Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje članova
 Literatura
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanja
Poslednje predavanje

Materijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora
Energetska efikasnost


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Obrazac prijave za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 

Upoznavanje sa novim standardima u oblasti prenaponskih zaštita u elektroenergetici i novim proizvodima u "safetec tehnologiji"
U organizaciji firme "Iskra Zaščite" d.o.o. i Inženjerske komore Srbije u četvrtak 2. aprila 2015.g. sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj Sali prostorija Inženjerske komore Srbije u Beogradu održaće se prezentacija sa predavanjem na temu Upoznavanje sa novim standardima u oblasti prenaponskih zaštita u elektroenergetici i novim proizvodima u "safetec tehnologiji".

Predavanje ima za cilj upoznavanje projektanata i izvođača sa osnovnim principima prenaponskih zaštita u elektroenergetskim mrežama, preporuke za pravilan izbor i montažu uređaja, upoznavanje sa novim standardima u oblasti zaštite od prenapona, kao i novim proizvodima u oblasti prenaponskih zaštita u SAFETEC tehnologiji tehnologiji. >

41. Međunarodni sajam građevinarstva
Obaveštavamo članove Inženjerske komore Srbije da je Beogradski sajam za 41. Međunarodni sajam građevinarstva, koji se održava od 15. do 19. aprila 2015. godine, obezbedio besplatan ulazak na Sajam za sve posetioce, koji se blagovremeno prijave i registruju preko Internet stranice Sajma. Za dobijanje besplatne ulaznice za posetu Sajmu, možete se prijaviti na sledećoj Internet stranici: http://seebbe.talkb2b.net/members/register.
Inženjerska komora Srbije će 15. aprila 2015.g. od 13 do 15 časova imati nastup na Sajmu građevinarstva u Svečanoj sali Upravne zgrade Beogradskog sajma, ul. Bulevar vojvode Mišića 14 kao i svoj štand za sve dane trajanja Sajma, koji se nalazi u hali 2 nivo A (broj štanda 2204).
Pozivamo članove Komore da posete štand Inženjerske komore Srbije i da prisustvuju aktivnostima u okviru pratećih aktivnosti na Sajmu. >

Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova
Matične sekcije projektanata i izvođača radova raspisuju Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova. Rok za pristizanje prijave je 22.04.2015. godine >

Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije
Aktivnosti iz oblasti Nacionalnog programa za 2015. godinu Aktivnosti iz oblasti zajedničkog Evropskog programa za 2015. godinu

27.03.2015.
Ćirilica i internet, predavanje u Kraljevu

02.04.2015.
Projektovanje, montaža i održavanje opreme i instalacija za detekciju ekspolozivnih i otrovnih gasova i para, predavanje u Novom Sadu
NAJAVA AKTIVNOSTI
> Trenutno nema najavljenih predavanja


OBJAVLJENI NOVI PRAVILNICI
U "Službenom glasniku RS" broj 27/2015 od 18.03.2015.g., objavljeni su podzakonski akti - Pravilnici na osnovu ovlašćenja iz Zakona o planiranju i izgradnji, i to Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti i o izdavanju i oduzimanju licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera i Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata
Pravilnike možete pogledati ovde >

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo Javni konkurs za sufinansiranje projekata koji su od javnog interesa
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koji su od javnog interesa. Konkurs ima za cilj realizacije projekata kojima se doprinosi jačanju svesti, značaju i unapređenju aktivnosti u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 08. april 2015. godine. Tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti na internet stranici Ministarstva na linku www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-gradjevinarstva-saobracaja-i-infrastukture . >

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo obrasce koji se primenjuju u objedinjenoj proceduri
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je objavilo obrasce koji se primenjuju u objedinjenoj proceduri.
Obrasci su dostupni na sajtu ministarstva na linku: http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/objedinjena-procedura-obrasci. >

Obrasci zahteva za lokacijsku i gradjevinsku dozvolu i šeme objedinjene procedure i procedure za izdavanje lokacijskih uslova
Gradska uprava Grada Beograda, na svom sajtu objavila obrasce zahteva za lokacijsku i gradjevinsku dozvolu i šeme objedinjene procedure i procedure za izdavanje lokacijskih uslova. Obrasci i šeme se mogu preuzeti sa sajta Gradske uprave:

Link: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1656031 >

Dvadeset osma redovna sednica Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije
Dvadeset osma sednica Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije održana je u utorak, 17. marta 2015. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Inženjerske komore Srbije, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II sprat.

