljnije >


Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti građevinarstva i saobraćaja, koji su od javnog interesa
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavljuje drugi Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti građevinarstva i saobraćaja, koji su od javnog interesa. Konkurs ima za cilj realizacije projekata kojima se doprinosi jačanju svesti, značaju i unapređenju aktivnosti u oblasti građevinarstva i saobraćaja. Krajnji rok za podnošenje prijava je: 28. septembar 2015. godine. >

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović, uputila je poziv predsedniku Inženjerske komore Srbije, prof. dr Milisavu Damnjanoviću za učešće na međunarodnoj konferenciji na temu "Reforma građevinskih dozvola za konkurentniji region"
Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović, uputila je poziv prof. dr Milisavu Damnjanoviću, predsedniku Inženjerske komore Srbije za učešće na međunarodnoj konferenciji na temu "Reforma građevinskih dozvola za konkurentniji region", koja će se održati 07. oktobra 2015. godine u Beogradu. Organizator konferencije je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa partnerima (NALED, GIZ ORF i USAID - Projekat za bolje uslove poslovanja). Konferencija će biti posvećena razmeni iskustva u oblasti građevinskih dozvola među zemljama regiona, a neke od tema koje će biti razmatrane na konferenciji su: obezbeđivanje kvalitetnih planskih dokumenata, svojinsko pravni odnosi u vezi sa građevinskim zemljištem i gradnjom objekata, upotreba informacionih tehnologija u upravnim postupcima i javni nameti u vezi sa gradnjom objekata. Na konferenciju su pozvani visoki predstavnici zemalja koje imaju najbolje rezultate u pomenutoj oblasti na globalnom nivou kao i ministri nadležni za poslove građevinarstva iz regiona. >

Objavljena je Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona (betonski čelik, armaturne mreže i rešetkasti nosači)

U "Službenom glasniku RS", br. 35/2015. objavljena je Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona (betonski čelik, armaturne mreže i rešetkasti nosači) Prema navedenoj Uredbi, u prelaznom periodu od prve godine, proizvođač čelika za armiranje betona dužan je da pre isporuke na tržište Republike Srbije sačini DEKLARACIJU O USAGLAŠENOSTI sa priloženim IZVEŠTAJEM O ISPITIVANJU. Izveštaj o ispitivanju čelika za armiranje betona (hemijski sastav, zavarivost i mehaničke osobine) izdaje akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti, koje ispunjava uslove utvrđene standardom SRPS ISO/IEC 17025. Prilikom utvrđivanja ispunjenosti zahteva u pogledu kvaliteta koje mora da ispuni čelik za armiranje betona (betonski čelik, zavarena mreža, rešetkasti nosač) iz Uredbe, nadzor ne prihvata upotrebu čelika za armiranje betona bez Deklaracije o usaglašenosti. Uredba se primenjuje od 15. maja 2015. godine.

Detaljnije >

Nastup Inženjerske komore Srbije na 16. Međunarodnom sajmu inovacija, kooperacija i preduzetništva "INOCOOP 2015"
Na poziv Regionalne privredne komore Zrenjanina, Inženjerska komora Srbije je 27. avgusta 2015. godine imala nastup u Kristalnoj dvorani hale "Medison" na 16. Međunarodnom sajmu inovacija, kooperacija i preduzetništva "INOCOOP 2015". >

Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije
Aktivnosti iz oblasti Nacionalnog programa za 2015. godinu Aktivnosti iz oblasti zajedničkog Evropskog programa za 2015. godinu

13.10. - 16.10.2015.
36. Međunarodni stručno naučni skup "Vodovod i kanalizacija '15", u Vršcu

13.10. - 16.10.2015.
Savetovanje "Osvetljenje 2015", na Zlatiboru

15.10. - 16.10.2015.
Treća Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije, u Beogradu

15.10.2015.
Projektovanje, montaža i održavanje opreme i instalacija za dojavu požara, predavanje u Novom Sadu

16.10.2015.
Okrugli sto na temu "Gradski sportski centar u Čačku"
NAJAVA AKTIVNOSTI
> Trenutno nema najavljenih predavanja


Objavljen intervju sa prof. dr Milisavom Damnjanovićem, predsednikom Inženjerske komore Srbije u časopisu "Put plus"
Prof. dr Milisav Damnjanović, predsednik Inženjerske komore Srbije dao je intervju za časopis "Put plus" u kom govori o mestu i ulozi Inženjerske komore Srbije u privrednom životu Srbije, posebno u putnoj i železničkoj privredi, saradnji sa komorama u regionu kao i aktivnostima Komore.
Intervju sa prof. dr Milisavom Damnjanovićem, predsednikom Inženjerske komore Srbije možete pročitati ovde.

