Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 

 

Udruženje urbanista Srbije i Republički geodetski zavod, uz podršku Inženjerske komore Srbije i pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizuju međunarodnu konferenciju 17. Letnja škola urbanizma i održivog razvoja, koja će se održati u periodu od 10. do 12. juna 2021. godine u Vrnjačkoj banji, u hotelu „Solaris resort“.

 

Skup će biti posvećen sledećim temama:

  • I Iskustva i perspektive urbanističkog planiranja sa jednostepenim konceptom plana kao osnovnim
  • Uloga geoprostornih podataka u društvu - E-prostor (RGZ tematski blok)

Detaljnije informacije možete pogledati ovde.

Prijavu za učešće možete preuzeti ovde.

Obrazac za rezervaciju smeštaja možete preuzeti ovde.

>

U okviru ovogodišnje, 16. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture (BINA), a uz podršku Inženjerske komore Srbije, održava se predavanje iz serije za profesionalce, posvećene usavršavanju i unapređenju znanja u povezivanju arhitekture i najnovijih tehničko-tehnoloških i inovativnih proizvoda i materijala - ARHITEKTI/PROJEKTANTI/PRAKTIČARI.

Predavanje će se održati u u ponedeljak, 10. maja 2021. godine, u prostorijama objekta Roaming group, Južni bulevar 10, od 10.00 - 16.30 i planirana je šetnja kroz delove prostora sa kratkim opisom proizvoda koji su uspešno implementirani u arhitekturu i enterijer ovog objekta.

Program možete preuzeti ovde.

Zbog propisanih epidemioloških mera broj prijavljenih je ograničen na 30.

Detaljnije informacije dostupne su putem linka: http://www.bina.rs/

Za dodatna pitanja i tehničku podršku možete se obratiti putem mejla: office@bina.rs

>

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je započelo aktivnosti na izradi Nacionalne arhitektonske strategije u Republici Srbiji do 2035. godine na osnovu Zaključka Vlade od 25. februara 2021. godine kojim su utvrđene Osnove za izradu ovog strateškog dokumenta.

Nacionalna arhitektonska strategija, kao dokument javnih politika, ima za cilj da kroz utvrđene ciljeve i mere podstakne unapređe arhitektonske profesije i delatnosti, doprinese održivom razvoju arhitekture i unapređenju građene sredine, te podizanju svesti o značaju arhitekture za život pojedinca i zajednice.

>

Nakon izuzetno uspešnog 42. broja Glasnika Inženjerske komore Srbije, koji je naišao na pozitivne komentare, kako šire, tako i uže stručne javnosti, Redakcija Glasnika započela je pripreme za izradu 43. broja.

Ukoliko ste u mogućnosti i želite da pišete za novi broj Glasnika, ukoliko želite da naše članove i širu javnost upoznate sa aktuelnom temom iz domena vaše struke, odnosno da svoju ideju ili stavove podelite sa drugim članovima Komore, svoje priloge nam možete poslati na imejl adresu: redakcija@ingkomora.rs.

Rok za slanje priloga je 29. april 2021. godine.

Dopis za saradnike možete preuzeti ovde.

Glasnik, takođe, firmama nudi mogućnost promocije proizvoda i/ili usluga u vidu objavljivanja oglasa i/ili promotivnog teksta, kako bi na neposredan način došle do svoje ciljne grupe i stupile u kontakt sa potencijalnim klijentima, poslovnim partnerima, kupcima.

Dopis za oglašivače možete preuzeti ovde.

>

Simpozijum Društva građevinskih konstruktera Srbije (DGKS), pod pokroviteljstvom Inženjerske komore Srbije, održaće se u periodu od 13. do 15. maja 2021. godine, u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu.

Uzimajući u obzir da Inženjerska komora Srbije priprema Program stručnog usavršavanja, koji će biti dostavljen ministarstvu nadležnom za poslove planiranja i izgradnje u cilju dobijanja akreditacije, a saglasno članu 10. Pravilnika o stručnom usavršavanju (Sl. gl. RS broj 105 od 5. 8. 2020. godine), trodnevni simpozijum DGKS biće vrednovan sa 8 bodova.

Kvalitet pristiglih radova, eminentni predavači i planirane diskusije o pravilnicima i standardima u građevinarstvu u formi ogruglog stola, nagoveštavaju izuzetno interesantan simpozijum.

Kotizacije za učešće u iznosima od 150 € (puna), 100€ (penzioneri) i 50€ (praćenje konferencije putem interneta) mogu se uplatiti prema instrukcijama na sajtu DGKS, nakon izvršene registracije za učešće.

Detaljnije informacije dostupne su putem linka:

http://dgks.grf.bg.ac.rs/naslovna_detalj.php?lang=sr&id=43                                  

Za dodatna pitanja i tehničku podršku možete se obratiti Društvu građevinskih konstruktera Srbije putem mejla: dgks@grf.bg.ac.rs .

