Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanja



Materijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 

Imajući u vidu da smo svedoci profesionalnih grešaka, a štiteći interese građana, inženjersku struku i vodeći računa da licencirana lica savesno obavljaju stručne poslove u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, izgradnje objekata i drugih oblasti značajnih za planiranje i izgradnju, Inženjerska komora Srbije preporučuje da se, pre angažovanja licenciranih lica, izvrši uvid u Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registar licenciranih izvođača radova.

Preporuka je da licencirana lica prilikom angažovanja, uz dokaz o licenci koju poseduju, prilože i Uverenje o podacima upisanim u Registar, kao jedini dokaz da lice ima „aktivan“ status u registrima i pravo da obavlja stručne poslove.

>

 

Poštovani inženjeri,

Na osnovu Sporazuma o saradnji između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Inženjerske komore Srbije potpisanog u septembru 2019. godine i partnerske saradnje između Ministarstva, Komore i konzorcijuma „Behtel-Enka“, pozivamo sve zainteresovane inženjere sa licencom za obavljanje stručnih poslova građenje objekata, odnonosno izvođenje radova iz stručne oblasti geološko inženjerstvo, uže stručne oblasti geotehnika, da se prijave za učešće u realizaciji Projekta Moravski koridor. 

Moravski koridor dug 112 kilometara jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji, koji će biti završen u predviđenom roku.

Reč je o najmodernijoj saobraćajnici sa akcentom na regulaciju reka i zaštitu od poplava koja spaja celu Srbiju odnosno Koridor 10 i „Miloša Velikog“, a ujedno postaje sinonim za konekciju Srbije i regiona.

Kompetentnost, stručnost i profesionalizam su stub ovog kapitalnog projekta, a da bi se što kvalitetnije i efikasnije realizovao, težište je na vama, inženjeri, koji ste pokretačka snaga našeg društva.

>

Inženjerska komora Srbije - Veće Matične sekcije prostornih planera Regionalnog centra Požarevac organizuje tribinu na temu “Prezentovanje planskih dokumenata od interesa za područje Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga - Planska rešenja Nacrta prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. koja se odnose na područja Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga.” Tribina će se održati u petak, 17. septembra 2021. godine sa početkom u 12:00h u Regionalnoj kancelariji Inženjerske komore Srbije u Požarevcu.

Prijavljivanje za predavanje vrši se putem Interneta na sledećoj strani:
http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=7953&prijava=-2&post=0

>

Novosadski sajam, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i RES fondacijom, organizuje 10. Međunarodne dane energetike i investicija.
Događaj je kongresno-izložbenog karaktera i održaće se 29. i 30. septembra 2021. godine na Novosadskom sajmu.

Ulaz je slobodan.

Program možete pogledati ovde.

>

 
Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS), kao osnivač, i Arhitektonski fakultet, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad - Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, WIENERBERGER d.o.o. Kanjiža, Inženjerska komora Srbije, Radio-televizija Srbije, kao suosnivači, objavljuju javni poziv – konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović.

Krajnji rok za slanje radova je 15. oktobar 2021. godine.

 

>

Udruženje inženjera Srbije za koroziju i zaštitu materijala (UISKoZaM), u saradnji sa Inženjerskom komorom Srbije i drugim suorganizatorima, organizuje međunarodnu konferenciju XXII YUCORR, u periodu od 13−16. septembra 2021. godine na Tari.
Konferencija ima za cilj da predstavi i diskutuje o temama koje su direktno povezane sa teorijskim i inženjerskim aspektima korozije i zaštite različitih vrsta materijala u oblasti industrije, termoelektrana, građevinarstva i industrijske završne obrade, kao i o temama koje se bave zaštitom životne sredine i hemijskom konverzijom energije za održivi razvoj.

Poziv možete pogledati OVDE.          

Detaljne informacije o konferenciji, prijavljivanju za učešće i iznosu kotizacije možete pogledati na sajtu konferencije: http://sitzam.org.rs/YUCORR/.

>

Inženjerska komora Srbije poziva sve licencirane inženjere da, radi ažuriranja podataka unetih u Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registar licenciranih izvođača, dostave svoje važeće kontakt podatke (broj telefona, adresa elektronske pošte i podatke o pravnom licu ili preduzetniku kod koga je licencirano lice zaposleno, odnosno radno angažovano, i to: poslovno ime, adresa, matični broj i PIB). Navedeni podaci nisu javni, ali su sastavni deo sadržine registara.

Ažuriranje navedenih podataka može se izvršiti popunjavanjem Zahteva za promenu ličnih podataka, koji je dostupan putem linka: http://www.ingkomora.rs/promenalicnihpodataka/, gde se mogu naći sva dalja uputstva.