III međunarodni seminar na temu: "Od istraživanja do restauracije - nasleđe secesije"
U organizaciji Saveta za zaštitu i valorizaciju kulturnog i nepokretnog nasleđa Grada Subotice, Univerziteta u Novom Sadu - Građevinskog fakulteta u Subotici i NVO "authentic vojvodina" održaće se III međunarodni seminar na temu: "Od istraživanja do restauracije - nasleđe secesije" (From research to restoration - Art Nouveau Heritage)
Seminar se održava u petak, 11. septembra 2015. godine, sa početkom 10.00 časova. u Subotici, u Velikoj većnici Gradske kuće, Trg Slobode 1. Detaljnije >

Gostovanje prof. dr Dragoslava Šumarca, predsednika Skupštine Inženjerske komore Srbije u emisiji Srbija online na TV Kopernikus
Prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije gostovao je 25. avgusta 2015. godine u emisiji Srbija online na TV Kopernikus. Tema je bila stanje građevinarstva u Srbiji i perspektive. Snimak gostovanja prof. Šumarca možete pogledati na sledećem linku https://www.youtube.com/watch?v=l454XhJcBJw >

Simpozijum 15. Dani Orisa
U organizaciji Oris kuće arhitekture održaće se simpozijum 15. Dani Orisa, 17. i 18. oktobra 2015. godine u Zagrebu. Simpozijum Dani Orisa je međunarodni simpozijum koji se organizuje od 2001. godine kao dvodnevno događanje sa predavanjima istaknutih stranih i lokalnih arhitekata. Detaljnije >

Rasprava o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Statuta Inženjerske komore Srbije
Upravni odbor Inženjerske komore Srbije je 17.08.2015. godine, utvrdio Nacrt odluke o izmenama i dopunama Statuta Inženjerske komore Srbije i doneo odluku o sprovođenju rasprave o Nacrtu.

Rasprava o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Statuta Inženjerske komore Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 88/05 i 16/09) održaće se od 18. avgusta 2015. do 11. septembra 2015. godine. Detaljnije >

Matična sekcija urbanista raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za članove Matične sekcije urbanista
Matična sekcija urbanista raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za članove Matične sekcije urbanista. Rok za pristizanje prijava je 01.10.2015. godine. Detaljnije >

Godišnji susreti urbanista
U organizaciji Udruženja urbanista Srbije - Vojvođansko udruženje urbanista, Grada Pančeva i JP Direkcije za izgradnju i uređenje Pančeva I pokrovitelja Inženjerske komore Srbije - Matične sekcije urbanista održaće se "Godišnji susreti urbanista", 16. oktobra 2015. godine, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva. Kako je pomenuti skup uvršćen u Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komora Srbije za 2015. godinu, članovi matičnih sekcija planera I urbanista (licence 100,200,201,202 i 203) dobijaju bodove usvojene od strane Skupštine Inženjerske komore Srbije, I to: za izlaganje rada 7 bodova, a učešće na skupu 5 bodova. Detaljnije >

Javni poziv - konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović
ULUPUDS - Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, kao osnivač, i Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad - Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, Potisje Kanjiža A.D. - član grupe TONDACH, Inženjerska komora Srbije, Radio - televizija Srbije, kao suosnivači - objavljuju Javni poziv - konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović, koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.
Konkurs počinje da teče od utorka, 01.09.2015. godine, a završava se 15.10.2015.godine. Detaljnije >

Predsednik Komore uputio je potpredsednici Vlade Srbije i ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorani Mihajlović dopis u vezi regionalne zastupljenosti članova u organima Komore
Prof. dr Milisav Damnjanović, dipl.inž.arh, predsednik Inženjerske komore Srbije uputio je, prof. dr Zorani Mihajlović, potpredsednici Vlade Srbije i ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dopis u vezi regionalne zastupljenosti članova u organima Komore.

Naime, kako je Inženjerska komora Srbije organizovana po regionalnom principu, te kako Komora prilikom izbora članova organa i nosioca funkcija, ima obavezu da primeni i regionalni princip i obezbedi ne samo strukovnu već i regionalnu zastupljenost, to je ova tema zbog svoje aktuelnosti pokrenuta i pred nadležnim Ministarstvom koje imenuje svoje predstavnike u Upravnom i Nadzornom odboru Komore, a biće i posebno razmatrana na sednici Upravnog odbora Komore, a sve u svrhu kvalitetnijeg i neposrednog ostvarivanja ciljeva i zadataka Komore i zajedničkih interesa članova na regionalnom nivou, zbog čega su obrazovani i regionalni centri Komore.