>

U Urbanističkom zavodu Beograda u toku je izrada Generalnog urbanističkog Plana Beograda do 2041. Sa namerom da inspiriše sugrađane i stručnu javnost da aktivno doprinesu prvim promišljanjima o budućnosti svoga grada, Urbanistički zavod Beograda sprovodi anketu „Ka Beogradu 2041".

Cilj ankete je motivisanje grupa i udruženja građana, stručnih organizacija, civilnih organizacija, privatnog sektora i akademskih institucija da kroz izražavanje mišljenja, potreba i konstruktivnih predloga, doprinesu formiranju jasnije slike društvenih potreba i snaga za realno i inovativno kreiranje puta ka budućem gradu po meri svih Beograđana.

Rezultati ove inicijalne ankete biće sastavni deo izveštaja o Ranom javnom uvidu i pomoći će u osmišljavanju dalje komunikacije i saradnje po ključnim razvojnim pitanjima.

Anketa je anonimna, a rezultati će biti objavljeni bez otkrivanja identiteta ispitanika, uz potpuno poštovanje Zakona o zaštiti ličnih podataka građana.

Anketa se nalazi na linku:
http://urbel.com/inicijalna_anketa_ka_beogradu_2041/

 

>

Skupština Inženjerske komore Srbije je na Četvrtoj redovnoj sednici održanoj 9. oktobra 2020. godine donela Odluku o utvrđivanju uslova za ostvarenje prava na mirovanje članstva u Inženjerskoj komori Srbije.

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 24/2021 od 19.3.2021. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku i na internet prezentaciji Komore.

Odluku možete preuzeti ovde

>

Na osnovu Sporazuma o partnerstvu između Opštine Priboj i Inženjerske komore Srbije od 30. decembra 2020. godine, Opština Priboj i Inženjerska komora Srbije, raspisuju Konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju.

Polazna osnova za raspisivanje Konkursa je definisanje urbanističkog rešenja u cilju urbane obnove prostora užeg centra, kojim se unapređuje ambijentalna vrednost kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata ili zamena postojećeg graditeljskog fonda novim objektima, sa akcentom na formiranje javnih površina, poštujući principe održivog urbanog razvoja.

Cilj konkursa je da se izabere kvalitetno urbanističko–arhitektonsko rešenje centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju, koje će funkcionalno i ambijentalno unaprediti prostor u prepoznatljiv deo naselja kroz preoblikovanje i uređenje javnih površina, čime će se povećati atraktivnost centra naselja za različite grupe korisnika.

Početak konkursnog roka / datum oglašavanja je 05.03. (petak) 2021. godine, rok za predaju radova je do 07.06. (ponedeljak) 2021. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku: http://priboj.rs/konkurs_2021.zip

Pitanja i odgovore možete preuzeti na linku: http://priboj.rs/konkurs2021_odgovori.zip 

>

Postupak prijavljivanja za članstvo u Inženjerskoj komori Srbije je veoma jednostavan.

Potrebno je da popunite obrazac prijave za prijem u članstvo Komore, koji se nalazi na sledećoj Internet stranici: http://prijava.ingkomora.rs/clan

Popunjenu, odštampanu i potpisanu prijavu zajedno sa rešenjem o izdavanju licence i fotokopijom lične karte (ili očitanom ličnom kartom) pošaljite poštom na adresu Komore u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II ili na adrese naših regionalnih kancelarija: http://www.ingkomora.rs/kontakt/ ili navedenu skeniranu dokumentaciju možete poslati na mejl adresu: info@ingkomora.rs

>

Poštovani inženjeri,

Na osnovu Sporazuma o saradnji između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Inženjerske komore Srbije potpisanog u septembru 2019. godine i partnerske saradnje između Ministarstva, Komore i konzorcijuma "Behtel-Enka", pozivamo sve zainteresovane inženjere sa licencom iz stručne oblasti pejzažna arhitektura da se prijave za učešće u realizaciji Projekta Moravski koridor. 

Moravski koridor dug 112 kilometara jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji, koji će biti završen u predviđenom roku.

Reč je o najmodernijoj saobraćajnici sa akcentom na regulaciju reka i zaštitu od poplava koja spaja celu Srbiju odnosno Koridor 10 i "Miloša Velikog", a ujedno postaje sinonim za konekciju Srbije i regiona.

Kompetentnost, stručnost i profesionalizam su stub ovog kapitalnog projekta, a da bi se što kvalitetnije i efikasnije realizovao, težište je na vama, inženjeri, koji ste pokretačka snaga našeg društva.

>
14. maj 2021.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (16)
Potražnja zaposlenja (1)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

miab

iksmobnet


hram