Dnevni red možete pogledati na sledećem linku. >

Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci
Objavljen je Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ("Službeni glasnik RS", broj 24 od 6. marta 2015. godine), koji se može preuzeti sa sajta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Link: pravilnik-o-nacinu-postupku-i-sadrzini-podataka-za-utvrdjivanje-ispunjenosti-uslova >

Pitanja i odgovori u vezi primene novog zakona o planiranju i izgradnji
Pitanja i odgovore u vezi primene novog zakona o planiranju i izgradnji možete preuzeti sa sajta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Link: pitanja-i-odgovori >

OBJAVLJENI NOVI PRAVILNICI
U "Službenom glasniku RS" broj 22/2015 od 27.02.2015.g., objavljeni su podzakonski akti - Pravilnici na osnovu ovlašćenja iz Zakona o planiranju i izgradnji.
Pravilnike možete pogledati ovde >

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, 02. marta 2015. godine, koji možete pogledati ovde >

Rezultati Konkursa za urbanističko-arhitektonsko rešenje rekonstrukcije i revitalizacije (Stare Vajfertove) pivare u Pančevu
Završen je Konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje rekonstrukcije i revitalizacije (Stare Vajfertove) pivare u Pančevu.

Rezultate Konkursa možete pogledati ovde >

Druga redovna sednica Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije
Druga redovna sednica Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije održana je u četvrtak, 05. marta 2015. godine u prostorijama Inženjerske komore Srbije u Beogradu.

Dnevni red možete pogledati ovde. >

Zakon o planiranju i izgradnji prekretnica za investicije
Novi Zakon o planiranju i izgradnji, koji predviđa primenu objedinjene procedure izdavanja građevinskih dozvola od 1. marta, biće prekretnica u privlačenju investicija u našu zemlju, rečeno je na skupu u Privrednoj komori Beograda održanom 25.2.2015.
Državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović je rekla da će 1. januara 2016. početi i elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. >

8. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE"
U organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije, Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu I Zavoda za urbanizam grada Subotice održaće se osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE", od 16 do 18. aprila 2015. godine, u Subotici - Paliću. Kako je pomenuti skup uvršćen u Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komora Srbije za 2015. godinu, članovi matičnih sekcija planera I urbanista (licence: 100,200,201,202 i 203) dobijaju bodove usvojene od strane Skupštine Inženjerske komore Srbije, I to: za izlaganje rada 10 bodova, a učešće na skupu 7 bodova. >

Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matične sekcije urbanista
Matična sekcija urbanista raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata od interesa za članove Matične sekcije urbanista. Rok za pristizanje prijava je 31.03.2015. godine. >

Pedeset prvi kongres ISOCARP, Međunarodne asocijacije urbanista i planera
Pedeset prvi kongres ISOCARP, Međunarodne asocijacije urbanista i planera održaće se od 19. do 23. oktobra 2015. godine u Holandiji, Belgiji i Nemackoj. Tema kongresa je "Gradovi spasavaju svet: otkrijmo ponovo planiranje" . >

11. Letnja škola urbanizma
U organizaciji Udruženja urbanista Srbije I Republičkog geodetskog zavoda održaće se 11. Letnja škola urbanizma, od 14 do 16. maja 2015. godine, u Kragujevcu, hotel "Šumarice". Ciljne grupe učesnika su: ministarstva, državna uprava, lokalna samouprava, fakulteti i instituti, javna i druga preduzeća, direkcije, zavodi, urbanisti, planeri, projektanti, izvođači. Kako je pomenuti skup uvršćen u Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komora Srbije za 2015. godinu, članovi matičnih sekcija planera I urbanista (licence 100,200,201,202 i 203) dobijaju bodove usvojene od strane Skupštine Inženjerske komore Srbije, I to: za izlaganje rada 10 bodova, a učešće na skupu 7 bodova. >

Izabran predsednik Izvršnog odbora matične sekcije izvođača radova
Na Drugoj vanredovnoj sednici Izvršnog odbora matične sekcije izvođača radova održanoj 23.02.2015.g., izabrana je Ljubica Bošnjak, dipl.inž.arh., za predsednika Izvršnog odbora matične sekcije izvođača radova koja je po funkciji i član Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije. >

Izabran predsednik Izvršnog odbora matične sekcije projektanata
Na Prvoj vanredovnoj sednici Izvršnog odbora matične sekcije projektanata održanoj 20.02.2015.g., izabran je Saljahudin Muratović, dipl.građ.inž., za predsednika Izvršnog odbora matične sekcije projektanata koji je po funkciji i član Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije. >

Najavljen novi zakon o legalizaciji nelegalnih objekata
Potpredsednik Vlade Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović najavila je da će u maju Vlada doneti poseban zakon koji će omogućiti da se u što kraćem roku legalizuju svi nelegalno izgrađeni objekti. >

Prvo predavanje u okviru Programa obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije
Inženjerska komora Srbije organizuje prvo predavanje u okviru Programa obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015. godinu koji je usvojila Skupština Inženjerske komore Srbije. >

FORUM URBANUM - Sajam urbanizma
Matična sekcija urbanista organizuje skup "FORUM URBANUM - Sajam urbanizma", na Borskom jezeru, u hotelu "Jezero" u periodu od 10. do 12. juna 2015. godine, i to kao redovni godišnji pregled urbanističkih ostvarenja članova sekcije. >

Obaveštenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture članovima Inženjerske komore Srbije
Na sledećem linku možete da pročitate obaveštenje koje je objavljeno na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Link: obavestenje-za-clanove-inzenjerske-komore-srbije >

Održana Prva vanredna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije
Izabrano novo rukovodstvo Komore
U petak, 30. januara 2015. godine, održana je Prva vanredna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije u prostorijama Komore u Beogradu. Sednici je prisustvovalo 70 članova Skupštine. Pored članova Skupštine, sednici su prisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora Komore, tužilac i branilac Suda časti. Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije, prof. dr Dragoslav Šumarac, dipl. građ. inž. Detaljnije >

Obaveštenje potpredsedniku Vlade i ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorani Mihajlović
Obaveštenje potpredsedniku Vlade i ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorani Mihajlović možete pročitati ovde >

Izveštaj o postupanju Skupštine Inženjerske komore Srbije po dostavljenom mišljenju Ministarstva od 29.01.2015. godine
Izveštaj o postupanju Skupštine Inženjerske komore Srbije po dostavljenom mišljenju Ministarstva od 29.01.2015. godine možete pročitati ovde

Prilog 1: Saglasnost Ministarstva na statut Komore, br. 110-00-00014/2009-07 možete pogledati ovde

Detaljnije >

Dopis Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je uputilo Inženjerskoj komori Srbije 29. januara 2015. godine dopis koji možete pogledati ovde >

4. MEĐUNARODNI KONGRES DANI INŽENJERA STROJARSTVA
4. Međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva održaće se od 25.-27.03.2015. godine u Hotelu Olympia u Vodicama u Hrvatskoj. Cilj održavanja Kongresa je razmena znanja i iskustava inženjera mašinstva u području graditeljstva, upoznavanje sa stručnim radom i zakonodavnim okvirom za rad inženjera u Hrvatskoj, Evropskoj uniji i zemljama van Evropske unije u bližem okruženju, kroz stručna predavanja, diskusije i okrugle stolove. Detaljnije >

Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije
Na 21. redovnoj sednici Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije koja je održana 25. novembra 2014. godine, donet je Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije. Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije možete preuzeti ovde. >

Osiguranje profesionalne odgovornosti članova Inženjerske komore Srbije u 2015. godini
Od 30.11.2014. do 30.11.2015. godine svi članovi Inženjerske komore Srbije osigurani su od profesionalne odgovornosti inženjera po svim štetnim događajima. Maksimalna suma za osiguranje po osiguraniku i štetnom događaju iznosi 1.807.106,00 dinara. U toku trajanja osiguranja, osiguranici ne učestvuju u novčanom iznosu u štetnom dogadjaju (franšiza) i zaključeno osiguranje je bez agregatne sume, što podrazumeva da ne postoji limit koji ograničava broj isplata načinjenih štetnih događaja. Polisa i uslovi za osiguranje profesionalne odgovornosti inženjera potpisani su sa kompanijom "Dunav osiguranje" a.d.o. koja je i u prethodnih pet godina osiguravala članove Komore. >

Priprema za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti
Inženjerska komora Srbije i Univerzitet "Union Nikola - Tesla" organizuju stručni seminar "Priprema za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti".

Obuka se održava petkom, subotom i nedeljom od 9 do 17:30 časova... Detaljnije >

Pogodnosti za članove Komore turističke agencije Business Travel & Services Kompas
Turistička agencija Business Travel & Services Kompas, omogućila je članovima Komore sledeće popuste: 12-15% na sajmove koji će biti objavljeni na sajtu Komore, 10% popusta za osobe koje putuju sa članom Komore, minimalni sesrvis od 5 evra za izdavanje avio karata i hotelske rezervacije uz servis od 10 evra po osobi. >

Aktivnosti Inženjerske komore Srbije u pružanju pomoći na otklanjanju posledica poplava
Inženjerska komora Srbije preduzima aktivnosti u pružanju pomoći u otklanjanju posledica pooplava koje su zadesile našu zemlju.
Aktivnosti Komore možete pogledati ovde. >

Doneta Odluka o kontinuiranom (permanentnom) profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije
U petak, 25. aprila 2014. godine, održana je Šesta redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije u prostorijama Komore u Beogradu. Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije, prof. dr Dragoslav Šumarac, dipl.građ.inž., a prisustvovalo je 80 od 120 članova Skupštine. Pored članova Skupštine sednici su prisustvovali mr Dragan Dunčić, direktor Republičke agencije za prostorno planiranje, članovi Upravnog i Nadzornog odbora Komore, tužilac i branilac Suda časti. >

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma dalo je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije
Ministarstvo građevinarstva i urbanizma dalo je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije br. 1493/1-3 od 02.07.2012.godine br. 4078/1-3 od 20.12.2012. godine, broj: 1638/2 od 18.06.2013. godine, usvojenoj van sednice Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije.
Tekst Odluke možete preuzeti ovde. >

30. mart 2015.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (3)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum


Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka


Pretraga sajta