Sadržaj dopisa možete pročitati ovde. >

Kursevi iz oblasti Zelene gradnje, napredne verzije LEED®v4 edukacije
11. 18. i 25. septembra 2015.godine
Predavanja su vrednovana sa 5 bodova po kursu za prijavljene učesnike, saglasno Pravilniku o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije.
Energo, Partner za Edukaciju Saveta Zelene gradnje SAD (USGBC®) tvorca LEED® protokola, održaće trodnevnu seriju Kurseva iz oblasti Zelene gradnje, LEED®edukacije profesionalaca, u mesecu septembru.
LEED®v4, predstavlja najnoviju verziju rejting sistema Američkog saveta Zelene gradnje (USGBC®) za sertifikaciju objekata. Nova verzija, LEED®v4, osmišljena je da unapredi način na koji projektantske strane razmišljaju, međusobno integrišu, projektuju i grade. Detaljnije >

Poziv za učešće na 6-tom TRIJENALU ARHITEKTURE - NIŠ 2015.
Pozivaju se arhitekte, članovi Inženjerske komore Srbije Regionalnog centra Niš, kao i ostale arhitekte članovi Inženjerske komore Srbije, koji su projektovali ili izveli objekte na teritoriji koju pokriva Regionalni centar Niš i studenti arhitekture, da uzmu učešće na 6-tom Trijenalu arhitekture - Niš 2015. Trijenale se održava u sklopu Manifestacije "16. Dani arhitekture Niša"od 13. oktobra do 08. novembra 2015.g., koju organizuju Društvo arhitekata Niša i Inženjerska komora Srbije - regionalni odbori podsekcija diplomiranih inženjera arhitekata regionalnog centra Niš. Detaljnije >

17. naučno savetovanje SDHI i SDH
U organizaciji Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI), Srpskog društva za hidrologiju (SDH) i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje se 17. naučno savetovanje SDHI i SDH. Savetovanje će se održati od 5. do 6. oktobra 2015. godine, u Vršcu. Sve detalje o Savetovanju moguće je naći na http://hikom.grf.bg.ac.rs/web_stranice/SDHI/SDHI17/sdhi17_index.htm.
Učešće na Savetovanju će biti bodovano saglasno Pravilniku o profesionalnom usavršavanju članova Komore. >

Građevinski radovi u osam opština u Srbiji
Misija OEBS u Srbiji traži ponude od kvalifikovanih firmi za sledeće radove: "Građevinski radovi u osam opština u Srbiji". Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 21. avgusta 2015. godine. Detaljnije informacije možete pogledati ovde >

Peta međunarodna konferencija sa radionicom REMOO-2015 "Tehnološka, simulacijska i eksperimentalna dostignuća u sistemima proizvodnje energije"
Peta međunarodna konferencija sa radionicom REMOO-2015 na temu "Tehnološka, simulacijska i eksperimentalna dostignuća u sistemima proizvodnje energije" održaće se 23. i 24. septembra 2015. godine po prvi put u Crnoj Gori, u hotelu Maestral u Budvi.
REMOO pruža aktivnu platformu za diskusiju, sticanje novih kontakata i poslovnih mogućnosti na regionalnom i medjunarodnom planu u sektoru energetike.
Detaljnije informacije u vezi konferencije možete pogledati ovde >

13. Međunarodna naučna konferencija iNDiS 2015 - Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva
Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakulteta tehničkih nauka Novog Sada, od 25. do 27. novembra 2015. godine organizuje 13. Međunarodnu naučnu konferenciju iNDiS 2015 - Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva. Više informacija o konferenciji, prijavu učešća, cena kotizacije kao i uputstvo za pisanje rada možete pogledati na sajtu: www.indis.gradjevinans.net Saopštenje u vezi skupa iNDiS 2015 možete pogledati ovde >

Javni konkurs za učestvovanje u petodnevnoj obuci sa temom "Ekonomska analiza i dimenzionisanje sistema za proizvodnju biogasa"
GIZ DKTI Program "Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji" je bilateralni program između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke. Program se fokusira na perspektive i izazove u razvoju srpskog tržišta bioenergije. "Razvoj projekata" je jedna od četiri oblasti delovanja u okviru GIZ DKTI programa. Ova komponenta projekta pruža podršku srpskim i nemačkim investitorima u razvoju i implementaciji različitih vrsta inovativnih bioenergetskih projekata (postrojenja za sagorevanje slame, sistemi grejanja u javnim zgradama, biogasna postrojenja, postrojenja za generisanje toplote za industrijke procese). >

Počela primena novih propisa iz oblasti građevinarstva

Postavljene radne verzije izmena podzakonskih akata koji uređuju sprovođenje objedinjene procedure, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji
Na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za građevinske dozvole, postavljene su radne verzije izmena podzakonskih akata koji uređuju sprovođenje objedinjene procedure, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, i to:
- Uredba o lokacijskim uslovima;
- Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure;
- Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata;
- Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata;
- Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji.