Komora svojim članovima obezbeđuje Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, za sve licence koje poseduju, a lica koja nisu članovi Komore, dužna su da Komori dostave važeću Polisu osiguranja od profesionalne ogdovornosti, kako bi im status u registrima bio „aktivan“.

Ukoliko niste član Komore i imate obezbeđenu individualnu ili kolektivnu polisu, one moraju biti overene od strane notara i možete ih predati u pisarnici Komore, ili ih poslati poštom na adresu Komore.

>

Udruženje urbanista Srbije, uz podršku Inženjerske komore Srbije, po trideseti put organizuje međunarodnu smotru najznačajnijih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i urbanističkog projektovanja. Ovogodišnji salon održaće se u periodu od 8. do 30. novembra 2021. godine, u Oficirskom domu u Nišu.

Rok za prijavu radova za učešće na Salonu je 5. oktobar 2021. godine, a rok za dostavljanje radova je 25. oktobar 2021. godine.

Više informacija možete pogledati OVDE

Prijavu za učešće možete preuzeti OVDE

>

Četvrti međunarodni kongres ODRŽIVA ARHITEKTURA – ENERGETSKA EFIKASNOST održaće se od 8. do 10. oktobra 2021. godine u renomiranom i atraktivnom prostoru Jugoslovenske kinoteke, sa svečanim otvaranjem u 19h (8. oktobra). Kongres obuhvata odgovarajuća predavanja, izložbe arhitekata i sponzora, radionice, tribine i konkurs "MIKRO EKO KUĆA 2021" za mlade arhitekte, dizajnere i pejzažne arhitekte do 30 godina i studente odgovarajućih fakulteta. Kongres organizuju Udruženje EKOKULT+ i Magazin za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA, u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Zagrebu i Podgorici.

Kongres ODRŽIVA ARHITEKTURA – ENERGETSKA EFIKASNOST obuhvata više segmenata: predavanja najpoznatijih svetskih arhitekata i radionice namenjene arhitektama, studentima, doktorantima i stručnjacima iz tangencijalnih oblasti, kao i izložbu projekata i realizovanih objekata predavača, koja će biti otvorena u holu Jugoslovenske kinoteke od 8. do 10. oktobra.

>

Članice Saveza građevinskih inženjera Srbije: Društvo za zemljotresno inženjerstvo Srbije i Srpsko društvo za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo, u saradnji sa Inženjerskom komorom Srbije, organizuju međunarodno naučno-stručno savetovanje „Zemljotresno inženjerstvo i geotehnički aspekti građevinarstva“, u periodu od 3. do 5. novembra 2021. godine u Vrnjačkoj Banji. 

Savetovanje je prilika za razmenu iskustva stručnjaka različitih profila i specijalnosti koji se bave geotehnikom − građevinski inženjeri, inženjerski geolozi, seizmolozi, konstruktori, hidro-inženjeri i inženjeri koji se bave saobraćajnicama, i to kroz pregled dosadašnjih rezultata i dostignuća u važnim oblastima kao što su: metoda primenjenih geotehničkih terenskih istražnih radova, laboratorijskih ispitivanja, seizmoloških istraživanja, primene savremenih teorijskih i numeričkih postupaka, metodologije analize i projektovanja, kao i u oblasti praktične građevinske operative.

Prvi poziv na učešće možete pogledati OVDE.

>


Srpsko društvo za zaštitu voda organizuje jubilarnu, 50. po redu, godišnju konferenciju posvećenu aktuelnoj problematici korišćenju voda i zaštiti vodnih resursa od zagađenja, sa ciljem promovisanja i  publikovanja rezultata naučnog rada, istraživanja i studijskog rada, kao i  razmene indeja i iskustava stručnjaka iz oblasti korišćenja i zaštite voda.

 

Konferencija će se održati u periodu od 22-24. septembra 2021. godine na Zlatiboru, u hotelu „Čigota“.

>

Postupak prijavljivanja za članstvo u Inženjerskoj komori Srbije je veoma jednostavan.

Potrebno je da popunite obrazac prijave za prijem u članstvo Komore, koji se nalazi na sledećoj Internet stranici: http://prijava.ingkomora.rs/clan

Popunjenu, odštampanu i potpisanu prijavu zajedno sa rešenjem o izdavanju licence i fotokopijom lične karte (ili očitanom ličnom kartom) pošaljite poštom na adresu Komore u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II ili na adrese naših regionalnih kancelarija: http://www.ingkomora.rs/kontakt/ ili navedenu skeniranu dokumentaciju možete poslati na mejl adresu: info@ingkomora.rs

>
19. septembar 2021.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (19)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet


hram