Uvid u navedene dokumente možete izvršiti posredstvom sledećeg linka:
http://gradjevinskedozvole.rs/download.php?IDGrupa=750

Primedbe i predlozi se mogu slati na e-mail: info@gradjevinskedozvole.rs, najkasnije do 12. jula 2015. godine. >

Održano predavanje na temu "EN 1990, Basis of structural design, EN 1991 (Eurocode 1), Actions on structures"
U okviru Programa kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti zajedničkog evropskog programa za 2015. godinu, u Beogradu je dana 15.05.2015. godine, održano predavanje na temu "EN 1990, Basis of structural design, EN 1991 (Eurocode 1), Actions on structures". Predavanje je održao ugledni stručnjak za ovu oblast Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Höffer, CE, sa Ruhr-Universität, Bochum, Nemačka. Ovo predavanje je obuhvatilo uticaj vetra, snega, zemljotresa na objekte po tom evropskom standardu. Predavač je prikazao primere konstrukcija koje su se rušile u Nemačkoj pod uticajem snega, a za koje nije urađen adekvatan proračun. >

U nepunih mesec dana realizovane dve velike Manifestacije u organizaciji regionalnog centra Kragujevac
U organizaciji regionalnih odbora podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture - Regionalnog centra Kragujevac održana je manifestacija "Dani arhitekture Kragujevac 2015" od 18. - 19. juna 2015. godine. Na poziv članova regionalnog centra Kragujevac, Manifestaciji su prisustvovali prof. dr Milisav Damnjanović, predsednik Inženjerske komore Srbije i Milorad Miladinović, potpredsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije. >

MANIFESTACIJA "01. JUL - DAN NOVOSADSKIH ARHITEKATA 2015"
Društvo arhitekata Novog Sada u suorganizaciji sa Inženjerskom komorom Srbije - Regionalnim odborom podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture regionalnog centra Novi Sad, organizuju tradicionalnu manifestaciju 01.JUL DAN NOVOSADSKIH ARHITEKATA 2015. koja će se održati 01. Jula 2015. godine, dvorac "Eđšeg" ul. Antona Čehova br.4 u Novom Sadu. >

Savez geodeta Srbije dodelio Zahvalnicu Inženjerskoj komori Srbije
Savez geodeta Srbije dodelio je Zahvalnicu Inženjerskoj komori Srbje za pomoć i saradnju na realizaciji XXVIII Sabora geodeta Srbije, koji je održan 20. juna 2015.g. na Borskom jezeru. Zahvalnicu možete pogledati ovde. >

Promocija najnovijih zbirki standarda i srodnih dokumenata u Privrednoj komori Srbije
Institut za standardizaciju Srbije, Privredna komora Srbije i Program za razvoj privatnog sektora u Srbiji - ACCESS, koji sprovodi Nemačka vlada kroz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH u Srbiji organizuju promociju najnovijih zbirki standarda i srodnih dokumenata u Privrednoj komori Srbije, Resavska ulica br. 13-15, Beograd, 3. jula 2015. godine sa početkom u 12.30 časova. Za učesnike promocije i za članove Inženjerske komore Srbije obezbeđen je poseban popust pri kupovini novih zbirki standarda. Detaljnije >

5. regionalna konferencija "Energetska efikasnost i zaštita životne sredine u industriji" IEEP 20, konferencija na Zlatiboru
U organizaciji Drštva termičara Srbije održaće se 5. regionalna konferencija "Energetska efikasnost i zaštita životne sredine u industriji" IEEP 2015, od 24. do 27. juna 2015. godine na Zlatiboru. Detaljnije >

Akademik Milan Lojanica, dipl. inž. arh., dobitnik Nagrade za životno delo Inženjerske komore Srbije za 2015. godinu
Povodom 12 godina rada Inženjerske komore Srbije proslavljen je "Dan Inženjerske komore Srbije" 14. juna 2015. godine u prostorijama Komore u Beogradu. Među brojnim zvanicama, prisutni su bili Mohamed Nabhan, ambasador Palestine u Beogradu, Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije i predsednik Evropskog saveta inženjerskih komora, Stefan Kinarev, predsednik Komore inženjera za investiciono projektovanje Bugarske, Ivan Karalev, generalni sekretar Komore inženjera za investiciono projektovanje Bugarske, Ljubo Dušanov Stjepčević, predsednik Izvršnog odbora strukovne komore arhitekata Inženjerske komore Crne Gore, Svetislav Popović, generalni sekretar Inženjerske komore Crne Gore, akademik prof. Branislav Mitrović, predsednik Prvog saziva Skupštine Inženjerske komore Srbije u periodu od 2004. do 2008. godine, Milan Vuković, predsednik Inženjerske komore Srbije u periodu od 2004. do 2006. godine, dobitnici nagrada Inženjerske komore Srbije za 2015. godinu, direktori firmi i preduzeća, članovi Upravnog i Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije, predstavnici Suda časti i komisija Upravnog odbora Komore, članovi izvršnih odbora matičnih sekcija, predstavnici medija i ostali uvaženi gosti. >

INŽENjERSKOJ KOMORI SRBIJE UKAZANA VELIKA ČAST
Povodom posete Republici Srbiji njegove ekselencije, predsednika Palestine gospodina Mahmuta Abasa, predsednik Skupštine naše Komore prof. dr Dragoslav Šumarac je, pored uglednih zvanica, bio prisutan na svečanosti u zgradi predsedništva RS, koju je priredio Tomislav Nikolić, predsednik Republike Srbije.

Ovo je veliko priznanje za međunarodne aktivnosti naše Komore, a posebno je važno za položaj našeg građevinarstva u arapskim zemljama.

Uticaj Palestine u arapskom svetu je veliki, predsednik Svetske federacije inženjerskih komora je Palestinac, gospodin Abdelhamid Marvan, a Inženjerska komora Srbije je članica Svetske federacije inženjerskih komora od 2012. godine. >

24. Međunarodni salon urbanizma
U organizaciji Udruženja urbanista Srbije, a u saradnji sa JP Zavodom za urbanizam Niš I Društvom urbanista Niša održaće se 24. Međunarodni salon urbanizma, od 06 do 13. novembra 2015. godine, u Nišu, u galeriji "Srbija". Kako je pomenuti skup uvršćen u Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komora Srbije za 2015. godinu, članovi matičnih sekcija planera, urbanista I arhitekte projektanti (licence 100,200,201,202,203 i 300) dobijaju 5 bodova za izlaganje rada koji su usvojeni od strane Skupštine Inženjerske komore Srbije. >

BAZA PROPISA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
Podsetimo se starih propisa iz oblasti gradjevinarstva iz perioda postojanja Kraljevine Jugoslavije:

Građevinski zakon ("Službene novine Kraljevine Jugoslavije", br.133/1931) možete pogledati ovde.

Opšta uputstva za izradu uredbe o izvođenju regulacionog plana i građevinskog pravilnika("Službene novine Kraljevine Jugoslavije", br.166/1932) možete pogledati ovde. >

Zahvalnica Komori od Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu
Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu dodelio je Inženjerskoj komori Srbije zahvalnicu za podršku organizaciji simpozijuma na temu "Drugi regionalni simpozijum o klizištima Jadransko-Balkanskog regiona", od 14. do 16. maja 2015. godine u Beogradu. Detaljnije >

Sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova
Upravni odbor Inženjerske komore Srbije, a na predlog izvršnih odbora Matične sekcije projektanata I Matične sekcije izvođača radova, na 32. redovnoj sednici održanoj 08.06.2015. godine, usvojio je Odluku o sufinansiranju projekata koji su od interesa za članove Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova. Detaljnije >

Sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove Matične sekcije urbanista
Upravni odbor Inženjerske komore Srbije, a na predlog Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista, na 30. redovnoj sednici održanoj 19.05.2015. godine, usvojio je odluku u vezi sufinansiranja projekata koji su od interesa za članove Matične sekcije urbanista. Detaljnije >

"Razgovori sredom" u organizaciji CEP-a - "Izazovi saobraćajne strategije Beograda"
Predavanja planirana za 17.06 neće biti održana >

Projekat "Evropska podrška inkluziji Roma"
Misija OEBS u Srbiji sprovodi projekat "Evropska podrška inkluziji Roma", koji finansira Evropska Unija kroz IPA 2012 fondove. Jedan od ciljeva Projekta je i priprema tehničke dokumentacije za neophodne infrastrukturne radove u podstandardnim romskim naseljima u 20 pilot opštinama. Sa tehničkom dokumentacijom izrađenom kroz ovaj Projekat, opštine će biti u mogućnosti da naredne godine konkurišu za sredstva iz IPA 2013 fondova namenjenih za gradnju. Kroz procenu stanja u podstandardnim romskim naseljima u pilot opštinama, utvrđeno je da je neophodno izraditi ukupno 16 kompleta tehničke dokumentacije u 15 opština. Detaljnije >

Pozivni centar i internet stranica za pravilnu primenu Zakona o planiranju i izgradnji
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i uz podršku USAID-a organizuje rad pozivnog centra kojim bi se unapredilo sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji.

Pozivni centar bi trebalo da pruži relevantne informacije svim zainteresovanima, u cilju boljeg razumevanja i pravilne primene odredaba Zakona o planiranju i izgradnji. Brojevi telefona pozivnog centra su: 011/40-43-190, 011/40-43-191 i 011/40-43-192. Detaljnije >

Grad Beograd objavio šeme sprovođenja procedura, shodno izmenama Zakona o planiranju i izgradnji
Grad Beograd je objavio šeme sprovođenja procedura, shodno izmenama Zakona o planiranju i izgradnji usvojenim u decembru 2014. godine, u postupcima izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole, objedinjene procedure i uputstva imalaca javnih ovlašćenja u objedinjenoj proceduri. >

Akademik prof. Branislav Mitrović o Projektu Beograd na vodi
Akademik prof. Branislav Mitrović, diplomirani inženjer arhitekture, redovni profesor Univerziteta u Beogradu - Arhitektonskog fakulteta, predsednik Prvog saziva Skupštine Inženjerske komore Srbije u periodu od 2004. do 2008. godine, laureat Nagrade za životno delo Inženjerske komore Srbije za 2009. godinu, iznosi svoja mišljenja i stavove o projektu Beograd na vodi. >

Poziv za nominacije UNESCO - Japan Nagrada na ESD
UNESCO - Japan Nagrada za edukaciju o održivom razvoju (ESD), osnovana je od strane Izvršnog odbora na svojoj 195. sednici i najavljena službeno na Svetskoj konferenciji UNESCO-a o ESD (10.-12. novembar, Aichi-Nagoya, Japan). ESD Nagrada odaje počast za izuzetne napore pojedinaca, institucija, organizacija ili drugih lica koja se bave ESD aktivnostima. Velikodušno finansirana od Vlade Japana, nagrada se sastoji od tri godišnje nagrade od 50.000 dolara za svakog pobednika. >

Ciljevi održivog razvoja Svetske federacije inženjerskih organizacija
Odbor za očuvanje životne okoline Svetskog udruženja inženjerskih organizacija I Sektor za poljoprivredu su formirali blog, raspravljajući o važnosti inženjeringa I inženjera povodom borbe za smanjenje gladi u svetu.

Jedan od ključnih postova 2015., Ciljeva održivog razvoja Svetske federacije inženjerskih organizacija, svakako je vezan za Inženjering, koji će doprineti ispunjavanju ciljeva organizovanih povodom smanjenja gladi i siromaštva u svetu, a koji su u završnoj fazi usvajanja od strane Ujedinjenih nacija. >

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona
Na osnovu člana 201. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji, a u vezi sa članom 5. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, Vlada RS je donela Uredbu o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona. Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS" br. 35/2015 od 17.4.2015., stupa na snagu 25.4.2015. a primenjuje od 15.5.2015. godine.

Uredbu možete preuzeti... Detaljnije >

Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije
Na osnovu člana 201. stav 5. tačka 28) Zakona o planiranju i izgradnji, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je donelo Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije. Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 35/2015 od 17.4.2015., stupa na snagu 25.4.2015., a primenjuje se od 1.1.2016. godine.

Pravilnik možete preuzeti... Detaljnije >

5. Međunarodna konferencija i radionica REMOO 2015
5. Međunarodna konferencija i radionica REMOO 2015. - Tehnologija, Modeliranje i Eksperimentalna Dostignuća u Energetskom Proizvodnom Sistemu, održaće se 23. i 24 septembra 2015. godine u Budvi u Crnoj Gori. Rok za prijavu abstrakata je 24. april 2015.g. Jednu A4 stranu rezimea poslati mailom ( na: remoo@renecon.eu ) kao MS Word fajl, koji treba da sadrži ime autora, rezime sa ili bez grafike /crteža /skice/, 5 ključnih reči i izabranu temu. Jednom autoru je dozvoljeno da podnese maksimalno 2 rada. >

Uredba o lokacijskim uslovima
Vlada RS je usvojila Uredbu o lokacijskim uslovima. Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 35/2015 od 17.04.2015. godine, a stupila je na snagu 18.04.2015. godine.

Uredbu možete preuzeti ovde. >

Uputstvo o načinu postupanja organa Ministarstva unutrašnjih poslova i organa koji sprovode objedinjenu proceduru u postupcima ostvarivanja prava na gradnju za objekte za koje se primenjuju mere zaštite od požara
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa članom 47. Zakona o državnoj upravi, sarađujući u zajedničkim pitanjima koja se tiču primene Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o zaštiti od požara doneli su Uputstvo o načinu postupanja organa Ministarstva unutrašnjih poslova i organa koji sprovodi objedinjenu proceduru u postupcima ostvarivanja prava na gradnju za objekte za koje se primenjuju mere zaštite od požara. Detaljnije >

Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi"
Predsednik Republike Srbije, Tomislav Nikolić proglasio je 14. aprila 2015. godine Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi", koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2015. godini, 10. aprila 2015. godine. Detaljnije >

ČLANSTVO KOMORE U BROJKAMA: Grafički prikaz brojnosti i strukture članstva Inženjerske komore Srbije, regionalne zastupljenosti i vrsta licenci
Informacije u formi grafičkih prikaza brojnosti i strukture članstva Inženjerske komore Srbije, regionalne zastupljenosti i vrsta licenci, na dnevnom nivou ažurnosti podataka, možete pogledati ovde >

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo nove pravilnike
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o sadržini i načinu vođenja i održavanja Centralnog registra planskih dokumenata, informacionog sistema o stanju u prostoru i lokalnog informacionog sistema i digitalnom formatu dostavljanja planskih dokumenata i Pravilnik o sadržini, načinu, postupku i rokovima izrade i objavljivanje separata. Pravilnici su objavljeni u "Službenom glasniku RS", br. 33/2015 od 9.4.2015. godine. >

Anketni Konkurs za idejno grafičko rešenje za znak i logo Godišnjeg skupa urbanista Srbije "Forum urbanum"
Sekcija urbanista Inženjerske komore Srbije raspisuje anketni Konkurs za idejno grafičko rešenje za znak i logo Godišnjeg skupa urbanista Srbije "Forum urbanum".
Predmet Konkursa je grafičko rešenje znaka i logotipa skupa urbanista Srbije "Forum urbanum", koji jednom godišnje organizuje Sekcija urbanista Inženjerske komore Srbija.
Cilj Konkursa je da se između ponuđenih autorskih predloga odabere kvalitetno, originalno i jednostavno rešenje znaka i logotipa, primenljivo na svim savremenim sredstvima poslovne i vizuelne komunikacije. >

Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa. Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 31/2015 od 1.4.2015. godine, a stupio je na snagu 2.4.2015. >

Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova
Matične sekcije projektanata i izvođača radova raspisuju Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova. Rok za pristizanje prijave je 22.04.2015. godine >

OBJAVLJENI NOVI PRAVILNICI
U "Službenom glasniku RS" broj 27/2015 od 18.03.2015.g., objavljeni su podzakonski akti - Pravilnici na osnovu ovlašćenja iz Zakona o planiranju i izgradnji, i to Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti i o izdavanju i oduzimanju licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera i Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata
Pravilnike možete pogledati ovde >

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo Javni konkurs za sufinansiranje projekata koji su od javnog interesa
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koji su od javnog interesa. Konkurs ima za cilj realizacije projekata kojima se doprinosi jačanju svesti, značaju i unapređenju aktivnosti u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 08. april 2015. godine. Tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti na internet stranici Ministarstva na linku www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-gradjevinarstva-saobracaja-i-infrastukture . >

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo obrasce koji se primenjuju u objedinjenoj proceduri
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je objavilo obrasce koji se primenjuju u objedinjenoj proceduri.
Obrasci su dostupni na sajtu ministarstva na linku: http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/objedinjena-procedura-obrasci. >

Obrasci zahteva za lokacijsku i gradjevinsku dozvolu i šeme objedinjene procedure i procedure za izdavanje lokacijskih uslova
Gradska uprava Grada Beograda, na svom sajtu objavila obrasce zahteva za lokacijsku i gradjevinsku dozvolu i šeme objedinjene procedure i procedure za izdavanje lokacijskih uslova. Obrasci i šeme se mogu preuzeti sa sajta Gradske uprave:

Link: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1656031 >

Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci
Objavljen je Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ("Službeni glasnik RS", broj 24 od 6. marta 2015. godine), koji se može preuzeti sa sajta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Link: pravilnik-o-nacinu-postupku-i-sadrzini-podataka-za-utvrdjivanje-ispunjenosti-uslova >

Pitanja i odgovori u vezi primene novog zakona o planiranju i izgradnji
Pitanja i odgovore u vezi primene novog zakona o planiranju i izgradnji možete preuzeti sa sajta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Link: pitanja-i-odgovori >

OBJAVLJENI NOVI PRAVILNICI
U "Službenom glasniku RS" broj 22/2015 od 27.02.2015.g., objavljeni su podzakonski akti - Pravilnici na osnovu ovlašćenja iz Zakona o planiranju i izgradnji.
Pravilnike možete pogledati ovde >

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, 02. marta 2015. godine, koji možete pogledati ovde >

Zakon o planiranju i izgradnji prekretnica za investicije
Novi Zakon o planiranju i izgradnji, koji predviđa primenu objedinjene procedure izdavanja građevinskih dozvola od 1. marta, biće prekretnica u privlačenju investicija u našu zemlju, rečeno je na skupu u Privrednoj komori Beograda održanom 25.2.2015.
Državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović je rekla da će 1. januara 2016. početi i elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. >

Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matične sekcije urbanista
Matična sekcija urbanista raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za članove Matične sekcije urbanista. Rok za pristizanje prijava je 31.03.2015. godine. >

Pedeset prvi kongres ISOCARP, Međunarodne asocijacije urbanista i planera
Pedeset prvi kongres ISOCARP, Međunarodne asocijacije urbanista i planera održaće se od 19. do 23. oktobra 2015. godine u Holandiji, Belgiji i Nemackoj. Tema kongresa je "Gradovi spasavaju svet: otkrijmo ponovo planiranje" . >

Najavljen novi zakon o legalizaciji nelegalnih objekata
Potpredsednik Vlade Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović najavila je da će u maju Vlada doneti poseban zakon koji će omogućiti da se u što kraćem roku legalizuju svi nelegalno izgrađeni objekti. >

Obaveštenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture članovima Inženjerske komore Srbije
Na sledećem linku možete da pročitate obaveštenje koje je objavljeno na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Link: obavestenje-za-clanove-inzenjerske-komore-srbije >

Obaveštenje potpredsedniku Vlade i ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorani Mihajlović
Obaveštenje potpredsedniku Vlade i ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorani Mihajlović možete pročitati ovde >

Izveštaj o postupanju Skupštine Inženjerske komore Srbije po dostavljenom mišljenju Ministarstva od 29.01.2015. godine
Izveštaj o postupanju Skupštine Inženjerske komore Srbije po dostavljenom mišljenju Ministarstva od 29.01.2015. godine možete pročitati ovde

Prilog 1: Saglasnost Ministarstva na statut Komore, br. 110-00-00014/2009-07 možete pogledati ovde

Detaljnije >

Dopis Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je uputilo Inženjerskoj komori Srbije 29. januara 2015. godine dopis koji možete pogledati ovde >

Osiguranje profesionalne odgovornosti članova Inženjerske komore Srbije u 2015. godini
Od 30.11.2014. do 30.11.2015. godine svi članovi Inženjerske komore Srbije osigurani su od profesionalne odgovornosti inženjera po svim štetnim događajima. Maksimalna suma za osiguranje po osiguraniku i štetnom događaju iznosi 1.807.106,00 dinara. U toku trajanja osiguranja, osiguranici ne učestvuju u novčanom iznosu u štetnom dogadjaju (franšiza) i zaključeno osiguranje je bez agregatne sume, što podrazumeva da ne postoji limit koji ograničava broj isplata načinjenih štetnih događaja. Polisa i uslovi za osiguranje profesionalne odgovornosti inženjera potpisani su sa kompanijom "Dunav osiguranje" a.d.o. koja je i u prethodnih pet godina osiguravala članove Komore. >

Priprema za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti
Inženjerska komora Srbije i Univerzitet "Union Nikola - Tesla" organizuju stručni seminar "Priprema za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti".

Obuka se održava petkom, subotom i nedeljom od 9 do 17:30 časova... Detaljnije >

Pogodnosti za članove Komore turističke agencije Business Travel & Services Kompas
Turistička agencija Business Travel & Services Kompas, omogućila je članovima Komore sledeće popuste: 12-15% na sajmove koji će biti objavljeni na sajtu Komore, 10% popusta za osobe koje putuju sa članom Komore, minimalni sesrvis od 5 evra za izdavanje avio karata i hotelske rezervacije uz servis od 10 evra po osobi. >

Aktivnosti Inženjerske komore Srbije u pružanju pomoći na otklanjanju posledica poplava
Inženjerska komora Srbije preduzima aktivnosti u pružanju pomoći u otklanjanju posledica pooplava koje su zadesile našu zemlju.
Aktivnosti Komore možete pogledati ovde. >

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma dalo je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije
Ministarstvo građevinarstva i urbanizma dalo je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije br. 1493/1-3 od 02.07.2012.godine br. 4078/1-3 od 20.12.2012. godine, broj: 1638/2 od 18.06.2013. godine, usvojenoj van sednice Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije.
Tekst Odluke možete preuzeti ovde. >

10. oktobar 2015.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (4)
Promovisanje kompanija
Galerija
ForumPrijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka


Pretraga sajta